Πολιτική απορρήτου

Δήλωση της ForeSeeResults, Inc. Ιδιωτικού Απορρήτου με ημερομηνία ισχύος 15 Μαΐου 2013

Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει πώς η ForeSeeResults, Inc. («ForeSee») συλλέγει, χρησιμοποιεί, και αποκαλύπτει ορισμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης («Προσωπικά Δεδομένα») που λαμβάνει σχετικά με τους ακόλουθους τύπους ατόμων μέσω ορισμένων ιστότοπων, ιστότοπων κινητών, και εφαρμογών κινητών όπως περιγράφεται στο παρόν: (i) επισκέπτες ιστότοπου της ForeSee, (ii) πελάτες της ForeSee και (iii) πελάτες των πελατών της ForeSee και επισκέπτες ιστότοπου. Οι πρακτικές της ForeSee σχετικά με κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες ατόμων εξηγείται παρακάτω. Η χρήση πληροφοριών που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας μας θα περιορίζεται στον σκοπό παροχής της υπηρεσίας για τον οποίον έχει προσλάβει ο Πελάτης τη ForeSee.

Η ForeSee αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και η Ελβετία έχουν καθιερώσει αυστηρά μέτρα προστασίας σχετικά με το χειρισμό Προσωπικών Δεδομένων, και συνεπώς η Foresee έχει επιλέξει να τηρήσει τις Αρχές Απορρήτου Ασφαλούς Λιμένα (ο «Ασφαλής Λιμένας») των ΗΠΑ-ΕΕ και των ΗΠΑ-Ελβετίας σχετικά με τέτοιου τύπου Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με άτομα που βρίσκονται στην ΕΕ και στην Ελβετία. Η ForeSee έχει πιστοποιήσει ότι τηρεί τις Αρχές Απορρήτου Ασφαλούς Λιμένα σχετικά με την ειδοποίηση, την επιλογή, τη μεταφορά, την ασφάλεια, την ακεραιότητα δεδομένων, την πρόσβαση και την εφαρμογή. Για περαιτέρω ιστορικό και πληροφορίες σχετικά με τον Ασφαλή Λιμένα, και για να δείτε την παρουσίαση της ForeSee στη Λίστα Ασφαλούς Λιμένα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ στη διεύθυνση www.export.gov/safeharbor.

Εάν βρίσκεστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να θυμόσαστε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα μεταφερθούν και θα τεθούν υπό επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη χρήση του ιστότοπού μας, τη σύναψη σύμβασης με εμάς για τη λήψη των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, ή την υποβολή κάθε πληροφορίας σε εμάς μέσω έρευνας ικανοποίησης πελατών ή άλλως, δίνετε συγκατάθεση για αυτήν τη μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια δικαιοδοσία που ενδέχεται να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας ιδιωτικού απορρήτου όπως οι νόμοι στη δικαιοδοσία της χώρας σας.


Συλλογή προσωπικών δεδομένων και σκοποί χρήσης

Η ForeSee συλλέγει ανατροφοδότηση πελατών εκ μέρους των επιχειρηματικών πελατών της («Πελάτες»), περιλαμβανομένων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων λιανικής, τραπεζών, μέσων ενημέρωσης, και κρατικών φορέων. Η ανατροφοδότηση ζητείται μέσω δημοσκοπήσεων, που παρουσιάζονται είτε μέσω πρόσκλησης αλληλεπίδρασης είτε μέσω email ή μηνυμάτων SMS. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις της ForeSee δεν ζητούν Προσωπικά Δεδομένα και, όταν κάνουν τέτοιο, οι πληροφορίες είναι πάντοτε προαιρετικές. Όλες οι δημοσκοπήσεις της ForeSee είναι εθελοντικές.

Πελάτες των πελατών της ForeSee και επισκέπτες ιστότοπων

Η ForeSee συλλέγει δεδομένα από τους πελάτες μας μέσω δημοσκοπήσεων ικανοποίησης πελατών ονλάιν και οφλάιν (εντός των καταστημάτων και από κέντρα τηλεφωνίας). Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη ForeSee ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων: όνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, και αριθμό τηλεφώνου. Η ForeSee ενδέχεται να συλλέξει επίσης τις ακόλουθες κατηγορίες δημογραφικών πληροφοριών: ηλικία, φύλο, εισοδηματική κατάσταση και φυλή. Εάν η ForeSee συνδυάζει δημογραφικές ή άλλες πληροφορίες με Προσωπικά σας Δεδομένα, θα χειριστούμε τις συνδυαζόμενες πληροφορίες ως Προσωπικά Δεδομένα. Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν περιλαμβάνουν συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Πελάτης ενδέχεται να παρέχει επίσης στη ForeSee δεδομένα σχετικά με τους πελάτες ή τους επισκέπτες του ιστότοπου του, που μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου του Πελάτη και τη σχέση σας ή το ιστορικό συναλλαγών σας με τον Πελάτη. Η ForeSee ή / και ο Πελάτης συνδυάζει αυτές τις πληροφορίες με τα δεδομένα που παρείχατε σε απάντηση δημοσκόπησης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην κοινοποιημένη πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του Πελάτη για να καθορίσετε ποιες πληροφορίες θα παρέχει ο Πελάτης στην ForeSee.

Τα δεδομένα που συλλέγει η ForeSee ανήκουν στους Πελάτες μας, και η ForeSee χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την κατάρτιση αναφορών ικανοποίησης πελατών για τους Πελάτες μας. Οι συγκεντρωμένες ανώνυμες πληροφορίες ενδέχεται να παρασχεθούν σε τρίτα μέρη περιλαμβανομένων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και δεν περιλαμβάνουν κανένα Προσωπικό Δεδομένο.

Η ForeSee ενδέχεται να στείλει δημοσκοπήσεις ικανοποίησης πελατών μέσω email σε πελάτες του Πελάτη ή σε επισκέπτες ιστότοπου. Επειδή η ForeSee ενεργεί εκ μέρους του αντιπροσώπου του Πελάτη, εάν ο πελάτης ή ο επισκέπτης ιστότοπου επιλέγει να μη λάβει μελλοντικά email, η επιλογή αποχώρησης θα αφορά το συγκεκριμένο Πελάτη, και δεν θα ισχύει για άλλα email που αποστέλλονται από τη ForeSee. Τα δεδομένα που συλλέγονται από ανταπόκριση σε email τίθενται υπό επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλα δεδομένα πελατών και επισκεπτών ιστότοπου του Πελάτη, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου.

Η ForeSee δεν θα ζητήσει, δεν θα προσπελάσει ούτε θα ανιχνεύσει καμία τοποθεσία με βάση τις πληροφορίες από τη συσκευή κινητού ενός πελάτη ή επισκέπτη του Πελάτη. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην κοινοποιημένη πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του Πελάτη για να καθορίσετε τον τύπο πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξει ο Πελάτης.

Όποτε αποκτούμε πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τους πελάτες ή τους επισκέπτες ιστότοπου του Πελάτη μας, ενεργούμε απλώς ως απλοί επεξεργαστές δεδομένων εκ μέρους των Πελατών μας, και συνεπώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα αυτού του τύπου αυστηρώς σύμφωνα με τις οδηγίες τους και σύμφωνα με τις συμβατικές σχέσεις μας με αυτούς. Οι Πελάτες της ForeSee είναι οι ελεγκτές των δεδομένων και οι ιδιοκτήτες των δεδομένων. Εάν έχετε έναν πελάτη ή επισκέπτη ιστότοπου που σχετίζεται με έναν από τους Πελάτες μας, πρέπει να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Πελάτη για να κατανοήσετε τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου που ισχύουν για τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία ενδέχεται να διατηρούμε σχετικά με εσάς εκ μέρους του Πελάτη. Οι Πελάτες μας ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες απορρήτου για να προστατεύσουν το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται. Ωστόσο, επειδή δεν έχουμε άμεσο έλεγχο των πολιτικών ή των πρακτικών των Πελατών μας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειές τους. Συνιστούμε να διαβάζετε πάντοτε τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου του Πελάτη για τις οποίες σας έχουν παρουσιάσει μια δημοσκόπηση προτού παρέχετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα. Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση και να διαβάσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Πελάτη μας για κάθε αίτημα τέτοιου τύπου. Θα συνεργαστούμε, ανάλογα με αιτήματα από τους Πελάτες μας, για να βοηθήσουμε με τέτοιου είδους ανταπόκριση και θα απαντήσουμε σε τέτοια αιτήματα εντός 30 ημερών.

Πελάτες της ForeSee

Η ForeSee παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και λύσεων, περιλαμβανομένης και της παροχής εκτενούς ανάλυσης μέτρησης της εμπειρίας πελατών στους Πελάτες μέσω δημοσκοπήσεων ικανοποίησης πελατών και σχετικών εργαλείων. Σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών και λύσεων, η ForeSee ενδέχεται να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τους υπαλλήλους του Πελάτη, περιλαμβανομένων και των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την επικοινωνία του Πελάτη όπως όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Η ForeSee ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για επιχειρηματικούς σκοπούς, που περιλαμβάνουν την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών στους Πελάτες μας, για την απόκτηση ή διατήρηση σχέσεων μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων καθώς και για τη διαχείριση λογαριασμών του Πελάτη, και για να παρέχει σχόλια πελατών στους Πελάτες μας, εφόσον απαιτείται, ή είναι κατάλληλο σε σχέση με την εξυπηρέτηση και την ανάπτυξη επιχειρηματικής σχέσης. Συμπληρωματικά, εάν είστε τώρα Πελάτης της ForeSee, μπορεί να σας στείλουμε e-mail που σχετίζονται με υπηρεσίες, για παράδειγμα, εάν η υπηρεσία μας έχει διακοπεί προσωρινά λόγω συντήρησης. Εν γένει, δεν μπορείτε να διαγραφείτε από αυτές τις επικοινωνίες, διότι δεν είναι διαφημιστικές. Εάν δεν θέλετε να τις λαμβάνετε, έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας. Θα σας στείλουμε κατά καιρούς πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της ForeSee τα οποία πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν εάν είστε Πελάτης ή επιλέγετε να γίνετε συνδρομητής του ενημερωτικού δελτίου μας. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες τέτοιου είδους, μπορείτε να επιλέξετε να αποχωρήσετε από αυτές τις επικοινωνίες ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε κοινοποίηση, ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ForeSeePrivacy@answers.com.

Οι Πελάτες μας μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας εάν αλλάξουν οποιαδήποτε από τα Προσωπικά τους Δεδομένα, εάν θέλουν να απαλείψουν λανθασμένα δεδομένα, ή εάν επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και να διορθώσουν Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για αυτούς. Μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί μας στέλνοντας email στη διεύθυνση ForeSeePrivacy@answers.com, ή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που βρίσκονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας για πρόσβαση ή / και διόρθωση Προσωπικών Δεδομένων εντός 30 ημερών.

Επισκέπτες Ιστότοπου της ForeSee

Εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.foresee.com και κατεβάσετε πληροφορίες ή επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να παρέχετε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τον εαυτό σας, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση του email σας, το τηλέφωνό σας και την ταχυδρομική σας διεύθυνση. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας και, εάν χρειάζεται, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Δημοσκοπήσεις με κίνητρα κληρώσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δημοσκοπήσεις της ForeSee περιλαμβάνουν κίνητρα κληρώσεων. Όταν μια δημοσκόπηση περιλαμβάνει κίνητρο κληρώσεων, η συμμετοχή στις κληρώσεις είναι εντελώς προαιρετική. Οι απαντήσεις στη δημοσκόπηση ενδέχεται να υποβληθούν χωρίς να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Παρακαλούμε ανατρέξτε στους συγκεκριμένους κανόνες της κλήρωσης για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε πληροφορία επικοινωνίας που συλλέγεται από τη ForeSee, περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του ονόματος, της διεύθυνσης email, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, και του αριθμού τηλεφώνου, χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση των κληρώσεων, υπόκειται στους κανόνες της κλήρωσης και στους όρους της πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου του Πελάτη.


Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η ForeSee δεν πωλεί καμία πληροφορία Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγεται από άτομα που απαντούν σε ατομικές δημοσκοπήσεις και δεν μοιράζεται καμία πληροφορία Προσωπικών Δεδομένων με τρίτα μέρη για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τη ForeSee αποκαλύπτονται μόνο στους Πελάτες της ForeSee ή σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη σε συμφωνία με τη συμβατική σχέση, ή όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου.

Η ForeSee μπορεί να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα σε επιχειρηματικούς συνεργάτες και αναδόχους, όπως οι διαχειριστές κληρώσεων, εφόσον απαιτείται, σε σχέση με την επίδοση υπηρεσιών ή λύσεων που έχουν ζητηθεί, ή όπως είναι κατάλληλο σε σχέση με δικαιολογημένη επιχειρησιακή ανάγκη. Η ForeSee ενδέχεται να αποκαλύψει επίσης πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον απαιτείται, σε σχέση με την πώληση ή τη μεταφορά όλων ή μερών της επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ForeSee θα απαιτήσει από τον παραλήπτη των Προσωπικών Δεδομένων να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις σχετικές αρχές του Ασφαλούς Λιμένα, ή να προβεί σε μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα προστατεύονται κατάλληλα. Η ForeSee μπορεί να αποκαλύψει επίσης Προσωπικά Δεδομένα όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, ή όπου η ForeSee πιστεύει ότι αποκαλύψεις αυτού του τύπου είναι κατάλληλες σε σχέση με αίτημα από νομική αρχή.

Διατήρηση δεδομένων

Η ForeSee διατηρεί όλα τα δεδομένα, περιλαμβανομένων και των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε εκ μέρους του Πελάτη, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις πληροφορίες σας, όπως απαιτείται, για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, για την επίλυση διαφορών και την εκτέλεση των συμφωνητικών μας.

Cookies στον ιστότοπό μας

Πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν «cookies» για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της ονλάιν εμπειρίας ενός επισκέπτη σε ιστότοπο. Το cookie είναι αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή από κάποιον διακομιστή ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκτελούν προγράμματα ή για να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Τα Cookies παραχωρούνται αποκλειστικά για εσάς, και μπορούν να διαβαστούν μόνο από διακομιστή ιστού στον τομέα που εξέδωσε το cookie σε εσάς. Μπορείτε να δεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού (webbrowsers) δέχονται τα cookies αυτομάτως από προεπιλογή, αλλά μπορείτε συνήθως να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης που έχετε για να απορρίπτει τα cookies αλλάζοντας τις επιλογές του. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ίσως να μη δείτε όλα τα αλληλεπιδραστικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ή των ιστότοπων που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούμε cookies επιπέδου συνεδρίας στη διεύθυνση www.foresee.com για να καταστήσουμε την πλοήγησή σας ευκολότερη στην ιστοσελίδα μας. Ένα cookie επιπέδου συνεδρίας λήγει όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Δεν συνδέουμε καμία πληροφορία Προσωπικών Δεδομένων που παρέχετε με cookies.

Cookies τρίτων μερών

Η χρήση των cookies από τη συνεργαζόμενη εταιρείαανίχνευσης δεν καλύπτεται από τη Δήλωσή μας Ιδιωτικού Απορρήτου. Δεν έχουμε πρόσβαση ούτε ελέγχουμε αυτά τα cookies. Η βοηθητική μας εταιρεία ανίχνευσης χρησιμοποιεί cookies επιπέδου συνεδρίας για να καταστήσει ευκολότερη την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και για να ανιχνεύει πόσες σελίδες έχει επισκεφτεί ένας συγκεκριμένος επισκέπτης.

Τεχνολογία ClearGifs (WebBeacons/WebBugs)

Η συνεργαζόμενη εταιρεία ανίχνευσης χρησιμοποιεί μια τεχνολογία λογισμικού που αποκαλείται cleargifs (επίσης γνωστή και ως WebBeacons/WebBugs [Ανιχνευτής ιστού]), που μας βοηθά να διαχειριζόμαστε καλύτερα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το ποιο περιεχόμενο είναι αποδοτικό. Τα Cleargifs είναι μικρά γραφικά με έναν μοναδικό προσδιοριστή, παρόμοια σε λειτουργία με τα cookies, και χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση κινήσεων ονλάιν των χρηστών του ιστού. Σε αντίθεση με τα cookies, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ενός χρήστη, τα cleargifs είναι ενσωματωμένα αόρατα στις ιστοσελίδες και έχουν σχεδόν το μέγεθος μιας τελείας στο τέλος μιας πρότασης. Δεν συνδέουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τα cleargifs με τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Δεν συνδέουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε με τα cleargifs.

Cookies στις δημοσκοπήσεις μας

Τα Cookies που σχετίζονται με τις δημοσκοπήσεις της ForeSee αναπτύσσονται από τον Πελάτη, σύμφωνα με την τακτική ιδιωτικού απορρήτου του ιστότοπου του Πελάτη. Θα πρέπει να ανατρέξτε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του ιστότοπου του Πελάτη για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies.

Τα cookies επιπέδου συνεδρίας διαγράφονται αυτομάτως στο τέλος μιας συνεδρίας, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Ο μηχανισμός δημοσκόπησης της ForeSee θέτει ένα cookie επιπέδου συνεδρίας στο πρόγραμμα περιήγησης του ερωτώμενου για να ανιχνεύει μη προσωπικές πληροφορίες όπως: τον αριθμό σελίδων που έχει επισκεφτεί ένας συγκεκριμένος επισκέπτης, ποιες σελίδες κοιτάζει ο επισκέπτης όταν εμφανίζεται η δημοσκόπηση, ποια γλώσσα, ποιο πρόγραμμα περιήγησης και ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, την αναφερόμενη ιστοσελίδα (π.χ. Google) και κάθε όρο έρευνας που έφερε τον επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνική για να συλλέξουμε τα δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω, για να εξασφαλίσουμε ότι ο επισκέπτης έχει περιηγηθεί επαρκώς στον ιστότοπο για να απαντήσει κατάλληλα στη δημοσκόπηση, και για να μη λάβει ένα άτομο τη δημοσκόπηση πολλαπλές φορές κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας.

Τα cookies που παραμένουν διαγράφονται αυτόματα σε μια ορισμένη ημερομηνία λήξης. Ένα cookie που παραμένει θα τοποθετηθεί μόνο εάν η εταιρεία που συνεργάζεται με τη ForeSee επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτός ο τύπος cookie. Αυτό το cookie που παραμένει θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να ανιχνεύσει ότι έχει παρουσιαστεί μια δημοσκόπηση σε έναν συγκεκριμένο ερωτώμενο και έχει ολοκληρώσει ή απορρίψει τη δημοσκόπηση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το άτομο δεν λαμβάνει τη δημοσκόπηση ξανά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η ForeSee δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα με αυτό το cookie που παραμένει, και δεν ανιχνεύει κανέναν επισκέπτη αφότου φύγει από τον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Παιδιάηλικίας κάτωτων 13 ετών

Στιςπερισσότερεςπεριπτώσεις, οιδημοσκοπήσειςικανοποίησηςπελατώνκαιοιστότοποςτης ForeSee δενέχουνσχεδιαστείούτεαπευθύνονταισεπαιδιάηλικίαςκάτωτων13 ετών, ανκαιοιιστότοποιστουςοποίουςδιεξάγουμεδημοσκοπήσειςενδέχεταιναπροσφέρουνπαιδικάπροϊόνταγιααγοράή /καιπαιδικέςυπηρεσίες. Εάνείστεκάτωτων 18 ετών, δενπρέπεινασυμμετάσχετεστηδημοσκόπησήμαςούτεναχρησιμοποιείτετονιστότοπόμαςχωρίςτηνάδειαήτηνπαρουσίαγονέαήκηδεμόνα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένας Πελάτης της ForeSee ενδέχεται να επιλέξει να διεξάγει δημοσκόπηση παιδιών κάτω των 13 ετών. Αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν θα ζητήσουν Προσωπικά Δεδομένα. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν μπορούν να υποβάλουν Προσωπικά Δεδομένα σε εμάς, και εάν ανακαλύψουμε ότι συλλέξαμε ακούσια Προσωπικά Δεδομένα για παιδιά κάτω των 13 ετών, θα προβούμε στα κατάλληλα μέτρα για να τα διαγράψουμε αμέσως. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών πρέπει να μας παρέχουν Προσωπικά τους Δεδομένα μόνο εάν έχουν ρητή άδεια από γονέα ή κηδεμόνα.

Ασφάλειακαιακεραιότηταδεδομένων

Η ForeSee παίρνει εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που αποθηκεύονται στα παγκόσμια κέντρα διατήρησής τους και σε άλλες τοποθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση, και καταστροφή. Χρησιμοποιούμε ασφαλείς τοποθεσίες διακομιστών με παρακολούθηση ασφαλείας όλο το 24ωρο, πρόγραμμα τείχους προστασίας, ελεγχόμενη πρόσβαση, και τεχνολογία κρυπτογράφησης για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Όταν οι Πελάτες μας καταχωρούν ευαίσθητες πληροφορίες (όπως τα διαπιστευτήρια σύνδεσης) κρυπτογραφούμε τη μεταφορά αυτών των πληροφοριών χρησιμοποιώντας ασφαλή τεχνολογία στρώματος υποδοχής (SSL). Ωστόσο, καμία μέθοδος μεταφοράς μέσω Διαδικτύου, ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Συνεπώς, ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους. Η ForeSee καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διατηρήσει όλα τα Προσωπικά Δεδομένα αξιόπιστα, ακριβή, ισχύοντα και πλήρη για την ενδεικνυόμενη χρήση τους.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές ασφαλείας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση ForeSeePrivacy@answers.com ή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου.

Δημόσιεςσυζητήσεις

Ο ιστότοπός μας προσφέρει δημόσια προσβάσιμα blog ή κοινοτικά φόρουμ. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι κάθε πληροφορία που παρέχετε σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να διαβαστεί, να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλους που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές. Για να ζητήσετε την απόσυρση των προσωπικών σας πληροφοριών από τα blog μας ή τα κοινοτικά φόρουμ, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ForeSeePrivacy@answers.com. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιθανόν να μη μπορέσουμε να αποσύρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, και σ’ αυτήν την περίπτωση θα σας γνωστοποιήσουμε ότι δεν είμαστε ικανοί να το κάνουμε και γιατί.

Εφαρμογές (Widgets) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει εφαρμογές (Widgets) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί κοινής χρήσης (share) του Facebook ή αλληλεπιδραστικά μικροπρογράμματα που λειτουργούν στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά ίσως συλλέξουν τη διεύθυνση ΙΡ σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα μας, και ίσως να καταστήσουν ένα cookie ικανό να ενεργοποιήσει τη σωστή λειτουργία του χαρακτηριστικού. Τα Κοινωνικά Widget οργανώνονται είτε μέσω τρίτου μέρους είτε απευθείας στον Ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτά τα χαρακτηριστικά διέπονται από την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας που το παρέχει.

Σύνδεσμοισεάλλουςιστότοπους

Εάν κάνετε κλικ σε ιστότοπο τρίτου μέρους, περιλαμβανομένων και των διαφημίσεων, θα φύγετε από τον ιστότοπο της ForeSee που επισκεφθήκατε και θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο που επιλέξατε. Επειδή δεν μπορούμε να ελέγχουμε τις δραστηριότητες τρίτων μερών, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από τέτοια τρίτα μέρη, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου όπως και η ForeSee. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου κάθε ιστότοπου τρίτου μέρους που επισκέπτεστε. Εάν επισκεφθείτε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους που συνδέεται με ιστοσελίδα της ForeSee, πρέπει να διαβάσετε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του ιστότοπου προτού παρέχετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική ιδωτικού απορρήτου, θα ανακοινώσουμε αυτές τις αλλαγές της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας, και σε άλλα μέρη που θεωρούμε κατάλληλα ώστε να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε, και υπό ποιες συνθήκες, εάν υπάρχουν, τις αποκαλύπτουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και κάθε αλλαγή θα ισχύει αμέσως μόλις ανακοινωθεί. Εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε εδώ, μέσω email, ή μέσω ειδοποίησης στην κεντρική σελίδα μας.


Ερωτήσεις

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ή σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου ή ασφάλειάς μας, ή εάν θέλετε να ζητήσετε πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως ακολούθως:

ForeSee Results, Inc.
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
ForeSeePrivacy@answers.com


ForeSee

Η ForeSee έχει λάβει το βραβείο Σφραγίδας Ιδιωτικού Απορρήτου της TRUSTe που σημαίνει ότι η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και οι πρακτικές της έχουν ανασκοπηθεί από την TRUSTe για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προγράμματος της TRUSTeκαι τις απαιτήσεις του προγράμματος Cloud της TRUSTedσυμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας, της ευθύνης και της επιλογής σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου καλύπτει την ιστοσελίδα www.foresee.com, όλες τις δημοσκοπήσεις που παρέχει η ForeSee, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τους Πελάτες της ForeSee και τους πελάτες Πελατών της ForeSee και τους ιστότοπους, και τους επισκέπτες ιστότοπων μέσω κινητών. Η αποστολή της TRUSTe, ως ανεξάρτητου τρίτου μέρους, είναι να επιταχύνει την διαδικτυακή εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτών και οργανισμών παγκοσμίως μέσω του ηγετικού σημείου εμπιστοσύνης της για το ιδιωτικό απόρρητο και τις καινοτόμες λύσεις εμπιστοσύνης. Εάν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας ή τις πρακτικές μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ForeSeePrivacy@answers.com. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ με την TRUSTe.


Επίλυσηδιαφορών

ΗForeSee συμμετέχειστοΠλαίσιοΙδιωτικούΑπορρήτουΑσφαλούςΛιμέναόπωςτίθεταιαπότοΥπουργείοΕμπορίουτωνΗνωμένωνΠολιτειών. Ως μέρος της συμμετοχής μας με το Πλαίσιο στον Ασφαλή Λιμένα, έχουμε συμφωνήσει για επίλυση διαφορών με την TRUSTe για διαφωνίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωσή μας με το Πλαίσιο Ιδιωτικού Απορρήτου Ασφαλούς Λιμένα. Εάν έχετε παράπονα σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με τον Ασφαλή Λιμένα θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας (όπως αναγράφεται παρακάτω). Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν λυθεί το πρόβλημά σας, μπορείτε να αναφέρετε το παράπονο στην TRUSTe μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=, μέσω φαξ στον αριθμό415-520-3420, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση (κάντε κλικ για την ταχυδρομική διεύθυνση). Εάν στέλνετε φαξ ή επιστολή στηνTRUSTe για την υποβολή ενός παραπόνου, πρέπει να περιλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες: την επωνυμία εταιρείας, την ισχυριζόμενη παραβίαση ιδιωτικού απορρήτου, τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και εάν θέλετε να μοιραστούμε με την εταιρεία τις λεπτομέρειες του παραπόνου σας. Για πληροφορίες σχετικά με την TRUSTe ή τη λειτουργία επίλυσης διαφορών της TRUSTe, δείτε τη διεύθυνση http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url= ή ζητήστε αυτές τις πληροφορίες από την TRUSTe σε οποιαδήποτε διεύθυνση δίνεται ανωτέρω. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών της TRUSTe θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.