TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

ForeSee Results, Inc. Tietosuojakäytäntö Voimaantulopäivä: 15. toukokuuta 2013

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa sitä, miten ForeSee Results, Inc. (“ForeSee”) kerää, käyttää ja julkaisee tiettyjä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja (“henkilötiedot”), joita se saa tiettyjen verkkosivustojen, mobiilisivustojen ja mobiilisovellusten kautta seuraavilta henkilöiltä: (i) ForeSeen omilla verkkosivuilla käyvät henkilöt, (ii) ForeSeen toimeksiantajat ja (iii) ForeSeen toimeksiantajien asiakkaat ja toimeksiantajien verkkosivuilla käyvät henkilöt. ForeSeen kutakin henkilöryhmää koskevat menettelytavat selitetään seuraavassa. Palvelumme kautta kerättyjen tietojen käyttö rajoittuu sen palvelun tarjoamiseen, jonka toimeksiantaja on palkannut ForeSeen tekemään.

ForeSee tietää, että Euroopan unioni (“EU”) ja Sveitsi ovat ottaneet käyttöön vaativat henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojat, ja tästä syystä ForeSee on päättänyt noudattaa Yhdysvaltain ja Euroopan unionin sekä Yhdysvaltain ja Sveitsin välisiä tietosuojaa koskevia safe harbor -periaatteita (“safe harbor”) sellaisten henkilötietojen osalta, joita se vastaanottaa Yhdysvalloissa Euroopan unionin ja Sveitsin alueella olevilta henkilöiltä. ForeSee on todistanut, että se noudattaa safe harbor -tietosuojaperiaatteita koskien ilmoituksia, valintaa, edelleensiirtoa, turvallisuutta, tiedon luottamuksellisuutta, käyttöoikeuksia ja täytäntöönpanoa. Lisätietoa safe harbor -periaatteesta ja sen taustasta sekä ForeSeen edustuksesta safe harbor -luettelossa on Yhdysvaltain kauppaministeriön sivustolla osoitteessa www.export.gov/safeharbor.

Jos olet Yhdysvaltain ulkopuolella, sinun tulee olla tietoinen siitä, että henkilötietojasi siirretään Yhdysvaltoihin ja niitä käsitellään Yhdysvalloissa. Käyttämällä verkkosivustoamme, tekemällä sopimuksen kanssamme tuotteidemme tai palvelujemme vastaanottamisesta tai lähettämällä mitä tahansa tietoa meille asiakastyytyväisyyskyselyn tai muun välityksellä, suostut tietojesi siirtämiseen Yhdysvaltoihin ja niiden käsittelyyn ja tallennukseen Yhdysvalloissa, jonka lainsäädäntö ei ehkä tarjoa samaa tietosuojatasoa kuin oman maasi lainsäädäntö.


Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitukset

ForeSee kerää asiakaspalautetta yritysasiakkaidensa (“toimeksiantajat”) puolesta, ja näihin kuuluvat jotkin vähittäiskaupan, pankkialan, median ja julkisen hallinnon suurimmat yritykset ja organisaatiot. Palautetta pyydetään kyselyiden avulla, jotka lähetetään vastaanottajalle joko interaktiivisena kutsuna, sähköpostitse tai tekstiviestinä. Useimmat ForeSeen kyselyt eivät pyydä henkilötietoja, ja jos henkilötietoja pyydetään, niiden antaminen on aina vapaaehtoista. Kaikki ForeSeen kyselyt ovat täysin vapaaehtoisia.

ForeSeen toimeksiantajien asiakkaat ja verkkosivustokäyttäjät

ForeSee kerää tietoa toimeksiantajiensa puolesta online ja offline (kaupoissa ja puhelinkeskuksissa) tehtävien asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla. . ForeSeen keräämät tiedot voivat sisältää seuraavanlaisia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero. ForeSee voi myös kerätä seuraavantyyppisiä väestötietoja: ikä, sukupuoli, ansiotuloluokka, koulutustaso ja rotu. Jos ForeSee yhdistää väestö- tai muuta tietoa sinua koskeviin henkilötietoihin, yhdistettyjä tietoja käsitellään henkilötietoina. Henkilötiedot eivät sisällä yhteenlaskettuja nimettömiä tietoja.

Joissakin tapauksissa toimeksiantaja voi myös antaa ForeSeelle sellaista tietoa asiakkaistaan tai verkkosivustokäyttäjistään, joka voi sisältää tietoja toimeksiantajan verkkosivuston käytöstäsi ja tietoa suhteestasi tai tapahtumahistoriastasi toimeksiantajan kanssa. ForeSee ja/tai toimeksiantaja voivat yhdistää nämä tiedot kyselyvastauksissa antamiisi tietoihin. Lisätietoja siitä, mitä tietoja toimeksiantaja voi antaa ForeSeelle, on toimeksiantajan julkaisemassa tietosuojakäytännössä.

ForeSeen keräämät tiedot kuuluvat toimeksiantajillemme, ja ForeSee käyttää näitä tietoja asiakastyytyväisyysraporttien laatimiseen toimeksiantajillemme. Yhteenlaskettuja nimettömiä tietoja voidaan antaa kolmansille tahoille, mukaan lukien media, eivätkä ne sisällä mitään henkilötietoja.

ForeSee voi lähettää asiakastyytyväisyyskyselyitä sähköpostitse toimeksiantajan asiakkaille tai verkkosivustokäyttäjille. Koska ForeSee toimii toimeksiantajan edustajana, jos asiakas tai verkkosivustokäyttäjä päättää lopettaa sähköpostien vastaanottamisen, se tapahtuu toimeksiantajakohtaisesti eikä koske muita ForeSeen lähettämiä sähköposteja. Sähköpostivastauksien avulla kerättyjä tietoja käsitellään samalla tavalla kuin muita toimeksiantajan asiakas- ja verkkosivustokäyttäjätietoja, kuten tässä tietosuojakäytännössä on kuvattu.

ForeSee ei pyydä, käytä tai muutoin jäljitä mitään sijaintikohtaista tietoa toimeksiantajan asiakkaan tai sivustokäyttäjän mobiililaitteesta. Lisätietoja siitä, mitä tietoja toimeksiantaja voi kerätä on toimeksiantajan julkaisemassa tietosuojakäytännössä.

Kun saamme käyttöoikeudet toimeksiantajiemme asiakkaiden tai verkkosivustokäyttäjien henkilötietoihin, toimimme yksinomaan tiedonkäsittelijänä toimeksiantajiemme puolesta ja tästä syystä käsittelemme kyseiset henkilötiedot tarkalleen toimeksiantajiemme ohjeiden ja solmimiemme sopimusten mukaan. ForeSeen toimeksiantajat ovat tiedon haltijoita ja omistajia. Jos olet asiakas tai verkkosivustokäyttäjä, jolla on jo asiakassuhde johonkin toimeksiantajaamme, pyydämme, että tarkastat toimeksiantajan verkkosivuilta ne henkilötietokäytännöt, jotka soveltuvat henkilötietoihin, joita me saatamme ylläpitää sinusta toimeksiantajamme puolesta. Toimeksiantajiamme kannustetaan osallistumaan tietosuojaa koskeviin aloitteisiin ja vahvistamaan kerättyjen tietojen tietosuojaa ja tietoturvallisuutta. Koska me emme kuitenkaan voi valvoa toimeksiantajiemme menettelytapoja tai käytäntöjä, emme voi olla vastuussa heidän toimistaan. Suosittelemme, että tarkastat aina niiden toimeksiantajien tietosuojakäytännöt, joiden kysely sinulle on lähetetty, ennen kuin annat mitään henkilötietoja. Jos haluat käyttöoikeudet henkilötietoihisi ja tarkastaa ne, sinun on otettava yhteyttä toimeksiantajaamme ja pyydettävä niitä. Mikäli asianmukaista, vastaamme toimeksiantajiemme pyyntöihin avustaa kyseisissä tilanteissa ja vastaamme pyyntöihin 30 päivän sisällä.

ForeSeen toimeksiantajat

ForeSee tarjoaa laajan valikoiman palveluja ja ratkaisuja toimeksiantajilleen, mukaan lukien kattavat kuluttajakokemuksia mittaavat analyysit, jotka on laadittu asiakastyytyväisyyskyselyjen ja niihin liittyvien työkalujen avulla. Palvelujen ja ratkaisujen tarjoamisen yhteydessä ForeSee voi saada tietoa yksittäisistä toimeksiantajan työntekijöistä, mukaan lukien toimeksiantajan yhteyshenkilön henkilötiedot, kuten nimi ja yhteystiedot. ForeSee voi käyttää tätä tietoa liiketoimintatarkoituksiin, mukaan lukien tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen toimeksiantajille, toimeksiantaja- ja liiketoimintasuhteiden aikaansaaminen tai ylläpitäminen sekä toimeksiantajatilien hallinta, ja asiakaspalautteen antaminen toimeksiantajille tarpeen mukaan tai mikäli se on asianmukaista liiketoimintasuhteen hoitamisen ja kehittämisen yhteydessä. Jos olet nykyinen ForeSeen toimeksiantaja, voimme tämän lisäksi lähettää sinulle palveluun liittyviä sähköpostiviestejä tarpeen mukaan, esimerkiksi jos palvelumme keskeytyy tilapäisesti kunnossapidon vuoksi. Näitä tiedotteita, jotka eivät ole luonteeltaan myynninedistämistä, ei voi yleensä kieltäytyä vastaanottamasta. Jot et halua vastaanottaa niitä, voit poistaa tilisi käytöstä. Lähetämme toisinaan tietoa ForeSeen tuotteista tai palveluista, joiden arvioimme kiinnostavan sinua, jos olet toimeksiantaja tai olet rekisteröitynyt vastaanottamaan tiedotteemme. Jos et halua vastaanottaa tämän tyyppistä tietoa, voit jäädä pois tämän tyyppisten tiedotteiden lähetyslistalta noudattamalla kunkin tiedotteen mukana toimitettuja ohjeita tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa ForeSeePrivacy@answers.com.

Toimeksiantajamme voivat ottaa meihin yhteyttä, jos heidän henkilötietonsa muuttuvat ja he haluavat, että virheelliset tiedot poistetaan, tai jos he haluavat käyttöoikeudet korjata henkilötietoja, joita heistä ylläpidämme. He voivat ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ForeSeePrivacy@answers.com tai käyttämällä tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaa tietoa. Vastaamme henkilötietojesi käyttöoikeus- ja/tai korjauspyyntöön 30 päivän sisällä.

ForeSeen verkkosivustokäyttäjät

Jos käyt sivustollamme osoitteessa www.foresee.com ja lataat tietoa tai päätät ottaa meihin yhteyttä, voit antaa itsestäsi henkilötietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja postiosoitteesi. Vastaamme tiedusteluusi tätä tietoa käyttäen ja tarpeen mukaan käydessämme kirjeenvaihtoa kanssasi.

Arvontakannustimia sisältävät kyselyt

Joissakin tapauksissa ForeSeen kyselyt sisältävät arvontakannustimia. Kun kysely sisältää arvontakannustimen, arvontaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kyselyn vastaukset voi lähettää osallistumatta arvontaan. Lisätietoja on kyseisen arvonnan säännöissä. Kaikissa tapauksissa kaikkia ForeSeen keräämiä yhteystietoja, mukaan lukien kuitenkaan niihin rajoittumatta nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero, käytetään vain arvonnan hallinnoimiseen, ja ne ovat arvonnan sääntöjen ja toimeksiantajan tietosuojakäytännön sääntöjen alaisia.


Henkilötietojen paljastaminen

ForeSee ei myy yksittäisistä kyselyyn vastaajista kerättyjä tietoja eikä anna henkilötietoja edelleen kolmansille tahoille näiden omia markkinointitarkoituksia varten. ForeSeen keräämät henkilötiedot paljastetaan vain ForeSeen toimeksiantajalle tai toimeksiantajan ohjeistuksen ja sopimusehtojen mukaisesti tai muutoin tässä tietosuojakäytännössä esitetyn mukaisesti.

ForeSee voi paljastaa henkilökohtaista tietoa liiketoimintakumppaneille ja alihankkijoille, kuten arvonnasta vastaaville tarpeen mukaan vaadittujen palvelujen tai ratkaisujen tarjoamisen yhteydessä tai muutoin asianmukaisesti oikeutetun liiketoimintatarpeen yhteydessä. ForeSee voi myös paljastaa henkilötietoja tarpeen mukaan yrityksen (kokonaisuudessaan tai osittain) myynnin tai siirron yhteydessä. Näissä tilanteissa ForeSee vaatii, että henkilötietojen vastaanottaja suojaa henkilötietoja asianmukaisten safe harbor -periaatteiden mukaan tai muulla tavalla ryhtyy toimiin ja varmistaa, että henkilötietoja suojataan asianmukaisesti. ForeSee voi myös paljastaa henkilötietoja, mikäli laki sitä vaatii tai sen sallii, tai jos ForeSee uskoo, että kyseinen paljastaminen on asianmukaista lainvalvontaviranomaisten pyynnön yhteydessä.

Tietojen säilyttäminen

ForeSee säilyttää kaikkea tietoa, mukaan lukien toimeksiantajamme puolesta käsittelemämme henkilötiedot, niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelujen tarjoamiseen. Säilytämme ja käytämme tietojasi myös tarvittaessa laillisten velvollisuuksiemme täyttämisen, erimielisyyksien selvittämisen ja sopimustemme täyttämisen vuoksi.

Sivustomme evästeet

Monet verkkosivustot käyttävät evästeitä, jotka auttavat yksilöimään verkkosivustokäyttäjien online-kokemusta. Eväste on tekstitiedosto, jonka verkkosivustopalvelin sijoittaa tietokoneen kiintolevylle. Evästeitä ei voi käyttää ohjelmien suorittamiseen tai virusten siirtämiseen tietokoneeseesi. Evästeet ovat yksilökohtaisia ja niitä voi lukea vain se verkkopalvelin siinä domainissa, joka antoi evästeen sinulle. Voit hyväksyä tai kieltää evästeet. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti oletusasetuksena, mutta voit yleensä muuttaa selainasetuksia ja kieltää evästeet muuttamalla omia selainasetuksiasi. Jos päätät kieltää evästeet, et välttämättä voi kokea käyttämiesi palvelujen tai sivustojen interaktiivisia ominaisuuksia kokonaisvaltaisesti. Me käytämme istuntokohtaisia evästeitä osoitteessamme www.foresee.com, ja niiden avulla sivustollamme on helpompi navigoida. Istuntokohtainen eväste vanhenee, kun suljet selaimen. Emme linkitä mitään antamiasi henkilötietoja evästeisiin.

Kolmannen tahon evästeet

Tietosuojakäytäntömme ei kata käyttämämme kolmannen tahon seurantayrityksen evästeiden käyttöä. Meillä ei ole näiden evästeiden käyttö- eikä hallintaoikeuksia. Seurantayrityksemme käyttää istuntokohtaisia evästeitä, joiden ansiosta sivustollamme on helpompi navigoida ja jotka seuraavat, kuinka monta sivua tietty käyttäjä on ohittanut.

Verkkojäljitteet (pikselitunnisteet/läpinäkyvät GIF-kuvat)

Kolmannen tahon seurantayrityksemme käyttää ohjelmistoteknologiaa nimeltään verkkojäljitteet (tunnetaan myös nimillä pikselitunnisteet/läpinäkyvät GIF-kuvat), jotka kertovat meille, mikä sisällöstä on tehokasta ja joiden avulla voimme paremmin hallita sivustomme sisältöä. Verkkojäljitteet ovat pieniä pikseleitä, joilla on ainutkertainen tunniste, ne toimivat samantyyppisesti evästeiden kanssa ja niitä käytetään verkkokäyttäjien online-liikkumisen seurantaan. Päinvastoin kuin evästeet, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneen kiintolevylle, verkkojäljitteet sulautetaan näkymättömästi verkkosivuille ja ne ovat noin tämän lauseen lopussa olevan pisteen kokoisia. Me emme yhdistä verkkojäljitteiden keräämää tietoa verkkosivustokäyttäjiemme henkilötietoihin. Emme linkitä antamaasi henkilötietoa verkkojäljitteisiin.

Evästeet kyselyissämme

ForeSeen kyselyihin liittyvät evästeet aktivoi toimeksiantaja toimeksiantajan verkkosivuston tietosuojakäytännön mukaisesti. Lisätietoa toimeksiantajan evästeiden käytöstä on heidän verkkosivustonsa tietosuojakäytännössä.

Istuntokohtaiset evästeet poistetaan automaattisesti istunnon loputtua, kun suljet selaimen. ForeSeen kyselymekanismi sijoittaa istuntokohtaisen evästeen vastaajan selaimeen ja seuraa muun muassa seuraavia ei-henkilökohtaisia tietoja: kyseisen käyttäjän ohittamien sivujen lukumäärä; mitä sivua käyttäjä katseli, kun kysely avautui; mitä kieltä, selainta ja käyttöjärjestelmää kävyttäjä käyttää; lähettävä websivusto (ts. Google); ja hakusanat, jotka johtivat käyttäjän verkkosivustolle. Käytämme tätä menetelmää keräämään edellä kuvattuja tietoja, varmistamaan, että käyttäjä on selannut sivustoa riittävästi vastatakseen kyselyyn ja estämään yhtä henkilöä saamasta kyselyä useita kertoja yhden istunnon aikana.

Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti, kun niille asetettu viimeinen käyttöpäivä kuluu umpeen. Pysyvä eväste sijoitetaan vain, jos ForeSeen palkannut yritys sallii tämän tyyppisen evästeen käytön. Tätä pysyvää evästettä käytetään ainoastaan seuraamaan, että tietylle vastaajalle on esitetty kyselykutsu ja että kysely on täytetty tai siitä on kieltäydytty. Näin varmistetaan, että kyseinen henkilö ei saa kyselyä uudestaan kohtuullisen ajan sisällä. ForeSee ei kerää mitään henkilötietoja tällä pysyvällä evästeellä, eikä seuraa käyttäjää sen jälkeen, kun hän on poistunut tietyltä sivustolta.

Alle 13-vuotiaat lapset

Useimmissa tapauksissa ForeSeen asiakastyytyväisyyskyselyjä ja verkkosivustoa ei ole suunniteltu tai tarkoitettu alle 13-vuotiaiden lasten käyttöön, vaikka verkkosivustot, joille suoritamme kyselyjä, voivatkin tarjota aikuisten ostettavaksi lasten tuotteita ja/tai lasten palveluja. Jos olet alle 18-vuotias, et voi osallistua kyselyyn tai käyttää verkkosivustoamme ilman vanhemman tai holhoojan lupaa ja läsnäoloa. Harvinaisissa tapauksissa ForeSeen toimeksiantaja voi tilata kyselyn alle 13-vuotiaille lapsille. Näissä kyselyissä ei pyydetä henkilötietoja. Alle 13-vuotiaat lapset eivät saa antaa meille mitään henkilötietoja, ja jos huomaamme, että olemme vahingossa keränneet henkilötietoja alle 13-vuotiaalta lapselta, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin ja poistamme tiedot välittömästi. Yli 13-vuotiaat lapset saavat antaa meille henkilötietoja ainoastaan, jos heillä on siihen nimenomainen vanhemman tai laillisen holhoojan lupa.

Tietoturvallisuus ja rikkomattomuus

ForeSee noudattaa kohtuullisia varotoimia suojellessaan maailmanlaajuisissa isäntäkeskuksissa ja muissa paikoissa Yhdysvalloissa tallennettuja henkilötietoja niiden menetykseltä, väärinkäytöltä ja valtuuttamattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuntamiselta ja tuhoamiselta. Käytössämme on turvalliset isäntäpalvelimet ja 24 h turvallisuusvalvonta, palomuurisuojaus, kontrolloidut käyttöoikeudet ja salausteknologia henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen. Kun toimeksiantajamme syöttävät arkaluontoista tietoa (esim. sisäänkirjaustiedot), salaamme kyseisen tiedonsiirron SSL-teknologiaa käyttäen. Mikään tiedonsiirto verkon kautta tai sähköinen tallennusmenetelmä ei kuitenkaan ole 100-prosenttisen turvallista. Tästä syystä vaikka pyrimme käyttämään markkinoilla olevia hyväksyttyjä tapoja suojata henkilötietoja, emme voi taata sen ehdotonta turvallisuutta. ForeSee pyrkii myös kohtuudella pitämään kaikkia henkilötietoja luotettavina niiden käyttötarkoitukseen, täsmällisinä, ajankohtaisina ja täydellisinä.

Jos sinulla on kysyttävää turvallisuuskäytännöistämme, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa ForeSeePrivacy@answers.comtai käyttämällä tämän tietosuojakäytännön lopussa olevaa tietoa.

Julkiset foorumit

Verkkosivustollamme on linkit julkisiin blogeihin tai yhteisöfoorumeihin. Käyttäjän on oltava tietoinen siitä, että muut näitä käyttävät voivat lukea, kerätä ja käyttää kaikkia näillä alueilla annettuja tietoja. Voit pyytää, että henkilökohtaiset tietosi poistetaan blogistamme tai yhteisöfoorumistamme ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa ForeSeePrivacy@answers.com. Joissakin tapauksissa emme ehkä voi poistaa henkilökohtaisia tietojasi, missä tapauksessa ilmoitamme siitä samoin kuin syyn, miksi emme voi sitä tehdä.

Sosiaalisen median vimpaimet

Verkkosivustollamme on sosiaalisen median vimpaimia, kuten esim. Facebookin Share-painike, tai interaktiivisia minisovelluksia, jotka toimivat verkkosivustollamme. Nämä ominaisuudet voivat kerätä IP-osoitteesi, sivun, jossa käyt verkkosivustollamme, ja ne voivat asettaa evästeen, jonka avulla ominaisuus toimii asianmukaisesti.Sosiaalisia vimpaimia isännöi joko kolmas taho tai suoraan oma sivustomme.Vuorovaikutus näiden ominaisuuksien kanssa on kyseisen vimpaimen toimittaman yrityksen tietosuojakäytännön mukaista.

Linkit muille sivustoille

Jos valitset linkin kolmannen tahon verkkosivustolle, ilmoituksissa olevat linkit mukaan lukien, poistut ForeSeen sivustolta ja siirryt valitsemallesi sivustolle. Koska emme voi valvoa kolmansien tahojen toimia, emme voi ottaa vastuuta mistään kyseisten kolmansien tahojen henkilötietojen käytöstä emmekä voi taata, että he noudattavat samoja tietosuojakäytäntöjä kuin ForeSee. On hyvä lukea kaikkien vierailemiesi kolmansien tahojen verkkosivustojen tietosuojakäytännöt. Jos käyt sellaisen kolmannen tahon verkkosivustolla, joka on linkitetty ForeSeen sivustolle, kyseisen verkkosivuston tietosuojakäytäntö on hyvä lukea ennen minkäänlaisten henkilötietojen antamista.

Tähän tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset

Jos päätämme muuttaa tietosuojakäytäntöämme, ilmoitamme tähän tietosuojakäytäntöön tehdyistä muutoksista verkkosivustomme kotisivulla ja muissa mielestämme asiaankuuluvissa paikoissa, jotta olet tietoinen siitä, mitä tietoa keräämme, miten sitä käytämme ja missä olosuhteissa, jos lainkaan, paljastamme tätä tietoa. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle erikseen, ja kaikki muutokset tulevat voimaan heti, kun ne julkaistaan. Jos teemme merkittäviä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön, ilmoitamme siitä sinulle tässä julkaisussa, sähköpostitse tai kotisivullamme.


Kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai yksityisyyttä tai turvallisuutta koskevista menettelytavoistamme, tai jos haluat käyttöoikeudet henkilötietoihisi, joita saatamme ylläpitää, ota meihin yhteyttä seuraavasti:

ForeSee Results, Inc.
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105, Yhdysvallat
800-621-2850
ForeSeePrivacy@answers.com


ForeSee

ForeSeelle on myönnetty TRUSTe-turvasinetti, mikä tarkoittaa sitä, että TRUSTe on tarkastanut tämän tietosuojakäytännön ja sen menettelytavat ja todennut niiden noudattavan seuraavia vaatimuksia: TRUSTe’s ohjelmavaatimukset jaTRUSTed Cloud ohjelmavaatimukset, mukaan lukien läpinäkyvyys, vastuullisuus ja henkilötietojen keräämistä ja käyttöä koskevat valinnat. Tämä tietosuojakäytäntö kattaa verkkosivuston www.foresee.com, kaikki ForeSeen isännöimät kyselyt mukaan lukien ForeSeen toimeksiantajien ja ForeSeen toimeksiantajien asiakkaiden ja verkkosivuston ja mobiiliverkkosivuston käyttäjien henkilötietojen kerääminen. TRUSTen missio riippumattomana kolmantena tahona on edistää kuluttajien ja organisaatioiden online-luottamusta maailmanlaajuisesti johtavan turvasinettinsä ja innovatiivisten turvaratkaisujensa avulla. Jos sinulla on kysyttävää tai tietosuojakäytäntöämme tai menettelytapojamme koskeva reklamaatio, ota meihin yhteyttä osoitteessa ForeSeePrivacy@answers.com. Jos vastauksemme ei ole mielestäsi tyydyttävä, ota yhteyttä osoitteeseen TRUSTe tässä.


Kiistojen ratkaiseminen

ForeSee osallistuu Yhdysvaltain kauppaministeriön alkuunpanemaan safe harbor -tietosuojajärjestelmään. Osana osallistumistamme safe harbor -järjestelmään olemme suostuneet siihen, että mahdolliset safe harbor -periaatteiden noudattamista koskevat kiistat selvittää TRUSTe. Jos haluat reklamoida safe harbor -periaatteiden noudattamisestamme, pyydämme että otat ensin yhteyttä meihin (yhteystiedot edellä). Jos yhteydenotto meihin ei ratkaise reklamaatiotasi, voit esittää sen TRUSTelle verkon kautta osoitteeseen http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=, faksilla numeroon +1-415-520-3420 tai postitse osoitteeseen (napsauta postitusosoitetta). Jos lähetät reklamaation TRUSTelle faksitse tai postitse, seuraavat tiedot on sisällytettävä mukaan: yrityksen nimi, väitetty tietosuojarikkomus, yhteystietosi ja haluatko, että reklamaatiosi yksityiskohdat annetaan yrityksen tietoon. Lisätietoa TRUSTesta tai TRUSTen kiistojen ratkaisemista koskevasta menettelystä on osoitteessa http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=, tai sitä voi pyytää TRUSTelta mistä tahansa edellä annetuista osoitteista. TRUSTen kiistojen ratkaisemista koskeva menettely tapahtuu englannin kielellä.