ZÁSADA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ForeSee Results, Inc. Prohlášení o ochraně osobních údajů. Datum účinnosti: 12. srpna 2016

Pokud jste se zúčastnili průzkumu ForeSee®, děkujeme vám. Pokud ne, doufáme, že tak učiníte v brzké budoucnosti. Klienti společnosti ForeSee využívají údaje, které shromažďujeme, aby zlepšili vaši zkušenost zákazníka nebo webového návštěvníka a chceme, aby se vašemu hlasu naslouchalo.

Ve většině případů jsou naše průzkumy anonymní, někteří z našich klientů se vás však mohou ptát na některé základní kontaktní údaje. Zda tento druh osobních údajů poskytnete, je zcela na vašem uvážení. Ve všech případech však poskytnuté informace náleží našemu klientovi a my nebudeme vaše informace prodávat ani jinak využívat k žádnému jinému účelu. Tento slib je jednoduchý, ale detaily jsou složité – pro podrobnější poučení si přečtěte naše úplné prohlášení o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak ForeSee Results, Inc. (dále jen „ForeSee“) shromažďuje, využívá a zpřístupňuje určité identifikovatelné informace („osobní údaje“), které získává o následujících typech fyzických osob prostřednictvím některých webových stránek, mobilních webových stránek a mobilních aplikací, jak je uvedeno v tomto dokumentu: (i) návštěvníci vlastních internetových stránek ForeSee, (ii) klienti ForeSee (dále jen „klienti“), a (iii) zákazníci a návštěvníci internetových stránek klientů ForeSee. Postupy společnosti ForeSee ve vztahu ke každé z těchto kategorií jednotlivců jsou vysvětleny níže.

Společnost ForeSee respektuje, že Evropská unie (EU) zavedla přísná pravidla ochrany týkající se zacházení s osobními údaji, a proto se rozhodla dodržovat zásady ochrany soukromí USA a EU a programu na ochranu soukromí (tzv. „štít na ochranu soukromí“) v souvislosti s údaji, které získá ve Spojených státech o osobách nacházejících se v EU. ForeSee se také spolu se svými klienty zavazuje dodržovat vzorové doložky EU pro zpracování dat.

Další podklady a informace o štítu na ochranu soukromí a o zastoupení společnosti ForeSee na seznamu účastníků programu na ochranu soukromí najdete na webové stránce Privacy Shield na adrese www.privacyshield.gov.

Pokud se nacházíte mimo Spojené státy, mějte na paměti, že klienti ForeSee mohou předat vaše osobní údaje společnosti ForeSee ke zpracování ve Spojených státech. Použitím našich webových stránek, uzavřením smlouvy s námi o odběru našich výrobků nebo služeb anebo poskytnutím jakýchkoli informací při průzkumu spokojenosti zákazníků nebo jiným způsobem souhlasíte s tímto předáním, zpracováním a ukládáním vašich informací ve Spojených státech, jejichž jurisdikce nemusí zaručovat stejnou úroveň ochrany soukromí jako zákony platné ve vaší zemi.


Sběr osobních údajů a účel použití

ForeSee shromažďuje zpětnou vazbu od zákazníků v zastoupení svých klientů, mezi něž patří i někteří největší hráči v oblastech maloobchodu, bankovnictví, sdělovacích prostředků a vládních orgánů. Zpětná vazba je vyžadována pomocí průzkumů, které jsou prezentovány buďto interaktivní výzvou, anebo e-mailem či textovou zprávou. Většina průzkumů společnosti ForeSee nepožaduje osobní údaje, a pokud tak činí, poskytnutí informací je vždy volitelné. Všechny průzkumy společnosti ForeSee jsou zcela dobrovolné.

Zákazníci a návštěvníci webových stránek klientů společnosti ForeSee

ForeSee shromažďuje údaje pro naše klienty pomocí průzkumů spokojenosti zákazníků online a offline (v prodejnách a přes volací středisko). Data shromážděná společností ForeSee mohou obsahovat následující kategorie osobních údajů: jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo. ForeSee může také shromažďovat následující kategorie demografických informací: věk, pohlaví, příjmové pásmo, úroveň vzdělání a rasu. Pokud ForeSee kombinuje demografické nebo jiné informace s vašimi osobními údaji, považujeme takové kombinované informace za osobní údaje. Osobní údaje neobsahují souhrnné anonymní informace.

V některých případech může klient také poskytovat společnosti údaje ForeSee o svých zákaznících nebo návštěvnících webových stránek, které mohou obsahovat informace o vašem používání webových stránek klienta a vašich vztazích či historii transakcí s klientem. Společnost ForeSee anebo klient mohou tyto informace kombinovat s údaji, které jste uvedli v odpovědi během šetření, abychom lépe pochopili vaše názory. Přečtěte si zveřejněné zásady ochrany osobních údajů klienta a zjistěte, které informace může klient poskytnout společnosti ForeSee.

Údaje, které ForeSee shromažďuje, patří našim klientům a společnost ForeSee používá údaje pro sestavování zpráv o spokojenosti zákazníků pro naše klienty. Souhrnné anonymní informace mohou být poskytovány třetím stranám včetně sdělovacích prostředků a nezahrnují žádné osobní údaje.

Společnost ForeSee může zasílat e-maily o průzkumech spokojenosti zákazníků zákazníkům nebo návštěvníkům webových stránek klientů. Jelikož společnost ForeSee vystupuje jako zástupce klienta, pokud se zákazník nebo návštěvník webových stránek rozhodne zrušit odběr e-mailů, odhlášení se bude týkat konkrétního klienta a nebude se vztahovat na další e-maily zasílané společností ForeSee. Údaje shromážděné v reakci na e-mail jsou zpracovávány stejným způsobem jako ostatní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek klientů, jak je popsáno v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost ForeSee nebude požadovat, načítat nebo jinak sledovat žádné informace o poloze mobilního zařízení zákazníka nebo návštěvníka klienta. Přečtěte si zveřejněné zásady ochrany osobních údajů klienta a zjistěte, které informace může klient shromažďovat.

Většina dat, která shromažďujeme, je anonymní, ale někteří naši klienti nám mohou dát pokyn, abychom vás požádali o vaše kontaktní informace, což už jsou osobní údaje. Kdekoli získáváme přístup k osobním údajům o zákaznících nebo návštěvnících webových stránek našich klientů, jednáme pouze jako zpracovatel dat jménem našich klientů, a proto tyto osobní údaje zpracováváme striktně v souladu s jejich pokyny a podle našich smluvních ujednání s nimi. Klienti společnosti ForeSee jsou správci a vlastníci dat. Pokud jste zákazníkem nebo návštěvníkem webových stránek se vztahem k některému z našich klientů, měli byste se na webových stránkách daného klienta seznámit s používanou praxí ochrany osobních údajů, které o vás můžeme v zastoupení klienta uchovávat. Naši klienti jsou vyzýváni k účasti na iniciativách na ochranu soukromí a bezpečnosti shromažďovaných údajů, avšak protože nemáme přímou kontrolu nad zásadami nebo postupy ochrany našich klientů, nemůžeme odpovídat za jejich jednání. Doporučujeme vám, abyste vždy před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů přezkoumali zásady ochrany osobních údajů klienta, ke kterému vám byly předloženy otázky průzkumu.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud budete chtít přistupovat k osobním údajům, které jste nám poskytli, a prohlížet je, můžete se s každým takovým požadavkem buďto obrátit na našeho klienta, anebo o to požádat přímo na adrese Privacy@ForeSee.com. Budeme náležitě reagovat na žádosti našich klientů o pomoc s těmito odpověďmi a na takové žádosti odpovíme do 30 dnů.

Průzkumy s loterijními pobídkami

V některých případech jsou průzkumy společnosti ForeSee doprovázeny loterijními pobídkami. Pokud průzkum zahrnuje pobídku k účasti na losování, vstup do loterie je zcela nepovinný. Odpovědi na průzkumy mohou být podány bez vstupu do loterie. Další podrobnosti najdete v pravidlech příslušné loterie. Ve všech případech se veškeré kontaktní informace shromážděné společností ForeSee, včetně jmen, e-mailových a poštovních adres a telefonních čísel, používají pouze ke správě loterií podle pravidel loterie a klientových zásad ochrany osobních údajů.

Klienti společnosti ForeSee

Společnost ForeSee poskytuje klientům širokou škálu služeb a řešení včetně komplexního měření a analýzy zákaznické zkušenosti pomocí průzkumů spokojenosti zákazníků a souvisejících nástrojů. V souvislosti s poskytováním služeb a řešení může společnost ForeSee získávat informace o jednotlivých zaměstnancích klienta zahrnující osobní údaje o kontaktech klienta, jako jsou jméno a kontaktní informace. ForeSee může tyto informace používat k obchodním účelům včetně dodávání nebo poskytování výrobků či služeb našim klientům, navázání nebo udržování klientských a obchodních vztahů, správy klientských účtů a poskytování zákaznické zpětné vazby našim klientům, pokud je to nezbytné nebo vhodné ve spojení s obsluhováním a rozvíjením obchodního vztahu. Pokud jste aktuálním klientem společnosti ForeSee, můžeme vám například posílat e-maily týkající se servisu, například pokud je servis dočasně přerušen kvůli údržbě. Obecně platí, že se nemůžete odhlásit z odběru těchto sdělení, která nemají reklamní povahu. Pokud si je nepřejete dostávat, máte možnost svůj účet deaktivovat.

Příležitostně vám zašleme informace o produktech nebo službách ForeSee, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat, pokud jste klient anebo jestliže se rozhodnete zaregistrovat k odběru našeho informačního bulletinu. Pokud již nechcete dostávat tyto propagační informace, můžete se z odběru těchto sdělení odhlásit podle pokynů obsažených v každém sdělení, anebo nás kontaktujte na adrese Privacy@ForeSee.com.

Při stahování a používání našich mobilních aplikací pro přístup ke klientským portálům shromažďuje společnost ForeSee automaticky informace, jako např. typ zařízení, který používáte, a verzi operačního systému. ForeSee používá mobilní analytický software, který nám umožňuje lépe pochopit funkčnost naší mobilní aplikace. Tento software může zaznamenávat informace o tom, jak často používáte aplikaci, události, ke kterým dochází v rámci aplikace, celkové využití, údaje o výkonu a zdroj stahování aplikace.

Naši klienti nás mohou kontaktovat, pokud se změní některý z jejich osobních údajů, pokud chtějí vymazat nepřesné údaje, nebo pokud chtějí zpřístupnit a opravit osobní údaje, které o nich uchováváme. Mohou nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu Privacy@ForeSee.com nebo pomocí informací uvedených na konci prohlášení o ochraně osobních údajů. Na požadavek na zpřístupnění anebo opravu vašich osobních údajů budeme reagovat do 30 dnů. Můžete také kontaktovat přiděleného analytika, aby vás informoval o uložených osobních údajích.

Návštěvníci webových stránek společnosti ForeSee

Pokud navštívíte naše webové stránky na adrese www.foresee.com a stahujete informace anebo se rozhodnete nás kontaktovat, můžete zadat některé osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa. Tyto informace používáme k zodpovězení vašeho dotazu a je-li třeba, také k další komunikaci s vámi.


Sdělování osobních údajů

Společnost ForeSee neprodává žádné osobní údaje získané od jednotlivých respondentů průzkumu a nepředává žádné osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové potřeby. Osobní údaje shromážděné společností ForeSee jsou poskytovány pouze klientovi společnosti ForeSee nebo podle pokynů klienta v souladu s podmínkami smlouvy nebo podmínkami prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost ForeSee může podle potřeby sdělovat osobní údaje obchodním partnerům a subdodavatelům, jako jsou např. správci loterie, v souvislosti s výkonem požadovaných služeb nebo řešení nebo je-li to jinak patřičné v souvislosti s oprávněnými obchodními potřebami. Společnost ForeSee může také sdělovat osobní údaje v souvislosti s prodejem nebo převodem celého podniku nebo jeho části. V těchto situacích bude společnost ForeSee vyžadovat, aby příjemce osobních údajů chránil osobní údaje v souladu s příslušnými zásadami programu na ochranu soukromí nebo učinil další opatření, aby zajistil, že osobní údaje budou řádně chráněny. Společnost ForeSee může také sdělovat osobní údaje v případech, kdy je to vyžadováno nebo povoleno zákonem, nebo pokud se ForeSee domnívá, že takové sdělení je vhodné v souvislosti s žádostí o výkon práva.

Pokud jste nám poskytli osobní údaje a chcete omezit naše používání a předávání těchto údajů, můžete nás kontaktovat na adrese Privacy@ForeSee.com.

Uchovávání dat

Společnost ForeSee uchovává veškerá data, včetně osobních údajů, které zpracováváme z pověření našeho klienta, po celou dobu, kdy je potřeba poskytovat příslušné služby. Zároveň uchováváme a používáme vaše informace podle potřeby tak, abychom vyhověli našim právním závazkům, řešili případné spory a dbali na dodržování našich smluv.

Soubory cookie na našich stránkách

Mnoho webových stránek používá soubory cookie, které pomáhají personalizovat online zkušenost návštěvníka webových stránek. Soubor cookie je textový soubor, který je umístěn na pevný disk počítače nahráním ze serveru webových stránek. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů nebo k přenosu virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou vám jednoznačně přiřazeny a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Na stránkách www.foresee.com používáme soubory cookie na úrovni relací, abychom vám usnadnili navigaci na našich stránkách. Soubor cookie na úrovni relace vyprší po uzavření prohlížeče. Žádné z vámi poskytovaných osobních údajů nepropojujeme se soubory cookie.

ForeSee a naši partneři používají soubory cookie nebo podobné technologie pro analýzu trendů, správu webových stránek, sledování pohybu uživatele na webových stránkách a shromažďování demografických informací o uživatelské základně jakožto celku. Uživatelé mohou kontrolovat používání souborů cookie na individuální úrovni prohlížeče.

Máte možnost soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookie automaticky přijímá, ale nastavení prohlížeče obvykle můžete změnit a odmítnout soubory cookie úpravou předvoleb prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, nebudete možná moci plně využívat interaktivní funkce služeb nebo navštívených webových stránek.

Soubory cookie třetích stran

Na našich webových stránkách umožňujeme používat soubory cookie obslužným programům našich třetích stran. Nemáme sice technologickou kontrolu nad soubory cookie, které umísťují do vašeho prohlížeče, jsou však smluvně omezeny k používání souborů cookie v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů. Firma, která dodala obslužný program ke sledování, používá soubory cookie na úrovni relací, aby vám usnadnila navigaci na našich stránkách a sledovala, kolika stránkami určitý návštěvník prochází.

Se třetí stranou spolupracujeme buď při zobrazování reklamy na našich webových stránkách, nebo ke správě inzerce na jiných stránkách. Náš partner jako třetí strana může používat soubory cookie nebo podobné technologie, aby vám zasílal reklamu vycházející z vašich aktivit a zájmů podle procházení webu. Chcete-li se odhlásit z reklamy založené na vašich zájmech, klikněte sem.

Transparentní GIF (webové signály/štěnice)

Třetí strana, která dodala obslužný program ke sledování, používá softwarovou technologii nazvanou transparentní GIF (např. webové signály/štěnice), které nám pomáhají spravovat obsah na našich stránkách a informovat nás o efektivitě obsahu. Transparentní GIF jsou malé grafiky s jedinečným identifikátorem, funkčně podobné souborům cookie, a slouží ke sledování on-line pohybů uživatelů webu. Na rozdíl od souborů cookie, které jsou uloženy na pevném disku počítače, jsou transparentní GIF neviditelně zasazeny do webových stránek a mají velikost tečky na konci věty. Nevážeme informace shromážděné pomocí transparentních GIF na osobní údaje návštěvníků našich webových stránek. Vámi poskytované osobní údaje nepropojujeme s transparentními GIF.

Soubory cookie v našich průzkumech

Některé soubory cookie související s průzkumy společnosti ForeSee jsou implementovány klientem v souladu se zásadami ochrany osobních údajů na klientově webu. Chcete-li získat další informace o používání souborů cookie, seznamte se se zásadami ochrany osobních údajů klienta.

Soubory cookie na úrovni relace jsou automaticky vymazány na konci relace, když zavřete prohlížeč. Mechanismus průzkumu společnosti ForeSee umístí soubory cookie na úrovni relace do prohlížeče respondenta, aby bylo možné sledovat neosobní informace, jako např. počet stránek, které prošel určitý návštěvník; stránka, kterou návštěvník prohlížel při vstupu do průzkumu; jazyk, prohlížeč a operační systém, který návštěvník používá; odkazující web (např. Google); a veškeré vyhledávací pojmy, které návštěvníka na webové stránky dovedly. Tyto údaje používáme ke zjišťování, zda návštěvník prochází web dostatečně k tomu, aby mohl odpovídajícím způsobem odpovědět na průzkum, a abychom předešli předložení průzkumu stejné osobě vícekrát v téže relaci.

Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou v nastaveném termínu vypršení platnosti. Trvalý soubor cookie bude umístěn pouze v případě, že si klient společnosti ForeSee přeje používat tento typ souboru cookie, a to v souladu se zásadami ochrany osobních údajů klienta. Tento trvalý soubor cookie se použije pouze k tomu, aby sledoval, zda určitému respondentovi bylo předáno pozvání k průzkumu a zda vyplnil nebo odmítl průzkum, aby se zajistilo, že daná osoba nebude v přiměřené lhůtě znovu oslovena. ForeSee neshromažďuje pomocí trvalého souboru cookie žádné osobní údaje a nesleduje žádného návštěvníka poté, co opustí daný web.

Protokolové soubory

Stejně jako většina webových stránek získáváme určité informace automaticky. Tyto informace mohou zahrnovat adresy IP, typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující a odchozí stránky, operační systém, datové/časové razítko a sled klikání. Tyto informace využíváme k lepšímu pochopení vašich zkušeností s webem a k optimalizaci funkčnosti našich webových stránek a rozhraní průzkumu.

Děti do 13 let

Ve většině případů nejsou průzkumy spokojenosti zákazníků a webové stránky společnosti ForeSee navrženy nebo určeny pro použití dětmi mladšími než 13 let, ačkoli stránky zahrnuté do průzkumu mohou nabízet výrobky anebo služby pro děti nakupované dospělými. Pokud je vám méně než 18 let, neměli byste se účastnit našeho průzkumu ani používat naše stránky bez souhlasu a za přítomnosti rodiče nebo poručníka. Ve vzácných případech se může klient společnosti ForeSee rozhodnout vykonat průzkum u dětí mladších 13 let, takové průzkumy nebudou požadovat osobní údaje. Děti do 13 let nám nepředávají žádné osobní údaje a pokud zjistíme, že jsme neúmyslně získali nějaké osobní údaje o dítěti do 13 let, učiníme potřebné kroky k jejich okamžitému vymazání. Děti starší 13 let (ve věku 14–17 let) by nám měly poskytovat osobní údaje pouze tehdy, když dostanou výslovné svolení od rodiče nebo zákonného zástupce.

Zabezpečení a integrita dat

Společnost ForeSee provádí náležitá opatření k ochraně osobních údajů uložených v globálních hostitelských centrech a na jiných místech ve Spojených státech před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, úpravami a zničením. Společnost ForeSee také vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby veškeré osobní údaje byly pro jejich zamýšlené využití spolehlivé, přesné, aktuální a úplné. K ochraně vašich osobních údajů používáme zabezpečené servery pro hostování s nepřetržitým bezpečnostním monitorováním, ochranou před nežádoucím průnikem, kontrolovaným přístupem a šifrovací technologií. Když naši klienti zadávají citlivé informace (například přihlašovací údaje), šifrujeme přenos těchto informací pomocí technologie secure socket layer (SSL). Protože žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich bezpečnostních postupů, můžete nám napsat e-mail na adresu Privacy@ForeSee.com nebo nás kontaktovat pomocí informací uvedených na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.

Veřejná fóra

Naše webové stránky nabízejí veřejně přístupné blogy nebo komunitní fóra. Měli byste si být vědomi toho, že veškeré informace, které v těchto oblastech poskytnete, mohou být čteny, shromažďovány a používány jinými uživateli, kteří k nim mají přístup. Chcete-li požádat o odstranění vašich osobních údajů z našeho blogu nebo komunitního fóra, kontaktujte nás na adrese Privacy@ForeSee.com. V některých případech možná nebudeme moci vaše osobní údaje odstranit; v takovém případě vás budeme informovat, že tak nebudeme schopni učinit a proč.

Svědectví

Společnost ForeSee zobrazuje posudky klientů na svých webových stránkách. Dříve, než jejich obsah zveřejníme na našich webových stránkách, obstaráme si povolení k publikování materiálů, které obsahují osobní údaje, obrázky nebo videa. Chcete-li svůj posudek aktualizovat nebo vymazat, můžete nás kontaktovat na adrese Privacy@ForeSee.com.

Interaktivní prvky sociálních médií

Naše webové stránky obsahují interaktivní prvky (widgety) sociálních médií, jako např. tlačítko sdílení na Facebooku nebo interaktivní mini-programy, které běží na našich stránkách. Tyto funkce mohou zapisovat vaši adresu IP, stránku, kterou navštěvujete na našem webu, a mohou nastavit soubor cookie, který umožní správný běh funkce. Sociální widgety jsou hostovány třetí stranou nebo přímo na našich stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Odkazy na jiné stránky

Pokud kliknete na odkaz na webovou stránku třetí strany včetně reklamy, opustíte navštívené webové stránky ForeSee a přejdete na zvolený web. Protože nemůžeme kontrolovat činnost třetích stran, nemůžeme převzít odpovědnost za jakékoli použití vašich osobních údajů těmito třetími stranami a nemůžeme zaručit, že budou dodržovat stejné postupy ochrany osobních údajů jako ForeSee. Doporučujeme, abyste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů přečetli zásady ochrany osobních údajů webových stránek jednotlivých třetích stran, které navštívíte.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit naše postupy ochrany osobních údajů, promítneme tyto změny do prohlášení o ochraně osobních údajů na domovské stránce našeho webu a na dalších místech, která považujeme za vhodná, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolnosti je případně zveřejňujeme. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění prohlášení o ochraně osobních údajů změnit, přičemž veškeré případné změny nabudou účinnosti okamžitě po oznámení. Pokud v prohlášení o ochraně osobních údajů dojde k podstatným změnám, budeme o tom informovat e-mailem nebo oznámením na naší domovské stránce.


Otázky

Máte-li jakékoli dotazy týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů při jejich ochraně nebo zajišťování bezpečnosti, anebo chcete-li požádat o přístup k osobním údajům, které bychom o vás mohli uchovávat, kontaktujte nás pomocí následujících způsobů:

ForeSee Results, Inc.
K rukám: Chief Privacy Officer (vedoucí oddělení ochrany soukromí)
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
Tel.: 800-621-2850
E-mail: Privacy@ForeSee.com


Společnost ForeSee a program na ochranu soukromí

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky www.foresee.com, všechny průzkumy hostované společností ForeSee včetně sběru osobních údajů o klientech společnosti ForeSee, zákaznících klientů společnosti a návštěvnících jejich webových stránek a mobilních webů.

Máte-li dotazy nebo stížnosti ohledně našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů, kontaktujte nás na adrese Privacy@ForeSee.com. Tento e-mail směřuje na naše právní oddělení a vedoucí oddělení ochrany soukromí (Cara Edwards, viceprezidentka a hlavní právní poradce). Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni a budete mít stížnost týkající se našich postupů pro ochranu soukromí, můžete se obrátit na váš místní orgán pro ochranu údajů.

Společnost ForeSee může být požádána o sdělení osobních údajů v odpovědi na zákonné požadavky orgánů veřejné správy včetně požadavků na zajištění státní bezpečnosti nebo vymáhání práva. Společnost ForeSee může být volána k odpovědnosti za předání osobních údajů třetím stranám („postoupení“), které nedodržují ochranu stanovenou v EU a ve Švýcarsku.


Řešení sporů

Společnost ForeSee se účastní programu na ochranu soukromí. V rámci naší účasti na tomto programu jsme se dohodli, že budeme dodržovat zásady pro řešení sporů týkajících se našeho souladu s programem na ochranu soukromí. Pokud máte jakékoliv stížnosti týkající se našeho souladu s programem na ochranu soukromí, měli byste se nejprve obrátit na nás (viz kontaktní informace uvedené výše). Pokud se u nás vaše stížnost nevyřeší, můžete ji předat vašemu místnímu orgánu pro ochranu údajů v souladu s rámcovými pokyny programu na ochranu soukromí zveřejněnými zde: https://ec.europa.eu/commission/index_en

Společnost ForeSee podléhá vyšetřovacím a donucovacím pravomocím Federální obchodní komise Spojených států amerických a dalších regulačních orgánů. Za určitých okolností může osoba, která má spory se společností ForeSee, vyvolat závaznou arbitráž použitím panelu programu na ochranu soukromí v souladu s rámcovými pokyny programu na ochranu soukromí zveřejněnými zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens -guide_en.pdf