Πολιτική απορρήτου

ForeSee Results, Inc. Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου – Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 12 Αυγούστου 2016

Εάν έχετε ήδη συμπληρώσει μια έρευνα ForeSee®, σας ευχαριστούμε. Εάν όχι, ελπίζουμε ότι θα το κάνετε στο μέλλον. Οι πελάτες της ForeSee χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως πελάτης ή περιηγητής του διαδικτύου και θέλουμε να ακουστεί η φωνή σας.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι έρευνές μας είναι ανώνυμες· ωστόσο, ορισμένοι από τους πελάτες μας μπορεί να σας ζητήσουν ορισμένα βασικά στοιχεία επικοινωνίας. Είναι εντελώς προαιρετικό να παρέχετε αυτού του είδους τις προσωπικές πληροφορίες. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες που παρέχετε ανήκουν στον πελάτη μας και δεν θα πουλήσουμε, ούτε θα χρησιμοποιήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Αυτή η υπόσχεση είναι απλή, αλλά οι λεπτομέρειες είναι περίπλοκες – παρακαλούμε ανατρέξτε στην πλήρη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου παρακάτω για αυτές τις λεπτομέρειες.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει το πώς η ForeSee Results, Inc. («ForeSee») συλλέγει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί ορισμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης («Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») που λαμβάνει σχετικά με τις παρακάτω κατηγορίες ατόμων μέσω συγκεκριμένων ιστότοπων, ιστότοπων για κινητά και εφαρμογών για κινητά, όπως περιγράφεται στην παρούσα: (i) επισκέπτες του ιστότοπου της ForeSee, (ii) πελάτες της ForeSee («Πελάτες») και (iii) πελάτες και επισκέπτες των ιστότοπων των Πελατών της ForeSee. Οι πρακτικές της ForeSee σχετικά με καθεμία από αυτές τις κατηγορίες ατόμων εξηγούνται παρακάτω.

Η ForeSee αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») έχει θεσπίσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας όσον αφορά στο χειρισμό των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και γι’ αυτό η ForeSee έχει επιλέξει να τηρήσει τις αρχές προστασίας των ΗΠΑ-ΕΕ και της Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου των ΗΠΑ-ΕΕ («Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου» – Privacy Shield) για τα δεδομένα που λαμβάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορούν άτομα που βρίσκονται στην ΕΕ. Η ForeSee εμπλέκεται επίσης με τους Πελάτες της στις Πρότυπες Ρήτρες της ΕΕ για την επεξεργασία των δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες ιστορικού και πληροφορίες σχετικά με την Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου και για να δείτε την παρουσίαση της Λίστας της Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Privacy Shield, στη διεύθυνση www.privacyshield.gov.

Εάν βρίσκεστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι οι Πελάτες της ForeSee μπορεί να μεταφέρουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στην ForeSee για επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη χρήση του ιστότοπού μας, συμφωνείτε να λαμβάνετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να μας υποβάλλετε οποιαδήποτε πληροφορία μέσω ερευνών ικανοποίησης πελατών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συναινείτε στη μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία δικαιοδοσία που μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που παρέχουν οι νόμοι της δικής σας δικαιοδοσίας.


Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και Σκοποί Χρήσης

Η ForeSee συλλέγει σχόλια πελατών εκ μέρους των Πελατών της, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τους μεγαλύτερους παράγοντες στο λιανικό εμπόριο, τις τράπεζες, τα μέσα ενημέρωσης και την κυβέρνηση. Τα σχόλια συλλέγονται μέσω ερευνών, οι οποίες παρουσιάζονται είτε μέσω μιας διαδραστικής πρόσκλησης είτε μέσω ενός email ή μηνύματος κειμένου. Οι περισσότερες έρευνες της ForeSee δεν ζητούν προσωπικά δεδομένα και, όταν το κάνουν, οι πληροφορίες είναι πάντα προαιρετικές. Όλες οι έρευνες της ForeSee είναι εντελώς προαιρετικές.

Πελάτες και Επισκέπτες Ιστότοπων των Πελατών της ForeSee

Η ForeSee συλλέγει δεδομένα για τους Πελάτες μας μέσω ερευνών ικανοποίησης πελατών online και offline (σε καταστήματα και μέσω τηλεφωνικών κέντρων). Τα δεδομένα που συλλέγονται από την ForeSee μπορεί να περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: όνομα, διευθύνσεις email, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου. Η ForeSee μπορεί επίσης να συλλέξει τις εξής κατηγορίες δημογραφικών στοιχείων: ηλικία, φύλο, κατηγορία εισοδήματος, επίπεδο εκπαίδευσης και φυλή. Εάν η ForeSee συνδυάζει δημογραφικές ή άλλες πληροφορίες με Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για σας, θα μεταχειριστούμε τις συνδυασμένες πληροφορίες ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν περιλαμβάνουν συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας Πελάτης μπορεί επίσης να παρέχει στην ForeSee δεδομένα σχετικά με τους πελάτες ή τους επισκέπτες του ιστότοπού του, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου του Πελάτη και το ιστορικό της σχέσης σας ή των συναλλαγών σας με τον Πελάτη. Η ForeSee ή/και ο Πελάτης μπορεί να συνδυάσουν αυτές τις πληροφορίες με τα δεδομένα που δώσατε σε μια απάντηση στην έρευνα, για να κατανοήσουν καλύτερα τα σχόλιά σας. Ανατρέξτε στη δημοσιευμένη πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του Πελάτη για να καθορίσετε ποιες πληροφορίες μπορεί να παρέχει ο Πελάτης στην ForeSee.

Τα δεδομένα που συλλέγει η ForeSee ανήκουν στους Πελάτες μας και η ForeSee χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την κατάρτιση αναφορών σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών για τους Πελάτες μας. Συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και δεν περιλαμβάνουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ForeSee μπορεί να στείλει έρευνες ικανοποίησης πελατών μέσω email σε πελάτες ή επισκέπτες του ιστότοπου του Πελάτη. Επειδή η ForeSee ενεργεί ως εκπρόσωπος του Πελάτη, εάν ο πελάτης ή ο επισκέπτης του ιστότοπου επιλέξει να εξαιρεθεί από μελλοντικά email, η εξαίρεση θα αφορά συγκεκριμένα τον Πελάτη και δεν θα ισχύει για άλλα email που αποστέλλονται από την ForeSee. Τα δεδομένα που συλλέγονται ως απάντηση σε ένα email αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλα δεδομένα πελατών και επισκεπτών του ιστότοπου του Πελάτη, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

Η ForeSee δεν θα ζητήσει, προσπελάσει ή παρακολουθήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες βάσει τοποθεσίας από την κινητή συσκευή του πελάτη ενός Πελάτη. Ανατρέξτε στην δημοσιευμένη πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του Πελάτη για να καθορίσετε ποιες πληροφορίες μπορεί να συλλέξει ο Πελάτης.

Τα περισσότερα από τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι ανώνυμα, αλλά μερικοί από τους Πελάτες μας μπορεί να μας ζητήσουν να σας ζητήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα οποία αποτελούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Όποτε αποκτούμε πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τους πελάτες ή τους επισκέπτες των ιστοτόπων των Πελατών μας, ενεργούμε ως απλός επεξεργαστής δεδομένων εκ μέρους των Πελατών μας και συνεπώς επεξεργαζόμαστε αυτά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες τους και σύμφωνα με τις συμβατικές μας συμφωνίες μαζί τους. Οι Πελάτες της ForeSee είναι οι ελεγκτές των δεδομένων και κάτοχοι των δεδομένων. Εάν είστε ένας πελάτης ή επισκέπτης του ιστότοπου με ήδη υφιστάμενη σχέση με έναν από τους Πελάτες μας, θα πρέπει να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Πελάτη για να κατανοήσετε τις πρακτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που ισχύουν για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μπορούμε να διατηρούμε για εσάς εκ μέρους του Πελάτη. Συνιστούμε στους Πελάτες μας να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και του απορρήτου των δεδομένων που συλλέγονται· ωστόσο, αφού δεν έχουμε άμεσο έλεγχο στις πολιτικές ή τις πρακτικές των Πελατών μας, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους. Σας συνιστούμε να εξετάζετε πάντα τις πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του Πελάτη για τις οποίες σας δόθηκε μια έρευνα πριν δώσετε οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε και να ελέγξετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας υποβάλατε, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με τον Πελάτη μας με οποιαδήποτε τέτοια αιτήματα είτε να υποβάλετε το αίτημά σας απευθείας σε μας στο Privacy@ForeSee.com. Θα συνεργαστούμε όπως αρμόζει με τα αιτήματα των Πελατών μας για να βοηθήσουμε σε τέτοιες απαντήσεις και θα απαντήσουμε σε αυτά τα αιτήματα εντός 30 ημερών.

Έρευνες με κίνητρα κληρώσεων (Sweepstakes)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι έρευνες της ForeSee περιλαμβάνουν κίνητρα κληρώσεων. Όταν μια έρευνα περιλαμβάνει ένα κίνητρο κλήρωσης, η συμμετοχή στην κλήρωση είναι εντελώς προαιρετική. Οι απαντήσεις στην έρευνα μπορούν να υποβληθούν χωρίς να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Ανατρέξετε στους συγκεκριμένους κανόνες των κληρώσεων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε όλες τις περιπτώσεις, οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνίας που συλλέγονται από την ForeSee, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης email, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου, χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαχείριση των κληρώσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της κληρώσεως και τους όρους της πολιτικής προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του Πελάτη.

Πελάτες της ForeSee

Η ForeSee παρέχει μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών και λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στους Πελάτες ολοκληρωμένων αναλύσεων μέτρησης της εμπειρίας των καταναλωτών μέσω ερευνών ικανοποίησης πελατών και σχετικών εργαλείων. Σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών και των λύσεων, η ForeSee μπορεί να λάβει πληροφορίες αναφορικά με μεμονωμένους υπαλλήλους του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την επαφή του Πελάτη, όπως το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας. Η ForeSee μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών στους Πελάτες μας, την εξασφάλιση ή τη διατήρηση πελατών και επιχειρηματικών σχέσεων και τη διαχείριση λογαριασμών των Πελατών και την παροχή των σχολίων των πελατών στους Πελάτες μας, όπως αρμόζει ή είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σχέσης. Επιπλέον, αν είστε τρέχων Πελάτης της ForeSee, μπορεί να σας στέλνουμε email σχετικά με την υπηρεσία μας, όπως είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, εάν η υπηρεσία μας έχει προσωρινά ανασταλεί για λόγους συντήρησης. Γενικά, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις ενημερώσεις, οι οποίες δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις ενημερώσεις, έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

Θα σας στέλνουμε περιστασιακά πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες της ForeSee που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν αν είστε πελάτης ή επιλέξετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις διαφημιστικές πληροφορίες, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτούς τους τύπους επικοινωνιών ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε ενημέρωση ή επικοινωνώντας μαζί μας στο Privacy@ForeSee.com.

Όταν λαμβάνετε και χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας για πρόσβαση στην πύλη των Πελατών, η ForeSee συλλέγει αυτόματα πληροφορίες, όπως τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Η ForeSee χρησιμοποιεί λογισμικό ανάλυσης στοιχείων κινητής τηλεφωνίας, το οποίο μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργικότητα της εφαρμογής μας για κινητά. Αυτό το λογισμικό μπορεί να καταγράφει πληροφορίες όπως πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, τα συμβάντα εντός της ίδιας της εφαρμογής, τη συγκεντρωτική χρήση, τα δεδομένα απόδοσης και την πηγή λήψης της εφαρμογής.

Οι Πελάτες μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας εάν αλλάξει οτιδήποτε στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τους, εάν επιθυμούν να διαγράψουν ανακριβή δεδομένα ή αν επιθυμούν να προσπελάσουν και να διορθώσουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρούμε σχετικά με αυτούς. Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στέλνοντας ένα email στο Privacy@ForeSee.com ή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στο τέλος αυτής της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας για πρόσβαση ή/και διόρθωση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας εντός 30 ημερών. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον αναλυτή που σας έχει ανατεθεί για να ρωτήσετε σχετικά με τα δικά σας αποθηκευμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι Επισκέπτες του Ιστότοπου της ForeSee

Εάν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.foresee.com και λάβετε πληροφορίες ή επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορεί να δώσετε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου και τη ταχυδρομική διεύθυνσή σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας και, αν χρειαστεί, να επικοινωνήσουμε μαζί σας.


Γνωστοποιήσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ForeSee δεν πωλεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από μεμονωμένους ερωτηθέντες και δεν κοινοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται από την ForeSee γνωστοποιούνται μόνο στον Πελάτη της ForeSee ή σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη με βάση τη συμβατική σχέση ή όπως ορίζεται διαφορετικά σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

Η ForeSee μπορεί να γνωστοποιεί Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνεργάτες και υπεργολάβους, όπως είναι οι διαχειριστές κληρώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών ή των λύσεων που ζητούνται ή όπως αρμόζει κατά τα άλλα όσον αφορά μια νομότυπη επιχειρησιακή ανάγκη. Η ForeSee μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την πώληση ή τη μεταφορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ForeSee θα απαιτήσει από τον παραλήπτη των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να προστατεύσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις σχετικές αρχές Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου ή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την κατάλληλη προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ForeSee μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή όταν η ForeSee πιστεύει ότι αυτές οι γνωστοποιήσεις συνάδουν με ένα αίτημα επιβολής του νόμου.

Εάν μας έχετε παράσχει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και θέλετε να περιορίσετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση αυτών των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Privacy@ForeSee.com.

Διατήρηση δεδομένων

Η ForeSee διατηρεί όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό του Πελάτη μας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε αντιδικίες και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας.

Cookies στον Ιστότοπό μας

Πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν «cookies» για να διευκολύνουν την εξατομίκευση της online εμπειρίας του επισκέπτη του Ιστότοπου. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή από ένα διαδικτυακό διακομιστή. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι μοναδικά εκχωρημένα σε σας και μπορούν να διαβαστούν μόνον από ένα διαδικτυακό διακομιστή στον τομέα που εξέδωσε το cookie για σας.

Χρησιμοποιούμε cookies σε επίπεδο συνεδρίας στο www.foresee.com για να σας διευκολύνουμε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας. Ένα cookie επιπέδου συνεδρίας λήγει όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Δεν συνδέουμε οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχετε στα cookies.

Η ForeSee και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να αναλύουν τις τάσεις, να διαχειρίζονται τον ιστότοπο, να παρακολουθούν τις κινήσεις των χρηστών στον ιστότοπο και να συγκεντρώνουν δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη βάση των χρηστών μας συνολικά. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τη χρήση των cookies στο ατομικό επίπεδο του προγράμματος περιήγησης.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies από προεπιλογή, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίπτετε τα cookies, μεταβάλλοντας τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης. Εάν επιλέξετε να απορρίπτετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργίες των υπηρεσιών ή των ιστότοπων που επισκέπτεστε.

Cookies τρίτων μερών

Επιτρέπουμε στην τρίτη εταιρεία παρακολούθησης να χρησιμοποιεί cookies σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας. Αν και δεν διαθέτουμε τεχνολογικό έλεγχο επί των cookies που τοποθετούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, έχουμε περιορίσει σε αυτούς συμβατικά τη χρήση αυτών των cookies σε χρήσεις συμβατές με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Η τρίτη εταιρεία υπηρεσιών παρακολούθησης χρησιμοποιεί cookies επιπέδου συνεδρίας για να σας διευκολύνει να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας και να παρακολουθεί πόσες σελίδες περνάει ένας συγκεκριμένος επισκέπτης.

Συνεργαζόμαστε με ένα τρίτο μέρος για να προβάλλουμε διαφημίσεις στον ιστότοπό μας ή για να διαχειριζόμαστε τις διαφημίσεις μας σε άλλους ιστότοπους. Ο τρίτος συνεργάτης μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες για να σας παρέχει διαφημίσεις βάσει των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων σας. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις ενδιαφέροντος, κάντε κλικ εδώ.

Προγράμματα Clear Gifs (Web Beacons/Web Bugs)

Η τρίτη εταιρεία υπηρεσιών παρακολούθησης χρησιμοποιεί μια τεχνολογία λογισμικού που ονομάζεται clear gifs (γνωστή και ως Web Beacons/Web Bugs), που μας βοηθά να διαχειριζόμαστε καλύτερα το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, ενημερώνοντάς μας για το ποιο περιεχόμενο είναι αποτελεσματικό. Τα clear gifs είναι μικρές εικόνες γραφικών με μοναδικό αναγνωριστικό, παρόμοια σε λειτουργία με τα cookies, και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των online κινήσεων των χρηστών του διαδικτύου. Σε αντίθεση με τα cookies που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη, τα clear gifs είναι ενσωματωμένα αόρατα στις ιστοσελίδες και έχουν περίπου το μέγεθος της τελείας στο τέλος αυτής της πρότασης. Δεν συνδέουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται με clear gifs στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του ιστότοπού μας. Δεν συνδέουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχετε με clear gifs.

Τα cookies στις έρευνές μας

Ορισμένα cookies που σχετίζονται με τις έρευνες της ForeSee αναπτύσσονται από τον Πελάτη, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του ιστότοπου του Πελάτη. Θα πρέπει να ανατρέξετε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του ιστότοπου του Πελάτη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies από αυτόν.

Τα cookies επιπέδου συνεδρίας διαγράφονται αυτόματα στο τέλος μιας συνεδρίας, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ο μηχανισμός έρευνας της ForeSee τοποθετεί ένα cookie επιπέδου συνεδρίας στο πρόγραμμα περιήγησης των ερωτηθέντων, για την παρακολούθηση μη προσωπικών πληροφοριών, όπως: αριθμός σελίδων που πέρασε ένας συγκεκριμένος επισκέπτης, ποια σελίδα έβλεπε ο επισκέπτης όταν εμφανίστηκε η έρευνα, ποια γλώσσα, πρόγραμμα περιήγησης και λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, ο ιστότοπος αναφοράς (π.χ. Google) και οποιοιδήποτε όροι αναζήτησης που έφεραν τον επισκέπτη στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι ο επισκέπτης έχει περιηγηθεί επαρκώς στον ιστότοπο, ώστε να απαντήσει σωστά στην έρευνα και να εμποδίσει ένα άτομο να συμπληρώσει μια έρευνα πολλές φορές σε μία μόνο συνεδρία.

Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα σε μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Ένα μόνιμο cookie θα τοποθετηθεί μόνο εάν ο Πελάτης της ForeSee επιθυμεί αυτό το είδος cookie και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του Πελάτη. Αυτό το μόνιμο cookie θα χρησιμοποιηθεί μόνο για παρακολούθηση του ότι ένας συγκεκριμένος ερωτώμενος έχει λάβει μια πρόσκληση στην έρευνα και έχει συμπληρώσει ή απορρίψει την έρευνα, για να διασφαλιστεί ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν θα λάβει ξανά την έρευνα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η ForeSee δεν συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με αυτό το μόνιμο cookie και δεν παρακολουθεί κανέναν επισκέπτη μετά την έξιοδό του από το συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αρχεία καταγραφής

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ιστότοπους, συγκεντρώνουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), σελίδες αναφορών/εξόδου, το λειτουργικό σύστημα, τη σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας ή/και δεδομένα ροής κλικ (clickstream). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα την εμπειρία σας στον ιστότοπο και να διασφαλίσουμε ότι βελτιστοποιούμε τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας και των διεπαφών των ερευνών.

Παιδιά κάτω των 13 ετών

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι έρευνες ικανοποίησης πελατών και ο ιστότοπος της ForeSee δεν έχουν σχεδιαστεί, ούτε προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των 13 ετών, αν και οι ιστότοποι που εξετάζουμε μπορεί να προσφέρουν προϊόντα παιδιών για αγορά από ενήλικες ή/και παιδικές υπηρεσίες. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν πρέπει να συμμετέχετε στην έρευνά μας ή να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας χωρίς την άδεια ή χωρίς την παρουσία γονέα ή κηδεμόνα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένας Πελάτης της ForeSee μπορεί να επιλέξει να διεξαγάγει έρευνα σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Αυτές οι έρευνες δεν θα ζητούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν μπορούν να μας υποβάλουν οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και, αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει κατά λάθος οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με ένα παιδί κάτω των 13 ετών, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να τα διαγράψουμε αμέσως. Τα παιδιά ηλικίας άνω των 13 ετών (ηλικίας 14-17) θα πρέπει να μας παρέχουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνον εάν έχουν ρητή άδεια από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.

Ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων

Η ForeSee λαμβάνει εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στα παγκόσμια κέντρα φιλοξενίας και σε άλλες τοποθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες από απώλεια, κατάχρηση και μη εγκεκριμένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση και καταστροφή. Η ForeSee καταβάλλει επίσης εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αξιόπιστα για την προοριζόμενη χρήση τους, ακριβή, επικαιροποιημένα και πλήρη. Χρησιμοποιούμε ασφαλείς τοποθεσίες φιλοξενίας διακομιστών με παρακολούθηση ασφαλείας 24×7, προστασία από προγράμματα firewall, ελεγχόμενη πρόσβαση και τεχνολογία κρυπτογράφησης για την προστασία των δικών σας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όταν οι Πελάτες μας εισάγουν ευαίσθητες πληροφορίες (όπως τα διαπιστευτήρια σύνδεσής τους), κρυπτογραφούμε τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία secure socket layer (SSL). Επειδή καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές ασφαλείας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο Privacy@ForeSee.com ή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

Δημόσια Φόρουμ

Ο ιστότοπός μας προσφέρει δημόσια προσβάσιμα blogs ή φόρουμ κοινότητας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διαβάζονται, να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται από άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Για να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών από το blog μας ή το φόρουμ της κοινότητας, επικοινωνήστε μαζί μας στο Privacy@ForeSee.com. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, οπότε θα σας ενημερώσουμε εάν δεν μπορούμε να το πράξουμε και γιατί.

Μαρτυρίες

Η ForeSee παρουσιάζει μαρτυρίες πελάτη στον ιστότοπό μας. Έχουμε την άδεια να δημοσιεύουμε μαρτυρίες που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή εικόνες βίντεο πριν από την αποστολή του περιεχομένου στον ιστότοπό μας. Εάν θέλετε να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τη μαρτυρία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Privacy@ForeSee.com.

Widgets Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει Widgets Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το κουμπί κοινοποίησης (share) του Facebook ή διαδραστικά μίνι προγράμματα που εκτελούνται στον ιστότοπό μας. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να συλλέξουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας και μπορεί να τοποθετήσουν ένα cookie ώστε αυτό το χαρακτηριστικό να λειτουργήσει σωστά. Τα Widgets των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης φιλοξενούνται από τρίτους ή φιλοξενούνται απευθείας στον Ιστότοπό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας που την παρέχει.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένης μιας διαφήμισης, θα φύγετε από τον ιστότοπο της ForeSee που επισκέπτεστε και θα μεταβείτε στον ιστότοπο που επιλέξατε. Επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις δραστηριότητες τρίτων, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από αυτά τα τρίτα μέρη και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα συμμορφώνονται με τις ίδιες πρακτικές απορρήτου όπως και η ForeSee. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου που επισκέπτεστε πριν από την παροχή οποιωνδήποτε Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου

Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στην αρχική σελίδα του ιστότοπού μας και σε άλλους ιστότοπους που θεωρούμε κατάλληλους, ώστε να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και σε ποιες περιστάσεις τις γνωστοποιούμε, κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς εκ των προτέρων ειδοποίησή σας και οποιεσδήποτε αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση. Εάν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε εδώ, μέσω email ή μέσω κοινοποίησης στην αρχική σελίδα μας.


Ερωτήσεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ή τις πρακτικές μας σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο ή την ασφάλεια ή αν θέλετε να ζητήσετε πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μπορεί να διατηρούμε για σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

ForeSee Results, Inc.
Attention: Chief Privacy Officer
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
Privacy@ForeSee.com


Η ForeSee και η Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου καλύπτει τον ιστότοπο www.foresee.com, όλες τις έρευνες που φιλοξενούνται από τη ForeSee, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τους Πελάτες της ForeSee και τους πελάτες, όπως και τους επισκέπτες του ιστότοπου και του ιστότοπου κινητής τηλεφωνίας των Πελατών της ForeSee.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ή τις πρακτικές μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο Privacy@ForeSee.com. Αυτό το email απευθύνεται στο νομικό μας τμήμα και στον Προϊστάμενο Ιδιωτικού Απορρήτου (Cara Edwards, Αντιπρόεδρος και Γενικός Νομικός Σύμβουλος). Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας και έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τις πρακτικές μας για το ιδιωτικό απόρρητο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Η ForeSee μπορεί να υποχρεωθεί να γνωστοποιήσει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ως απάντηση σε νόμιμα αιτήματα δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου. Η ForeSee ενδέχεται να είναι υπεύθυνη για τη διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους («διαβίβαση σε τρίτους») οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις προστασίες που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ και την Ελβετία.


Επίλυση αντιδικιών

Η ForeSee συμμετέχει στο Πλαίσιο Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Shield Framework). Ως μέρος της συμμετοχής μας σε αυτό το πρόγραμμα, συμφωνήσαμε να τηρήσουμε τις αρχές του για την επίλυση αντιδικιών σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με την Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου. Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με την Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας (όπως αναφέρεται παραπάνω). Εάν η επικοινωνία σας μαζί μας δεν επιλύσει το παράπονό σας, μπορείτε να καταθέσετε το παράπονό σας στην τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Πλαισίου Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου που έχουν δημοσιευτεί εδώ: https://ec.europa.eu/commission/index_en

Η ForeSee υπόκειται στις εξουσίες έρευνας και επιβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων κανονιστικών οργανισμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα άτομο που έχει μία αντιδικία με την ForeSee μπορεί να επικαλεστεί δεσμευτική διαιτησία μέσω της επιτροπής της Ασπίδας Ιδιωτικού Απορρήτου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Πλαισίου Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου που έχουν δημοσιευτεί εδώ: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens -guide_en.pdf