Privaatsuspoliitika

ForeSee Results, Inc. privaatsusavalduse jõustumise kuupäev: 12. august 2016

Täname teid, kui olete osalenud ForeSee® küsitluses. Kui ei, loodame et osalete edaspidi. ForeSee kliendid kasutavad meie kogutud andmeid selleks, et parandada teie kui kliendi või veebilehe sirvija kogemust, ning me oleme huvitatud teie arvamusest.

Meie uuringud on enamasti anonüümsed, ent mõned meie kliendid võivad küsida teie põhilisi kontaktandmeid. Selliste isikuandmete edastamine on täielikult vabatahtlik. Ent igal juhul kuulub teie poolt edastatud teave meie kliendile ning me ei müü ega kasuta teie andmeid muul eesmärgil. Lubadus on lihtne, kuid selle üksikasjad on keerukad – nendega tutvumiseks lugege läbi allpool toodud privaatsusavaldus.

Selles privaatsusavalduses kirjeldatakse, kuidas ForeSee Results, Inc. (edaspidi „ForeSee”) kogub, kasutab ja avalikustab konkreetset isiklikult tuvastatavat teavet (edaspidi „isikuandmed”), mida ta saab allpool kirjeldatud isikutüüpide kohta konkreetsete veebisaitide, mobiiliveebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu, nagu on siinkohal üldjoontes kirjeldatud: (i) ForeSee veebisaidi külastajad, (ii) ForeSee kliendid (edaspidi „kliendid”) ning (iii) ForeSee klientide kliendid ning veebisaidi külastajad. ForeSee tegevust seoses nende isikukategooriatega on selgitatud allpool.

ForeSee tunnustab, et Euroopa Liit (edaspidi „EL”) on kehtestanud ranged isikuandmete kaitsmise eeskirjad ning ForeSee järgib ELi ja USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield (edaspidi „Privacy Shield”) põhimõtteid isikuandmete kohta, mida ta saab USAs ELis elavate inimeste kohta. ForeSee ja ettevõtte kliendid järgivad samuti ELis kehtivaid andmetöötlemise eeskirju.

Külastage andmeraamistiku Privacy Shield veebisaiti aadressil www.privacyshield.gov, et saada rohkem teavet andmeraamistiku Privacy Shield kohta ning tutvuda andmeraamistiku Privacy Shield teabe käsitlemisega ForeSee poolt.

Kui elate väljaspool USAd, võtke teadmiseks, et ForeSee kliendid võivad edastada teie isikuandmeid ForeSee’le USAs töötlemiseks. Kui te kasutate meie veebisaiti, sõlmite lepingu meie toodete või teenuste saamiseks või edastate meile teavet kliendi rahulolu küsitluse kaudu või muul viisil, nõustute oma andmete edastamise, töötlemise ja salvestamisega USAs, kus seadused ei pruugi pakkuda samal tasemel privaatsuskaitset nagu teie riigi seadused.


Isikuandmete kogumine ja kasutamiseesmärgid

ForeSee kogub oma klientide nimel tagasisidet, sealhulgas mõnede kõige suuremate jaekaubandus- , pangandus-, meedia- ja valitsusasutuste kohta. Tagasisidet saadakse küsitluste teel. Küsitlus edastatakse kas interaktiivse kutse, e-posti või tekstsõnumiga. Enamikus ForeSee küsitlustes ei küsita isikuandmeid ja kui küsitakse, on nende andmine alati vabatahtlik. ForeSee küsitlustes osalemine on täielikult vabatahtlik.

ForeSee klientide kliendid ja veebisaidi külastajad

ForeSee kogub oma klientide jaoks andmeid võrgukeskkonnas ja väljaspool võrgukeskkonda läbiviidavate (kaupluses ja kõnekeskuses ) kliendirahulolu küsitluste teel. ForeSee võib koguda järgmisi isikuandmeid: nimi, e-posti aadressid, postiaadress ja telefoninumber. ForeSee võib koguda ka järgmisi demograafilisi andmeid: vanus, sugu, tulurühm, haridustase ja rass. Kui ForeSee kasutab demograafilisi või muid andmeid koos teie isikuandmetega, siis me käsitleme kombineeritud andmeid samamoodi kui isikuandmeid. Isikuandmed ei sisalda anonüümset kokkuvõtlikku teavet.

Samuti võib klient mõnel juhul edastada ForeSee andmeid klientide või veebisaidi külastajate kohta. Need võivad sisaldada teavet selle kohta, kuidas te kasutate kliendi veebisaiti ning kliendisuhte või tehingute ajalugu. Teie tagaside paremaks analüüsimiseks võib ForeSee ja/või klient siduda seda teavet teie poolt uuringus osalemise andmetega. Tutvuge kliendi postitatud privaatsuseeskirjadega, et näha millist teavet klient võib ForeSee’le edastada.

ForeSee kogub meie klientidele kuuluvat teavet ning kasutab andmeid kliendirahulolu aruannete koostamisel. Anonüümset kokkuvõtlikku teavet võidakse edastada kolmandatele pooltele, sealhulgas meediakanalitele, ning see ei sisalda isikuandmeid.

ForeSee võib edastada rahuloluküsitlusi kliendi klientidele või veebisaidi külastajatele e-posti teel. Kuna ForeSee tegutseb kliendi esindajana, siis, kui kasutaja või veebisaidi külastaja otsustab edaspidi keelduda e-posti saamisest, on see kliendispetsiifiline ning ei kohaldu teiste ForeSee poolt edastatud e-posti sõnumite kohta. Nagu on kirjeldatud selles privaatsusavalduses, töödeldakse e-posti saamisel kogutud andmeid samal viisil kui muid kliendi kliendi ning veebisaidi külastaja andmeid.

ForeSee ei küsi ega ei kasuta asukohateavet, mis põhineb kliendi kliendi või külastaja mobiiliseadme andmetel. Tutvuge kliendi postitatud privaatsuseeskirjadega, et näha, millist teavet klient võib koguda.

Suurem osa meie poolt kogutud andmetest on anonüümsed, ent mõned meie kliendid võivad paluda, et küsiksime teie kontaktandmeid. Need on isikuandmed. Kui me saame juurdepääsu oma kliendi klientide või veebisaidi külastajate isikuandmetele, tegutseme andmetöötlejatena oma klientide nimel. Me töötleme selliseid isikuandmeid rangelt kooskõlas nende juhiste ja lepinguliste kokkulepetega. ForeSee kliendid on andmete töötlejad ja omanikud. Kui olete klient või veebisaidi külastaja, kellel on kliendisuhe ühega meie klientidest, peaksite tutvuma kliendi veebisaidiga, et tutvuda privaatsuseeskirjadega, mis rakenduvad isikuandmete kohta, mida me kliendi nimel haldame. Meie kliente on julgustatud osalema privaatsusalgatustes, et kaitsta kogutud andmete privaatsust ja turvalisust. Kuna meil puudub otsene kontroll klientide eeskirjade või tegevuste üle, siis me ei vastuta nende tegevuse eest. Me soovitame teil enne oma isikuandmete edastamist alati tutvuda küsitlust läbiviiva kliendi privaatsuseeskirjadega.

Teil on oma isikuandmetele juurdepääsu õigus. Kui te soovite juurdepääsu oma isikuandmetele ja neid kontrollida, võtke ühendust kliendiga või saatke päring otse meile aadressil Privacy@ForeSee.com. Me vaatame asjassepuutuvad klientide päringud üle ning vastame 30 päeva jooksul.

Küsitlused, milles kasutatakse stiimuleid loteriis osalemiseks

Teatud juhtudel sisaldavad ForeSee küsitlused loteriis osalemisega seotud stiimuleid. Kui küsitlus sisaldab loteriiga seotud stiimuleid, on selles osalemine täiesti vabatahtlik. Võite vastata küsitlusele loteriis osalemata. Tutvuge lisateabe saamiseks konkreetses loteriis osalemise tingimustega. Igal juhul kasutatakse ForeSee poolt kogutud teavet, sealhulgas nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit, ainult loterii, loterii eeskirjadest ja kliendi privaatsuseeskirjadest lähtuvalt.

ForeSee kliendid

ForeSee pakub paljusid erinevaid teenuseid ja lahendusi, sealhulgas põhjalikku kliendikogemuse hindamise analüüsi kliendirahulolu küsitluste ja seotud vahendite abil. Seoses teenuste ja lahenduste pakkumisega võib ForeSee saada teavet kliendi töötajate kohta, sealhulgas kliendi isikuandmeid, nagu nimi ja kontaktandmed. ForeSee võib kasutada seda teavet äritegevuse eesmärgil, sealhulgas toodete ja teenuste pakkumiseks oma klientidele, kliendi- ja ärisuhete loomiseks ja hoidmiseks ning kliendi kontode haldamiseks ja klientidele vajaduse korral asjakohase teeninduse ja ärisuhte parendamise alase tagasiside pakkumiseks. Kui olete praegu ForeSee klient, võime teile saata vajaduse korral teenusega seotud e-posti sõnumeid, nt kui meie teenus on ajutiselt hooldustööde tõttu katkestatud. Üldiselt ei või te loobuda teabevahetusest, mis ei ole seotud müügiedendamisega. Kui te ei soovi seda teabevahetust saada, võite oma konto inaktiveerida.

Me saadame teile aeg-ajalt teavet ForeSee toodete või teenuste kohta, mis võivad teile meie arvates huvi pakkuda, kui olete klient või liitute meie uudiskirjaga. Kui te ei soovi saada müügiedendusteavet, võite sellest loobuda, järgides iga teabevahetusega saadetud juhiseid või võttes meiega ühendust aadressil Privacy@ForeSee.com.

Kui te laadite alla ja kasutate meie mobiilirakendusi kliendiportaalile juurdepääsemise eesmärgil, kogub ForeSee automaatselt teavet, nt teie poolt kasutatava seadme tüübi ja operatsioonisüsteemi versiooni kohta. ForeSee kasutab mobiiliplatvormi analüütilist tarkvara. See võimaldab meil paremini mõista mobiilirakenduse funktsionaalsust. See tarkvara võib salvestada teavet selle kohta, kui sageli te kasutate rakendust, toiminguid, mis leiavad aset selle raames, kokkuvõtlikke kasutamise ja tulemuslikkuse andmeid ning rakenduse allalaadimise allika.

Meie kliendid võivad pöörduda meie poole juhul, kui nende isikuandmed muutuvad, kui nad soovivad kustutada meie poolt hallatud ebatäpseid andmeid või kui nad soovivad isikuandmetele parandamiseks juurdepääsu. Nad võivad pöörduda meie poole, edastades e-posti sõnumi aadressil Privacy@ForeSee.com või kasutades teavet privaatsusavalduse lõpposas. Me vastame teie päringule isikuandmetele juurdepääsuks ja/või andmete parandamiseks 30 päeva jooksul. Samuti võite pöörduda määratud analüütiku poole, et esitada päring salvestatud isikuandmete kohta.

ForeSee veebisaidi külastajad

Kui te külastate meie veebisaiti aadressil www.foresee.com ja laadite alla teavet või soovite meiega ühendust võtta, võite edastada meile konkreetsed isikuandmed, nt nime, e-posti aadressi, telefoninumbri ja postiaadressi. Me kasutame neid andmeid teie päringule vastamiseks ning vajaduse korral teiega kirjavahetuse pidamiseks.


Isikuandmete avalikustamine

ForeSee ei müü uuringutes osalejate isikuandmeid ega jaga neid kolmandate pooltega turunduseesmärkidel. ForeSee poolt kogutud isikuandmeid avalikustatakse ainult ForeSee kliendile või nagu kliendi poolt nõutud, kooskõlas lepingulise suhtega või nagu on kirjeldatud selles privaatsusavalduses.

Vajaduse korral võib ForeSee avalikustada isikuandmeid äripartneritele ja alltöövõtjatele, nt loterii administraatoritele, kui nad on seotud nõutud teenuste või lahendustega, või nagu on muul viisil asjakohane seaduslike ärivajaduste alusel. Samuti võib ForeSee avalikustada isikuandmeid, kui see on vajalik äri täieliku või osalise müügi või ülemineku korral. ForeSee nõuab neil juhtudel, et isikuandmete saaja kaitseks isikuandmeid asjakohaste andmeraamistiku Privacy Shield eeskirjade kohaselt või kasutaks muid meetmeid isikuandmete asjakohase kaitsmise eesmärgil. Samuti võib ForeSee avalikustada isikuandmeid, kui see on seaduse poolt nõutud või lubatud või kui ForeSee arvab, et selline avalikustamine on asjakohane seoses õiguskaitseorganite nõudega.

Kui te olete edastanud meile isikuandmeid ning soovite piirata nende kasutamist ja avalikustamist, pöörduge meie poole aadressil Privacy@ForeSee.com.

Andmete säilitamine

ForeSee säilitab kõiki andmeid, sealhulgas isikuandmeid, mida me kliendi nimel töötleme, nii kaua, kui see on teenuste osutamiseks vajalik. Me säilitame ja kasutame teie andmeid vajaduse korral selleks, et pidada kinni juriidilistest kohustustest, lahendada vaideid ja jõustada lepinguid.

Meie veebisaidil olevad küpsised

Paljud veebisaidid kasutavad veebisaidi külastaja Interneti-kogemuse isikupärasemaks muutmiseks küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mille on paigaldanud arvuti kõvakettale veebiserver. Küpsiseid ei kasutata programmide käitamiseks ega viiruste edastamiseks arvutisse. Küpsised on määratud ainult teie jaoks ja neid saab lugeda üksnes teile küpsise väljastanud domeeni veebiserver.

Me kasutame veebisaidil www.foresee.com seansiküpsiseid selleks, et võimaldada teil meie veebisaidil paremini navigeerida. Brauseri sulgemise korral seansiküpsis aegub. Me ei lingi teie poolt edastatud isikuandmeid küpsistele.

ForeSee ja ettevõtte partnerid kasutavad küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid selleks, et analüüsida arengusuundi, hallata veebisaiti, jälgida veebisaidi kasutajate navigeerimist ning koguda demograafilisi andmeid kogu meie kasutajabaasi kohta. Kasutajad võivad kontrollida küpsiste kasutamist konkreetses brauseris.

Te võite aktsepteerida või keelduda küpsistest. Enamik veebibrausereid aktsepteerib vaikeseadistatud küpsiseid automaatselt. Võite tavaliselt brauseri sätteid ja eelistusi muuta, kui te ei soovi küpsiseid aktsepteerida. Kui te otsustate küpsiseid mitte aktsepteerida, ei pruugi te täielikult kogeda nende teenuste või veebisaidi interaktiivseid funktsioone.

Kolmanda poole küpsised

Me lubame kolmanda poole jälgimisteenust osutaval ettevõttel kasutada meie veebisaidil küpsiseid. Kuigi me ei kontrolli tehnoloogiliselt küpsiseid, mida nad paigaldavad teie seadme brauserisse, on nad lepinguliselt piiratud ning küpsiste kasutamine on kooskõlas selle privaatsusavaldusega. Meie jälgimisteenust osutav ettevõte kasutab seansiküpsiseid selleks, et teil oleks lihtsam meie veebisaidil navigeerida ning jälgida konkreetse külastaja veebilehtede kasutamist.

Me teeme koostööd kolmanda poolega kas selleks, et kuvada reklaami meie veebisaidil või et hallata meie reklaami teistel veebisaitidel. Meie kolmanda poole partner võib kasutada küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda reklaami teie veebikasutuse ja huvide põhjal. Kui te ei soovi saada huvipõhist reklaami, klõpsake siia.

Läbipaistvad GIF-id (veebimajakad/-lutikad)

Kolmanda poole jälgimisteenuseid osutav ettevõte kasutab tarkvaratehnoloogiat, mida kutsutakse läbipaistvateks GIFideks (ka veebimajakad/-lutikad), need aitavad meil paremini hallata veebisaidil olevat teavet, teavitades meid sisu efektiivsusest. Läbipaistvad GIF-id on tillukesed unikaalse identifikaatoriga pildid. Pildil on küpsistega sarnane funktsioon ja seda kasutatakse veebisaidi külastajate jälgimisel Internetis navigeerimise ajal. Vastupidiselt küpsistele, mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale, on läbipaistev GIF veebilehe sisse nähtamatult manustatud objekt (lause lõpus oleva punkti suurune). Me ei seosta läbipaistvate GIFide poolt kogutud teavet veebisaidi külastaja isikuandmetega. Me ei lingi teie poolt edastatud isikuandmeid läbipaistvatele GIFidele.

Meie küsitlustes kasutatavad küpsised

Mõned ForeSee küsitlustega seotud küpsised on paigaldatud kliendi poolt ja on kooskõlas kliendi veebisaidi privaatsuseeskirjadega. Tutvuge kliendi veebisaidi privaatsuseeskirjadega, et saada lisateavet küpsiste nendepoolse kasutamise kohta.

Seansiküpsised kustutatakse automaatselt seansi lõppemise korral, kui sulgete seadme brauseri. ForeSee küsitlusmehhanism paigaldab seansiküpsise küsitlusele vastaja seadme brauserisse, et jälgida näiteks järgmist teavet (mitte isikulist teavet): mitut lehekülge konkreetne külastaja on vaadanud, millisel leheküljel oli külastaja küsitluse ilmumise ajal, milline on külastaja poolt kasutatav keel, brauser ja operatsioonisüsteem, viitav veebisait (nt Google) ning otsingusõnad, mis suunasid külastaja veebisaidile. Me kasutame neid andmeid veendumaks, kas külastaja on piisavalt sirvinud veebisaiti selleks, et vastata adekvaatselt küsitlusele ning et vältida külastajale mitme küsitluse pakkumist ühe seansi ajal.

Püsiküpsised kustutatakse automaatselt määratud aegumiskuupäeval. Püsiküpsis paigaldatakse ainult siis, kui ForeSee klient soovib selle küpsisetüübi kasutamist ning see on kooskõlas kliendi privaatsuseeskirjadega. Püsiküpsist kasutatatakse ainult selleks, et jälgida, kas konkreetne isik on saanud kutse küsitluses osalemiseks ja on sellele vastanud või selle tagasi lükanud. Samuti selleks, et talle ei edastataks küsitlust uuesti enne teatud ajaperioodi möödumist. ForeSee ei kogu selle püsiküpsise abil isikuandmeid ega jälgi veebisaidilt lahkunud külastajat.

Logifailid

Nagu enamik veebisaite, kogume ka meie teatud teavet automaatselt. See teave võib olla järgmine: IP-aadressid, brauseri tüüp, internetiteenuse pakkuja (ISP), viite-/väljumislehed, operatsioonisüsteem, kuupäeva-/ajatempel ja/või klõpsude arv. Me kasutame neid andmeid selleks, et paremini aru saada teie veebisaidi kogemusest ning tagada, veebisaidi funktsionaalsuse ja küsitluste kasutajaliideste optimeeritus.

Alla 13-aastased lapsed

Enamikul juhtudel ei ole ForeSee kliendirahulolu küsitlused ja veebisaidid mõeldud kasutamiseks alla 13-aastastele lastele. Kuigi need veebisaidid, mille kohta me teeme rahulolu küsitlusi, võivad pakkuda lastetooteid müügiks täiskasvanute ja/või lasteteenuste osutajate poolt. Kui olete alla 18-aastane, ei tohi te osaleda meie küsitlustes ega kasutada meie veebisaiti ilma vanema või eeskostja nõusoleku ja juuresolekuta. ForeSee klient võib harvadel juhtudel valida küsitluses osalemiseks alla 13-aastaseid lapsi. Nendes küsitlustes ei vajata isikuandmeid. Alla 13-aastased lapsed ei tohi edastada meile mingeid isikuandmeid. Kui me leiame, et oleme tahtmatult kogunud alla 13-aastase lapse isikuandmeid, kasutame kohe meetmeid nende andmete kustutamiseks. Üle 13-aastased lapsed (14–17-aastased) võivad edastada meile oma isikuandmeid ainult siis, kui neil on selleks vanemalt või eeskostjalt otsene nõusolek.

Andmete turvalisus ja terviklikkus

ForeSee rakendab põhjendatud meetmeid isikuandmete kaitseks eesmärgiga kaitsta ülemaailmsetes veebisaitide hostimise keskustes jt USAs olevates asukohtades salvestatud isikuandmeid kao, väärkasutuse, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest. ForeSee rakendab põhjendatud meetmeid selleks, et teie isikuandmed oleks otstarbekaks kasutamiseks usaldusväärsed, õiged, ajakohased ja terviklikud. Me kasutame teie isikuandmete kaitseks turvalisi serveri hostimise asukohti koos ööpäevaringse turvalisuse jälgimise, tulemüüriga kaitse, kontrollitud juurdepääsu ja krüptimistehnoloogiaga. Kui meie kliendid edastavad tundlikku teavet (nt sisselogimise andmeid), siis me kasutame selle teabe krüptimisel turvasoklite kihi tehnoloogiat (SSL). Kuna ükski Interneti teel andmete edastamise või elektroonilise salvestamise meetod ei ole 100% turvaline, ei saa me garanteerida andmete täielikku turvalisust.

Kui teil on meie turvalisuseeskirjadega seoses küsimusi, võite pöörduda meie poole e-posti aadressil Privacy@ForeSee.com või kasutada teavet selle privaatsusavalduse lõpposas.

Avalikud foorumid

Meie veebisait pakub avalikult juurdepääsetavaid blogisid ja kogukonna foorumeid. Võtke teadmiseks, et kui te edastate teavet neisse süsteemidesse, võivad need, kellel on neile juurdepääs, seda teavet lugeda, koguda ja kasutada. Kui soovite oma isikuandmete eemaldamist meie blogist või kogukonna foorumist, pöörduge meie poole aadressil Privacy@ForeSee.com. Juhul kui me ei saa teie isikuandmeid kustutada, teavitame teid kohe selle põhjusest.

Arvamused

ForeSee kuvab oma veebisaidil klientide arvamusi. Me hangime isikuandmeid sisaldavate arvamuste või videokujutiste postitamiseks oma veebisaidile eelnevalt nõusoleku. Kui soovite oma arvamust uuendada või kustutada, pöörduge meie poole aadressil Privacy@ForeSee.com.

Sotsiaalmeedia vidinad

Meie veebisait sisaldab sotsiaalmeedia vidinaid, nt Facebooki jagamise nuppu ja meie veebisaidil käivituvaid interaktiivseid miniprogramme. Nende funktsioonide abil võidakse koguda teavet teie IP-aadressi ja konkreetse veebilehe külastamise kohta ning määrata küpsiseid, et võimaldada funktsiooni korralikku toimimist. Sotsiaalmeedia vidinaid haldab kolmas pool või neid hallatakse otse meie veebisaidil. Teie interaktsiooni aluseks on funktsiooni pakkuva kolmanda poole privaatsuseeskirjad.

Lingid teistele veebisaitidele

Kui klõpsate kolmanda poole veebisaidile viivat linki, sealhulgas reklaami, lahkute te ForeSee veebisaidilt ja suundute valitud veebisaidile. Kuna me ei saa kontrollida kolmanda poole tegevust, ei võta me endale vastutust, kui teie isikuandmeid kasutavad kolmandad pooled. Samuti ei taga me, et nad peavad kinni samadest privaatsuseeskirjadest kui ForeSee. Enne isikuandmete edastamist kolmanda poole veebisaidi külastamisel peaksite tutvuma privaatsuseeskirjadega.

Muutused selles privaatsuseeskirjas

Kui me otsustame oma privaatsuspraktikaid muuta, postitame selles privaatsusavalduses tehtavad muudatused veebisaidil ja mujal, kus me peame seda vajalikuks, nii et te teaksite, millist teavet me kogume, kuidas me seda kasutame ja millistel tingimustel (kui üldse) me seda avalikustame. Me jätame endale õiguse seda privaatsusavaldust ilma eelneva teatamiseta igal ajal muuta. Kõik muudatused jõustuvad postitamise ajal. Kui me teeme selles privaatsusavalduses teabemuudatusi, teavitame teid e-posti või meie kodulehel postitatud teatise teel.


Küsimused

Küsimuste korral, mis puudutavad seda privaatsusavaldust või meie privaatsus- või turvapraktikaid, või kui soovite juurdepääsu oma isikuandmetele (mida me haldame), võtke meiega ühendust järgmiselt:

ForeSee Results, Inc.
Attention: Chief Privacy Officer
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
Privacy@ForeSee.com


ForeSee ja Privacy Shield

See privaatsusavaldus hõlmab veebisaidi aadressil www.foresee.com kõiki ForeSee poolt hallatud küsitlusi, sealhulgas ForeSee klientide ja ForeSee klientide klientide ning veebisaidi ja mobiilse veebisaidi külastajate isikuandmete kogumist.

Küsimuste või kaebuste korral, mis puudutavad meie privaatsusavaldust või -praktikaid, võtke meiega ühendust aadressil Privacy@ForeSee.com. See e-post saadetakse meie õigusosakonda ja meie juhtivale privaatsusametnikule (Cara Edwards, asepresident ja üldnõunik). Kui te ei ole saanud rahuldavat vastust ning kui teil on probleeme seoses meie privaatsuspraktikatega, võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

ForeSee peab avalikustama isikuandmeid, kui ametiasutused seda seadusega nõuavad, sealhulgas rahvusliku julgeoleku või õiguskaitse nõudmistest kinnipidamise huvides. ForeSee võib vastutada isikuandmete edastamise eest kolmandatele pooltele (edaspidi „edastamine”), kes ei pea kinni ELi ja Šveitsi poolt kehtestatud turvalisusnõuetest.


Vaidlusasja lahendamine

ForeSee osaleb andmeraamistikus Privacy Shield. Selles programmis osalemise tõttu oleme nõustunud kinni pidama andmeraamistiku Privacy Shield eeskirjadest vaiete lahendamisel. Võtke esmalt meiega ühendust (ülalpool toodud aadressil), kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas me peame kinni andmeraamistiku Privacy Shield eeskirjadest. Kui meiega ühenduse võtmisel ei ole võimalik kaebust lahendada, võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole vastavalt andmeraamistiku Privacy Shield juhistele, mis on esitatud siin: https://ec.europa.eu/commission/index_en

ForeSee kuulub USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni jt reguleerivate asutuste uurimis- ja jõustamisasutuste alluvusse. Mõnel juhul võite vaidluse lahendamiseks ForeSee’ga pöörduda siduvasse vahekohtusse andmeraamistiku Privacy Shield paneeli kaudu vastavalt andmeraamistiku Privacy Shield Framework juhistele, mis on esitatud siin: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf