TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

ForeSee Results, Inc. Adatvédelmi nyilatkozat, hatálybalépés napja: 2016. augusztus 12.

Ha már töltött ki ForeSee® kérdőívet, köszönjük! Ha még nem, reméljük, a jövőben sor kerül rá. A ForeSee ügyfelei arra használják fel az általunk gyűjtött adatokat, hogy tökéletesítsék az Ön – mint ügyfél vagy böngésző – által megtapasztalt élményt, és szeretnénk, ha érvényesülne a véleménye.

Kérdőíveink sok esetben névtelenek; néhány ügyfelünk azonban igényt tarthat alapvető elérhetőségi adatokra. Az, hogy megadja-e az ilyen jellegű személyes adatokat, vagy sem, kizárólag az Ön döntése. A megadott információk azonban minden esetben az ügyfél tulajdonát képezik, mi nem értékesítjük vagy használjuk fel egyéb módon az Ön adatait más célokra. Az ígéret egyszerű, a részletek viszont bonyolultak – kérjük, a részletekért teljes terjedelmében tekintse át az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatot.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat azt ismerteti, hogy a ForeSee Results, Inc. („ForeSee”) miként gyűjt, használ és fed fel olyan, személyazonosításra alkalmas információkat („Személyes adatok”), amelyeket adott webhelyeken, mobilwebhelyeken és mobilalkalmazásokon keresztül az alábbi típusú magánszemélyek bocsátanak a rendelkezésére: (i) a ForeSee saját webhelyének látogatói; (ii) a ForeSee ügyfelei („Ügyfelek”); (iii) a ForeSee Ügyfelek kliensei és webhelyeinek látogatói. A ForeSee ezen kategóriákra vonatkozóan alkalmazott gyakorlatait az alábbiakban részletesen ismertetjük.

A ForeSee elismeri, hogy az Európai Unió („EU”) szigorú védelmi intézkedéseket vezetett be a Személyes adatok kezelésének vonatkozásában, a ForeSee pedig elhatározta, hogy csatlakozik az US-EU Privacy Shield keretegyezményhez (a „Privacy Shield”), mely arra az esetre vonatkozik, ha egy EU-ban tartózkodó egyén Személyes adatait egy egyesült államokbeli vállalat kapja meg. A ForeSee emellett az EU adatfeldolgozásra vonatkozó standard szerződési záradékait is alkalmazza Ügyfeleivel kötött megállapodásaiban.

A Privacy Shield keretegyezménnyel kapcsolatos háttérinformációkért és további részletekért, valamint a ForeSee Privacy Shield listán való megjelenésének ellenőrzéséhez látogasson el a Privacy Shield www.privacyshield.gov weboldalára.

Ha Ön az Egyesült Államokon kívül tartózkodik, felhívjuk figyelmét, hogy a ForeSee Ügyfelei feldolgozás céljából továbbíthatják Személyes adatait az Egyesült Államokba. Webhelyünk használatával, a termékeink vagy szolgáltatásaink igénybevétele érdekében történő szerződéskötéssel vagy a valamely ügyfélelégedettségi kérdőív révén vagy más módon történő információmegosztással Ön beleegyezik adatainak az Egyesült Államokba történő továbbításába, valamint az ott történő feldolgozásba és tárolásba. Előfordulhat, hogy az Egyesült Államok nem biztosít az Ön tartózkodási helye szerinti joghatóság törvényei által biztosított mértékű adatvédelmet.


Személyes adatok gyűjtése és a felhasználás céljai

A ForeSee az Ügyfelei – többek között a kereskedelem, a média, a bank- és az állami szektor legjelentősebb szereplői – nevében ügyfelek visszajelzéseinek a gyűjtését végzi. A visszajelzéseket kérdőíveken keresztül kéri, amelyeket interaktív meghívókon, e-mail-üzeneteken vagy szöveges üzeneteken keresztül bocsát rendelkezésre. A legtöbb ForeSee kérdőív nem kéri Személyes adatok megadását, azokban az esetekben pedig, amikor mégis, az információ megadása mindig fakultatív. Minden ForeSee kérdőív kitöltése teljes mértékben önkéntes.

A ForeSee Ügyfelek kliensei és webhelyeinek látogatói

A ForeSee Ügyfeleink számára online és offline (üzletekben vagy ügyfélszolgálat révén) ügyfélelégedettségi kérdőíveken keresztül adatokat gyűjt. A ForeSee által gyűjtött adatok közé tartozhatnak többek között az alábbi kategóriájú Személyes adatok: név, e-mail-címek, levelezési címek és telefonszámok. A ForeSee továbbá az alábbi kategóriájú demográfiai adatokat is begyűjtheti: kor, nem, jövedelemszint, oktatási szint és faj. Ha a ForeSee a demográfiai vagy más adatokat egyesíti Önre vonatkozó Személyes adatokkal, az egyesített információkat Személyes adatokként kezeljük. A Személyes adatok nem foglalják magukban az összesített, névtelen információkat.

Bizonyos esetekben az Ügyfél is információkat bocsáthat a ForeSee rendelkezésére saját ügyfeleiről vagy webhelyének látogatóiról, mely információk magukban foglalhatják az Ügyfél webhelyének Ön általi használatával kapcsolatos adatokat vagy az Ön és az Ügyfél közötti kapcsolatot vagy tranzakciós előzményeket. A ForeSee és/vagy az Ügyfél egyesítheti ezeket az információkat az Ön által valamely kérdőívben megadott adatokkal annak érdekében, hogy jobban megértse visszajelzését. Ha tudni szeretné, az Ügyfél milyen információkat adhat át a ForeSee részére, tekintse át az Ügyfél által hivatalosan közzétett adatvédelmi nyilatkozatot.

A ForeSee által gyűjtött adatok az Ügyfeleink tulajdonát képezik, a ForeSee pedig arra használja fel azokat, hogy jelentéseket készítsen Ügyfelei számára azok klienseinek elégedettségét illetően. Esetlegesen összesített, névtelen információkat biztosíthatunk külső felek, többek között médiaorgánumok rendelkezésére, ám ezek nem tartalmaznak Személyes adatokat.

A ForeSee ügyfélelégedettségi kérdőíveket küldhet e-mailben az Ügyfelek kliensei vagy webhelyeinek látogatói számára. Mivel a ForeSee az Ügyfél közvetítőjeként jár el, abban az esetben, ha a kliens vagy a webhelylátogató bejelöli, hogy a jövőben nem szeretne e-maileket kapni, a leiratkozás Ügyfél-specifikus, és nem vonatkozik a ForeSee által küldött egyéb e-mailekre. Az e-mailre válaszként megadott adatokat ugyanúgy kezeljük, mint az Ügyfelek klienseire és webhelyeinek látogatóira vonatkozó egyéb adatokat, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint.

A ForeSee nem kér tartózkodási helyre vonatkozó információkat az Ügyfél kliensének vagy látogatójának mobileszközétől, illetve nem fér hozzá ilyenekhez és nem követi nyomon őket. Ha tudni szeretné, az Ügyfél milyen információkat gyűjthet, tekintse át az Ügyfél által hivatalosan közzétett adatvédelmi nyilatkozatot.

Az általunk gyűjtött adatok többsége névtelen, azonban néhány Ügyfelünk arra kérhet bennünket, hogy elérhetőségi adatokat kérjünk Öntől, ezek pedig Személyes adatnak minősülnek. Minden olyan esetben, amikor Ügyfeleink klienseire vagy webhelyeinek látogatóira vonatkozóan Személyes adatokhoz kapunk hozzáférést, kizárólag az Ügyfeleink nevében, adatfeldolgozóként járunk el, tehát a Személyes adatokat szigorúan az utasításaik, valamint a velük kötött szerződéses megállapodások szerint dolgozzuk fel. A ForeSee Ügyfelei az adatok tulajdonosai és kezelői. Ha Ön valamely Ügyfelünk aktuális kliense vagy webhelylátogatója, és szeretné megtudni, milyen adatvédelmi gyakorlatok vonatkoznak az általunk az ügyfél nevében őrzött Személyes adatokra, hivatkozzon az Ügyfél webhelyére. Ügyfeleinket arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt a begyűjtött adatok védelmét és biztonságát óvó adatvédelmi kezdeményezésekben, de mivel nem rendelkezünk közvetlen irányítással Ügyfeleink szabályzatai és gyakorlatai felett, nem vállalhatunk felelősséget a cselekedeteikért. Javasoljuk, hogy mielőtt Személyes adatokat adna meg, mindig tekintse át annak az Ügyfélnek az adatvédelmi szabályzatait, akinek a nevében kérdőívet küldünk.

Joga van hozzáférni Személyes adataihoz. Ha szeretne hozzáférni a számunkra megadott Személyes adataihoz, illetve szeretné felülvizsgálni azokat, forduljon az Ügyfelünkhöz vagy közvetlenül hozzánk a Privacy@ForeSee.com címen. Az Ügyfeleink ilyen jellegű válaszadással kapcsolatos kéréseivel összhangban megpróbálunk eleget tenni az ilyen megkereséseknek, és 30 napon belül válaszolunk rájuk.

Nyereményjáték formájában történő ösztönzést tartalmazó kérdőívek

Bizonyos esetekben a ForeSee kérdőívei nyereményjáték formájában történő ösztönzéseket foglalhatnak magukban. Ha egy kérdőív nyereményjáték formájában történő ösztönzést tartalmaz, a nyereményjátékban való részvétel teljes mértékben fakultatív. A kérdőívre adott válaszok beküldhetők a nyereményjátékhoz való csatlakozás nélkül. További részletekért tekintse át az adott nyereményjáték szabályzatát. A ForeSee által begyűjtött információkat – többek között a nevet, e-mail-címet, levelezési címet és telefonszámot – minden esetben a nyereményjáték lebonyolításához használjuk fel, a nyereményjáték szabályzata és az Ügyfél adatvédelmi nyilatkozatának feltételei szerint.

A ForeSee Ügyfelei

A ForeSee szolgáltatások és megoldások széles tárházát kínálja, többek között átfogó ügyfélélmény-méréseket és -elemzéseket biztosít Ügyfelei számára ügyfélelégedettségi kérdőívek és más kapcsolódó eszközök révén. A szolgáltatások és megoldások biztosítása kapcsán a ForeSee információkra tehet szert az egyes Ügyfelek alkalmazottaira vonatkozóan, többek között olyan Személyes adatokra, mint a név vagy az elérhetőségi adatok. A ForeSee felhasználhatja ezeket az információkat üzleti célokból, például annak érdekében, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat biztosítson Ügyfelei részére, ügyfelekkel való vagy más üzleti kapcsolatokat teremtsen vagy tartson fenn, kezelje az Ügyfélfiókokat, valamint kliensektől kapott visszajelzéseket továbbítson az Ügyfelek részére, amennyiben az üzleti kapcsolat gondozása és fejlesztése kapcsán szükséges és helyénvaló. Továbbá, ha Ön aktuális ForeSee Ügyfél, adott esetben szolgáltatással kapcsolatos e-mail-üzeneteket küldhetünk Önnek, például akkor, ha szolgáltatásunkat karbantartás miatt ideiglenesen felfüggesztettük. Általában az ilyen, nem promóciós jellegű kommunikációkról nem iratkozhat le. Ha nem szeretne ilyen üzeneteket kapni, bármikor lehetősége van deaktiválni fiókját.

Ha Ön Ügyfelünk, vagy feliratkozik hírlevelünkre, időnként információkat küldhetünk olyan ForeSee termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyekről úgy gondoljuk, esetleg érdekelhetik. Ha nem szeretne ilyen promóciós információkat kapni, lehetősége van leiratkozni az ilyen jellegű üzenetekről, ha követi az azok végén megadott utasításokat, vagy ha ír nekünk a Privacy@ForeSee.com címre.

Ha az Ügyfélportálhoz való hozzáférés céljából letölti és használja mobilalkalmazásainkat, a ForeSee automatikusan begyűjt olyan információkat, mint például a használt eszköz típusa vagy az operációs rendszer verziója. A ForeSee mobilanalitikai szoftvert használ annak érdekében, hogy jobban megismerje mobilalkalmazásainak működését. Ez a szoftver információkat rögzíthet, például, hogy milyen gyakran használja az alkalmazást, milyen tevékenységeket végez az alkalmazáson belül, továbbá összesített adatokat a használatra és teljesítményre vonatkozóan, illetve az alkalmazásletöltés forrását.

Ügyfeleink felvehetik velünk a kapcsolatot, ha Személyes adataik bármelyike megváltozna, és azt szeretnék, hogy töröljük a hibás adatokat, vagy ha szeretnének hozzáférni az általunk őrzött Személyes adataikhoz és kijavítani azokat. Ehhez írhatnak a Privacy@ForeSee.com címre, vagy használhatják a jelen Adatvédelmi nyilatkozat végén megadott elérhetőségeket. A Személyes adatokhoz való hozzáférésre és/vagy az azok kijavítására irányuló kérésekre 30 napon belül válaszolunk. A tárolt Személyes adataival kapcsolatban a kijelölt elemzőhöz is fordulhat.

A ForeSee webhelyének látogatói

Azáltal, hogy ellátogat a www.foresee.com címen elérhető webhelyünkre, és információkat tölt le vagy felveszi velünk a kapcsolatot, bizonyos Személyes adatokat adhat meg magáról, például a nevét, e-mail-címét, telefonszámát és levelezési címét. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy válaszoljunk megkeresésére, és szükség esetén kapcsolatot tartsunk Önnel.


Személyes adatok felfedése

A ForeSee nem értékesíti a kérdőívek egyéni válaszadóitól begyűjtött Személyes adatokat, és nem osztja meg azokat külső felekkel saját marketing célokból. A ForeSee által begyűjtött Személyes adatokat kizárólag a ForeSee Ügyfeleknek fedjük fel, vagy az Ügyfél – szerződéses kapcsolattal összhangban – megadott utasításai szerint, vagy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett egyéb módon.

A ForeSee szükség szerint felfedheti a Személyes adatokat üzleti partnerek vagy alvállalkozók, például nyereményjátékok adminisztrátorai számára az igényelt szolgáltatásokkal vagy megoldásokkal kapcsolatban, vagy amint az jogszerű üzleti igény kapcsán helyénvaló. A ForeSee továbbá – szükség szerint – a vállalat teljes vagy részleges értékesítése vagy átadása esetén is felfedheti a Személyes adatokat. Ezekben az esetekben a ForeSee megköveteli a Személyes adatról tudomást szerző féltől, hogy biztosítsa a Személyes adatoknak a Privacy Shield alapelvei szerinti védelmét, vagy egyéb módon tegye meg a szükséges lépéseket a Személyes adatok megfelelő védelmének biztosítása érdekében. A ForeSee továbbá akkor is felfedhet Személyes adatokat, ha azt a jogszabályok megkövetelik vagy engedélyezik, vagy, ha a ForeSee úgy véli, hogy az ilyen felfedések helyénvalóak valamely bűnüldöző hatóság kérelme kapcsán.

Ha Személyes adatokat bocsátott a rendelkezésünkre, és szeretné korlátozni ezen adatok általunk történő felhasználását vagy felfedését, vegye fel velünk a kapcsolatot a Privacy@ForeSee.com címen.

Adatmegőrzés

A ForeSee addig őrzi meg az adatokat, beleértve az Ügyfelek nevében feldolgozott Személyes adatokat is, amíg arra a szolgáltatások biztosításához szükség van. Ezen túlmenően a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, a jogviták rendezéséhez és a megállapodásaink érvényesítéséhez szükséges ideig őrizzük és használjuk fel az Ön adatait.

Sütik a webhelyünkön

Számos webhely használ úgynevezett sütiket a webhelylátogatók élményének személyre szabása érdekében. A süti egy olyan szöveges fájl, amelyet egy weboldal szervere a számítógépének merevlemezén helyez el. A sütik nem használhatók programok futtatásához vagy számítógépének vírusokkal való megfertőzéséhez. A sütiket a szerver egyénileg Önhöz rendeli, és csak az ahhoz a domainhez tartozó webszerver olvashatja a fájlt, amelyik a sütit a számítógépen elhelyezte.

A webhelyünkön való navigáció megkönnyítése érdekében a www.foresee.com címen elérhető felületen munkamenet szintű sütiket használunk. A munkamenet szintű sütik érvényüket vesztik a böngésző bezárásakor. Az Ön által megadott Személyes adatokat nem kapcsoljuk a sütikhez.

A ForeSee és partnerei a sütiket és a hasonló technológiákat a tendenciák elemzéséhez, a webhely adminisztrációjához, a felhasználó webhelyen belüli tevékenységének nyomon követéséhez, valamint a felhasználóink körére jellemző demográfiai adatok gyűjtéséhez használja. A felhasználóknak lehetősége van a böngésző szintjén irányítani a sütik használatát.

Önnel lehetősége van eldönteni, hogy elfogadja-e a sütiket, vagy sem. A legtöbb internetes böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a sütiket, de a böngészői preferenciák megváltoztatásával általában lehetősége van módosítani a beállításokat úgy, hogy a böngésző elutasítsa a sütiket. Amennyiben a sütik elutasítása mellett dönt, előfordulhat, hogy a szolgáltatásokhoz és a meglátogatott webhelyekhez tartozó interaktív funkciók nem lesznek elérhetők.

Külső felek által használt sütik

Az általunk nyomkövetéssel megbízott külső vállalat számára megengedjük, hogy sütiket helyezzen el a webhelyünkön. Bár technikailag nem gyakorolunk felügyeletet a külső felek által az Ön böngészőjében elhelyezett sütik felett, szerződéses kötelezettségeik értelmében a sütik használata a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban való használatra korlátozódik. Az általunk nyomkövetéssel megbízott külső vállalat munkamenet szintű sütiket használ annak érdekében, hogy megkönnyítse az Ön számára a webhelyünkön való navigációt, valamint, hogy nyomon kövesse az egyes látogatók által megtekintett oldalak számát.

A hirdetések webhelyünkön való megjelenítése, illetve a mi hirdetéseink más webhelyeken való megjelenítésének kezeléséhez külső partnert veszünk igénybe. Külső partnerünk sütiket vagy más hasonló technológiákat alkalmazhat annak érdekében, hogy a böngészési tevékenységei és érdeklődései alapján személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek. Ha nem kíván személyre szabott hirdetéseket látni, kattintson ide.

Webpoloskák

Az általunk nyomkövetéssel megbízott külső vállalat webpoloskának nevezett szoftvertechnológiát alkalmaz ahhoz, hogy a tartalom hatékonyságával kapcsolatos információk biztosítása révén segíthessen nekünk a webhelyünk tartalmának megfelelő kezelésében. A webpoloskák olyan apró, egyéni azonosítóval rendelkező, funkciójukban a sütikhez hasonló apró képek, amelyeket az internetfelhasználó online műveleteinek nyomon követéséhez használnak. A sütikkel ellentétben – amelyeket a felhasználók számítógépének merevlemezén helyeznek el – a webpoloskákat láthatatlan módon a weboldalakba ágyazzák be, és méretük hozzávetőlegesen egy mondatvégi ponté. A webpoloskák által gyűjtött információkat nem kapcsoljuk a webhely látogatóinak Személyes adataihoz. Az Ön által megadott Személyes adatokat nem kapcsoljuk a webpoloskákhoz.

Sütik a kérdőívekben

A ForeSee kérdőíveihez rendelt bizonyos sütiket az Ügyfél telepíti, az Ügyfél webhelyének adatvédelmi szabályzatával összhangban. Az Ügyfél által sütihasználattal kapcsolatos további információkért tekintse át az Ügyfél webhelyének adatvédelmi szabályzatát.

A munkamenet szintű sütik automatikusan törlődnek a munkamenet végén, a böngésző bezárásakor. A ForeSee kérdőíves mechanizmusa egy munkamenet szintű sütit helyez el a válaszadó böngészőjében az olyan nem személyes információk nyomon követéséhez, mint a következők: az adott látogató által megtekintett oldalak száma; az oldal, amelyet a látogató éppen nézett, amikor a kérdőív megjelent; milyen nyelvet, böngészőt és operációs rendszert használ a látogató; mi a hivatkozási webhely (pl. Google); milyen keresési kifejezések vezették a látogatót a webhelyhez. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy biztosítsuk, a kérdőív megfelelő kitöltéséhez a látogatók elégséges mértékben átböngészték a webhelyet, illetve azt, hogy egy adott személy számára ne jelenjen meg ugyanaz a kérdőív több alkalommal egyetlen munkamenet során.

A maradandó sütik automatikusan törlődnek egy előre meghatározott lejárati idő után. Maradandó sütit csak akkor használunk, ha a ForeSee Ügyfele kifejezetten kéri, és csakis az Ügyfél adatvédelmi szabályzatával összhangban. A maradandó sütit arra használjuk fel, hogy nyomon kövessük, megkapta-e egy adott válaszadó a kérdőív kitöltésére irányuló meghívást, illetve kitöltötte-e azt, vagy sem. Ennek célja annak biztosítása, hogy ugyanazt a kérdőívet ne küldjük el újra ugyannak a személynek rövid időn belül. A ForeSee nem gyűjt Személyes adatokat a maradandó sütikkel, és nem követi nyomon a látogatókat az adott webhelyről való távozást követően.

Naplófájlok

Ahogyan az a webhelyek nagy részére igaz, bizonyos információk begyűjtésére automatikusan sor kerül. Ilyen információk többek között az internetprotokoll- (IP-) címek, a böngésző típusa, az internetszolgáltató, a hivatkozó/kilépési oldal, az operációs rendszer, a dátum-/időbélyegzők és/vagy a kattintási adatok. Ezeket az információkat az Ön webhellyel kapcsolatos élményének alaposabb megismeréséhez használjuk, valamint a webhely funkcióinak és a kérdőívek felületének optimalizálásának biztosításához.

13 éven aluli gyermekek

A legtöbb esetben a ForeSee ügyfélelégedettségi kérdőíveinek, illetve webhelyének kialakítása vagy célja nem a 13 éven aluli gyermekek általi használatot szolgálja, bár azok a webhelyek, amelyekkel kapcsolatban felmérést végzünk, felnőttek által megvásárolandó, gyerekeknek szánt termékeket és/vagy szolgáltatásokat is kínálhatnak. Ha Ön 18 éven aluli, ne töltse ki kérdőívünket, illetve ne használja webhelyünket a szülő/gyám engedélye és felügyelete nélkül. Ritka esetekben egy ForeSee Ügyfél 13 éven aluli gyermekek körében történő felmérést kérhet; az ilyen kérdőívek során semmiféle Személyes adatot nem gyűjtünk. A 13 éven aluli gyermekek nem bocsáthatnak a rendelkezésünkre Személyes adatokat, és amennyiben tudomásunkra jut, hogy akaratunkon kívül 13 éven aluli gyermekkel kapcsolatos Személyes adatokat gyűjtöttünk be, megtesszük a megfelelő lépéseket az adatok azonnali törlése érdekében. A 13 éven felüli (azaz 14–17 közötti) gyermekek csak abban az esetben adhatnak meg Személyes adatokat, ha ebbe egy szülő vagy a hivatalos gyám kifejezetten beleegyezett.

Adatbiztonság és -integritás

A ForeSee ésszerű intézkedéseket tesz a globális adattároló központokban és az Egyesült Államokon belül egyéb helyszíneken tárolt Személyes adatok elvesztéssel, visszaéléssel és jogosulatlan hozzáféréssel, felfedéssel, módosítással és megsemmisítéssel szembeni védelme érdekében. A ForeSee továbbá minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi Személyes adat a szándékolt felhasználáshoz szükséges mértékben megbízható, valamint pontos, aktuális és teljes legyen. A szerverek hosztolásához biztonságos, 24/7-ben biztonsági megfigyeléssel, tűzfallal, irányított hozzáféréssel és titkosítási technológiával ellátott tárhelyeket használunk az Ön Személyes adatainak védelme érdekében. Amikor Ügyfeleink kényes információkat (pl. bejelentkezési adatokat) adnak meg, az ilyen információk átvitelét SSL (Secure Socket Layer) technológia révén titkosítjuk. Mivel az interneten történő átviteli vagy az elektronikus formában történő tárolási módok egyike sem 100%-ban biztonságos, a teljes biztonságot nem tudjuk garantálni.

Amennyiben kérdése van biztonsági gyakorlatainkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk e-mailben a Privacy@ForeSee.com címen vagy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat végén megadott egyéb elérhetőségeken.

Nyilvános fórumok

Webhelyünk nyilvánosan hozzáférhető blogokat és közösségi fórumokat is elérhetővé tesz. Tisztában kell lennie azzal, hogy az itt megadott információkat bárki, aki hozzáfér ezekhez a felületekhez, elolvashatja, begyűjtheti és felhasználhatja. Ha azt szeretné, hogy valamely személyes információját eltávolítsunk blogunkról vagy közösségi fórumunkról, írjon nekünk a Privacy@ForeSee.com címre. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk eltávolítani a személyes információkat, erről és az indokról pedig értesítjük Önt.

Ajánlások

A ForeSee ügyfelek ajánlásait is megjeleníti webhelyén. Az ilyen jellegű tartalmak webhelyünkön való közzététele előtt minden esetben megszerezzük a személyes információkat tartalmazó ajánlások vagy a videófelvételek közzétételére vonatkozó releváns hozzájárulást. Ha szeretné frissíteni vagy törölni ajánlását, lépjen velünk kapcsolatba a Privacy@ForeSee.com címen.

Közösségi médiás widgetek

Webhelyünk közösségi médiás widgeteket tartalmaz, mint amilyen a Facebookhoz tartozó „Megosztás” gomb vagy a webhelyen futó interaktív miniprogramok. Ezek a funkciók esetlegesen gyűjthetik az IP-címeket, a webhelyen belül meglátogatott oldalra vonatkozó adatokat, és a funkció megfelelő működésének biztosításához sütit heyezhetnek el. A közösségi médiás widgeteket vagy külső fél hosztolja, vagy közvetlenül a webhelyünkön vannak hosztolva. Az ezen funkciókkal való interakciók a widgetet elérhetővé tevő vállalat adatvédelmi szabályzatának hatálya alá tartoznak.

Más webhelyekre vezető hivatkozások

Ha egy külső fél webhelyére vezető hivatkozásra, például egy hirdetésre kattint, elhagyja a ForeSee aktuálisan látogatott webhelyét, és a rendszer átirányítja Önt a kiválasztott webhelyre. Mivel nem áll módunkban irányítani külső felek tevékenységeit, nem vállalunk felelősséget Személyes adatainak külső felek általi felhasználásért, és nem garantálhatjuk, hogy a külső felek a ForeSee által alkalmazottakkal megegyező adatvédelmi gyakorlatokat követ. Javasoljuk, hogy mielőtt Személyes adatokat adnak meg, mindig tekintse át a külső webhelyek adatvédelmi szabályzatait.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Ha úgy döntünk, hogy módosítjuk adatvédelmi gyakorlatainkat, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot érintő változtatásokat közzé tesszük webhelyünk főoldalán és minden általunk szükségesnek ítélt helyen, hogy Ön tudja, milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, és milyen körülmények között fedjük fel őket – ha egyáltalán teszünk ilyet. Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi nyilatkozat bármikori, értesítés nélküli módosítására, és minden változtatás a közzététel pillanatában azonnali hatállyal életbe lép. Amennyiben jelentős változtatásokat eszközölünk az Adatvédelmi nyilatkozaton, értesíteni fogjuk Önt itt, e-mailben vagy a főoldalunkon egyéb módon.


Kérdések

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy adatvédelmi, illetve biztonsági gyakorlatainkkal kapcsolatban, esetleg szeretne hozzáférést kérni az általunk őrzött Személyes adataihoz, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi módok egyikén:

ForeSee Results, Inc.
Címzett: Chief Privacy Officer
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
Privacy@ForeSee.com


ForeSee és Privacy Shield

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a www.foresee.com webhelyre és a ForeSee által hosztolt minden kérdőívre vonatkozik, beleértve a ForeSee Ügyfelekkel, valamint a ForeSee Ügyfelek klienseivel és webhelyeik és mobilwebhelyeik látogatóival kapcsolatos Személyes adatok gyűjtését is.

Amennyiben kérdése vagy panasza van az Adatvédelmi nyilatkozattal vagy gyakorlatainkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk a Privacy@ForeSee.com címen. Az ilyen e-maileket továbbítjuk a jogi osztálynak és a vezető adatvédelmi tisztviselőnek (Cara Edwards, alelnök és vezető jogtanácsos). Ha nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, és panaszt szeretne tenni adatvédelmi gyakorlatainkat illetően, felveheti a kapcsolatot a helyi adatvédelmi hatósággal.

A ForeSee állami hatóságok által megfogalmazott jogi kérések teljesítése érdekében esetlegesen köteles lehet felfedni Személyes adatait, ideértve többek között a nemzeti biztonsági és bűnüldözési követelményeknek való megfelelést is. A ForeSee esetlegesen felelősségre vonható a Személyes adatai olyan külső felek részére történő továbbításáért („továbbadás”), akik nem tartják be az EU és Svájc által előírt adatvédelmi szabályozásokat.


Vitarendezés

A ForeSee csatlakozott a Privacy Shield keretegyezményhez. Ennek részeként vállaltuk, hogy a Privacy Shield általunk történő betartásával kapcsolatosan felmerülő jogviták rendezését illetően betartjuk annak előírásait. Ha panasza van a Privacy Shield általunk történő betartásával kapcsolatban, először forduljon hozzánk (a fentiekben megadottak szerint). Amennyiben a velünk való kapcsolatfelvétel nem orvosolja panaszát, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat, a Privacy Shield keretegyezmény itt közzétett útmutatása szerint: https://ec.europa.eu/commission/index_en.

A ForeSee az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának és más szabályozó hatóságának vizsgálati és végrehajtási jogköre alá tartozik. Bizonyos körülmények között a ForeSee vállalattal jogvitában álló egyének a Privacy Shield esküdtszékének felkérésével kötelező érvényű választottbírósági eljárást igényelhetnek, a Privacy Shield keretegyezmény itt közzétett útmutatása szerint: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf.