TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

ForeSee Results, Inc., Titoktartási nyilatkozat, érvénybelépés dátuma: 2013. május 15.

A jelen Titoktartási nyilatkozat azokat az elveket tartalmazza, amelyek alapján a ForeSee Results, Inc. („ForeSee”) bizonyos weblapokon, mobil weblapokon és mobil alkalmazásokon keresztül szerzett, az alábbi típusú személyekre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információkat („Személyes adatok”) begyűjti, felhasználja és közzéteszi: (i) a ForeSee saját weboldalának látogatói, (ii) a ForeSee ügyfelei és (iii) a ForeSee ügyfeleinek fogyasztói és azok weboldalainak látogatói. Az alábbiakban kifejtjük a ForeSee gyakorlatait mindegyik személyi kategóriára vonatkozólag. A szolgáltatásunkon keresztül szerzett információkat csak az Ügyfél által a ForeSee vállalattól megrendelt szolgáltatások teljesítésének céljára használjuk fel.

A ForeSee elismeri, hogy az Európai Unió („EU”) és Svájc szigorú szabályokat állított fel a Személyes adatok kezelésére és védelmére. A ForeSee ezért elkötelezte magát az USA és az EU, valamint az USA és Svájc között létrejött „biztonságos kikötő” titoktartási elvek („biztonságos kikötő”) mellett az olyan Személyes adatok tekintetében, amelyeket az Unióban és Svájcban élő személyekről szerez az Egyesült Államokban. A ForeSee kijelenti, hogy betartja a biztonságos kikötő értesítésre, kiválasztásra, továbbításra, biztonságra, adatintegritására, hozzáférésre és végrehajthatóságra vonatkozó titoktartási elveit. Ha további tájékoztatást és háttérinformációkat szeretne kapni a biztonságos kikötő elvekről, vagy látni kívánja a ForeSee képviseletét a Biztonságos kikötő listáján, látogasson el az amerikai Kereskedelmi Minisztérium alábbi címen található honlapjára: www.export.gov/safeharbor!

Amennyiben az Egyesült Államokon kívül lakik, figyelmébe ajánljuk, hogy az adatait továbbítjuk az Egyesült Államokba, és ott dolgozzuk fel őket. Az által, hogy a honlapunkat használja, szerződést köt velünk a termékeink vagy szolgáltatásaink megrendelésére, kitölti az ügyfél-elégedettségi kérdőívet, esetleg más módon szolgáltat adatokat, Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesült Államokba továbbítsuk, ott feldolgozzuk és tároljuk az adatait. Előfordulhat, hogy azt Egyesült Államok joghatósága más szintű adatvédelmet biztosít, mint az Ön országa joghatóságának törvényei.


A Személyes adatok összegyűjtése és a felhasználás céljai

A ForeSee az ügyfelei („Ügyfelek”), ideértve a legnagyobb kiskereskedelmi, banki, média- és kormányzati szereplőket, nevében összegyűjti a fogyasztók visszajelzéseit. A visszajelzések olyan közvélemény-kutatásokból érkeznek, melyeket interaktív meghívásokon keresztül, e-mailben vagy sms-ben kerülnek átadásra. A ForeSee legtöbb közvélemény-kutatásánál nem kérünk Személyes adatokat, de ha mégis, akkor azok megadása sosem kötelező. Minden ForeSee közvélemény-kutatás teljes mértékben önkéntes.

A ForeSee Ügyfelek fogyasztói és a weboldalaik látogatói

A ForeSee interneten és interneten kívül (boltban és telefonközpontokban) gyűjti az ügyfél-elégedettségi adatokat az Ügyfelei számára. A ForeSee által begyűjtött adatok az alábbi Személyes adatokat tartalmazhatják: név, e-mail cím, postacím és telefonszám. A ForeSee az alábbi kategóriába tartozó demográfiai adatokat is gyűjtheti: kor, nem, jövedelemkategória, végzettség és faj. Amennyiben a ForeSee az Önre vonatkozó Személyes adatokhoz demográfiai vagy egyéb adatokat köt, akkor az összekapcsolt adatokat Személyes adatokként fogjuk kezelni. A Személyes adatok nem tartalmaznak összesített, névtelen információkat.

Bizonyos esetekben az Ügyfél is szolgáltathat a ForeSee számára adatokat a fogyasztóiról vagy a weboldalának látogatóiról, amelyek az Ügyfél weboldalának Ön általi használatáról, illetve az Ügyféllel fennálló kapcsolatáról vagy az Ügyféllel folytatott tranzakció előzményeiről tartalmazhatnak adatokat. A ForeSee, illetve az Ügyfél összekapcsolhatja ezeket az adatokat a közvélemény-kutatásban Ön által megadott válaszokkal. Kérjük, nézze meg az Ügyfél által megadott titoktartási elveket annak meghatározására, hogy az Ügyfél milyen információkat adhat meg a ForeSee számára.

A ForeSee által begyűjtött adatok az Ügyfeleink tulajdonát képezik. A ForeSee arra használja az adatokat, hogy ügyfél-elégedettségre vonatkozó jelentéseket állítson össze az Ügyfeleink számára. Az összesített, névtelen információk továbbadhatók harmadik fél számára, ideértve a médiacsatornákat, de ezek nem tartalmazhatnak Személyes adatokat.

A ForeSee e-mailben is küldhet fogyasztói elégedettségi felméréseket az Ügyfél fogyasztói vagy a weboldalának látogatói számára. Mivel a ForeSee az Ügyfél közvetítője, ezért amennyiben a fogyasztó vagy a weboldal valamely látogatója úgy dönt, hogy a jövőben nem kér e-maileket, akkor a lejelentkezés az Ügyfélhez kötött, és nem vonatkozik a ForeSee által kiküldött egyéb e-mailekre. Az e-mailben visszaérkező válaszok alapján begyűjtött adatokat ugyanúgy kezeljük, mint az Ügyfél egyéb fogyasztóinak vagy a weboldala látogatóinak adatait, a jelen Titoktartási nyilatkozatnak megfelelően.

A ForeSee nem kéri, nem éri el, vagy nem nyomozza ki más módon az Ügyfél fogyasztóinak vagy látogatóinak mobil készülékéről érkező és a földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó információkat. Kérjük, nézze meg az Ügyfél által megadott titoktartási elveket annak meghatározására, hogy az Ügyfél milyen információkat gyűjthet be.

Amennyiben az Ügyfeleink fogyasztóinak vagy a weboldalaik látogatóinak Személyes adataihoz hozzáférünk, akkor az Ügyfeleink nevében pusztán csak feldolgozzuk az adatokat, és az ilyen Személyes adatok feldolgozása során szigorúan betartjuk az utasításaikat és a velük kötött szerződéses megállapodásainkat. A ForeSee Ügyfelei birtokolják és felügyelik az adatokat. Amennyiben Ön olyan fogyasztó vagy weblaplátogató, aki az egyik Ügyfelünkkel kapcsolatot tart fenn, akkor olvassa el az Ügyfél weboldalán a Személyes adatokra vonatkozó titoktartási elveket, melyeket az Ügyfél nevében betarthatunk Önre vonatkozóan. Az Ügyfeleinket arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt a titoktartási kezdeményezésekben a begyűjtött adatok titkossága és biztonsága érdekében. Nem tudjuk azonban közvetlenül ellenőrizni az Ügyfeleink gyakorlatait és intézkedéseit, így a tevékenységükért nem tudunk felelősséget vállalni. Azt ajánljuk, hogy mielőtt bármilyen Személyes adatot elküldene, mindig nézze meg annak az Ügyfélnek az titoktartási elveit, melynek kérésére a felmérést megkapta. Amennyiben szeretne hozzáférni a Személyes adataihoz, vagy módosítaná őket, a kérésével forduljon az Ügyfelünkhöz. Értelemszerűen együttműködünk az Ügyfeleinkkel a kérések megválaszolásában. A válaszokat 30 napon belül megküldjük.

A ForeSee Ügyfelei

A ForeSee széles választékban kínál különböző szolgáltatásokat és megoldásokat, például átfogó elemzéseket készít a fogyasztói tapasztalat méréseiről az ügyfél-elégedettségi felmérések és a vonatkozó eszközök segítségével. A szolgáltatásokkal és megoldásokkal kapcsolatban a ForeSee az egyes Ügyfelek alkalmazottairól adatokat szerezhet, beleértve az Ügyfél elérhetőségére vonatkozó Személyes adatokat, például nevet, elérhetőségeket. A ForeSee ezeket az információkat felhasználhatja üzleti célokra, ideértve a termékek és szolgáltatások biztosítását az ügyfelek számára, az üzleti és ügyfélkapcsolatok létesítését és fenntartását, az Ügyfél felhasználói fiókjainak kezelését, továbbá azt, hogy szükség szerint vagy értelemszerűen fogyasztói visszajelzéseket biztosítson az Ügyfelünk számára a szolgáltatások és az üzleti kapcsolatok építésére vonatkozólag. Ezen felül amennyiben Ön jelenleg a ForeSee Ügyfele, szükség esetén küldhetünk Önnek a szolgáltatásokra vonatkozó e-maileket, például ha időlegesen, karbantartás miatt szüneteltetjük a szolgáltatásunkat. Általában véve ezekről a nem reklám jellegű közleményeinkről nem tud leiratkozni. Amennyiben nem kívánja megkapni őket, deaktiválhatja a felhasználói fiókját. Olykor olyan ForeSee termékekről vagy szolgáltatásokról küldünk Önnek tájékoztatót, amelyek a véleményünk szerint érdekelhetik Önt, amennyiben Ön Ügyfél, vagy feliratkozott hírlevelünkre. Amennyiben nem kíván ilyen jellegű információkat kapni, ezekről a közleményekről leiratkozhat az egyes közlemények alján található instrukciók alapján, vagy ha ír az alábbi címre: ForeSeePrivacy@answers.com.

Az Ügyfeleink értesíthetnek minket, amennyiben valamely Személyes adatuk megváltozik, pontatlan információkat szeretnének törölni, vagy amennyiben szeretnének hozzáférni a róluk tárolt Személyes adatokhoz, és kijavítanák azokat. Kapcsolatba léphetnek velünk a ForeSeePrivacy@answers.com e-mail címen vagy a jelen Titoktartási nyilatkozat végén található információk szerint. A Személyes adataihoz való hozzáférésre, illetve azok kijavítására vonatkozó kérésére 30 napon belül válaszolunk.

A ForeSee honlapjának látogatói

Ha meglátogatja a www.foresee.com címen található honlapunkat, és információkat tölt le, vagy kapcsolatba lép velünk, bizonyos Személyes adatokat adhat meg magáról, például a nevét, e-mail címét, telefonszámát vagy postacímét. Ezeknek az információknak a segítségével válaszolunk a kérdésére, és szükség esetén levelezést folytatunk Önnel.

Nyereményjáték keretében készült felmérések

Bizonyos esetekben a ForeSee közvélemény-kutatásai nyereményjátékokat tartalmaznak. Amennyiben a felmérés nyereményjátékot tartalmaz, a nyereményjátékban való részvétel semmi esetre sem kötelező. A felmérésre válaszokat anélkül is be lehet nyújtani, hogy részt venne a nyereményjátékban. Kérjük, tekintse meg az adott nyereményjáték szabályaira vonatkozó további információkat. A ForeSee az általa gyűjtött elérhetőségi információkat, ideértve korlátozás nélkül a nevet, e-mail címét, postacímet és telefonszámot, minden esetben csak a nyereményjátékhoz használja fel a nyereményjáték szabályainak és az Ügyfél titoktartási elveinek megfelelően.


A Személyes adatok továbbadása

A ForeSee nem értékesíti az egyéni válaszadók Személyes adatait, és nem oszt meg semmilyen Személyes adatot Harmadik felekkel a saját marketing céljuk érdekében. A ForeSee az általa gyűjtött Személyes adatokat csak a ForeSee Ügyfelének adja ki, vagy ahogy azt az Ügyfél elrendeli a szerződéses kapcsolatnak megfelelően, illetve ahogy azt a jelen Titoktartási nyilatkozat meghatározza.

A ForeSee kiadhatja a Személyes adatokat üzleti partnerek és alvállalkozók, például a nyereményjáték kezelői számára, amennyire a kívánt szolgáltatás vagy megoldás teljesítéséhez szükséges, vagy értelemszerűen egyéb törvényes üzleti célokkal kapcsolatban. A ForeSee szükség esetén az üzlet egészének vagy egy részének az értékesítése, illetve átruházása kapcsán is kiadhatja a Személyes adatokat. Ezekben az esetekben a ForeSee felkéri a Személyes adatokat fogadó felet, hogy biztosítsa a Személyes adatok védelmét a biztonságos kikötő elveinek megfelelően, vagy tegyen lépések azért, hogy a Személyes adatok védelme megfelelő legyen. A ForeSee minden olyan esetben is továbbíthatja a Személyes adatokat, ahol ez szükséges, vagy ahol a törvények engedélyezik, vagy ahol a ForeSee a továbbítást ésszerűnek ítéli meg a rendfenntartó erők kérése kapcsán.

Az adatok megőrzése

A ForeSee a szolgáltatás biztosításához szükséges ideig megőriz minden adatot, beleértve az Ügyfelünk nevében feldolgozott Személyes adatokat is. Szükség szerint megőrizzük és felhasználjuk az Ön adatait a törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez, vitás esetekben és a szerződéseink érvényesítése érdekében.

A weboldalunkon lévő cookie-k (sütik)

Számos weboldal használ ún. cookie-kat, hogy segítsenek személyre szabni a weboldal látogatóinak online élményét. A cookie olyan szövegfájl, amelyet a weboldal szervere elhelyez a számítógép merevlemezén. A cookie nem alkalmas programok futtatására, és nem fertőzheti meg vírussal a számítógépét. A cookie-k kizárólag Önhöz vannak hozzárendelve, és csak a cookie-t kibocsátó gazdatartományban lévő webszerver tudja elolvasni őket. Ön elfogadhatja vagy visszautasíthatja a cookie-kat. A legtöbb internetes böngésző automatikusan, alapértelmezésként fogadja a cookie-kat, de a böngészési preferenciák megváltoztatásával általában módosíthatja a böngésző beállításait, és elutasíthatja a cookie-kat. Amennyiben a cookie-k elutasítása mellett dönt, előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a felkeresett honlapok vagy a szolgáltatások interaktív tulajdonságait. A www.foresee.com honlapon ideiglenes cookie-kat használunk a honlapon való navigálás megkönnyítésére. Az ideiglenes cookie megszűnik, amikor bezárja a keresőjét. A Személyes adatait nem kapcsoljuk a cookie-khoz.

Harmadik fél cookie-jai

A Titoktartási nyilatkozatunk nem vonatkozik a harmadik fél nyomkövető segédprogramjaiban alkalmazott cookie-k használatára. Nincs hozzáférésünk ezekhez a cookie-khoz, és nem tudjuk ellenőrizni őket. A mi nyomkövető segédprogramot alkalmazó cégünk ideiglenes cookie-kat használ, hogy megkönnyítse a weboldalunkon a keresést az Ön számára, és hogy követni tudjuk, egy átlagos látogató hány oldalon lapozott át.

Tiszta gifek (webes jeladók/webbugok)

A harmadik fél partnerünk nyomkövető segédprogramja ún. tiszta gif szoftvertechnológiát (angolul clear GIF, más néven webes jeladó/webbug) alkalmaz, amelyek segítségével jobban tudjuk kezelni az oldalunkon lévő tartalmat, mivel tájékoztatnak róla, hogy melyik tartalom hatékony. A tiszta gifek egyedi azonosítóval rendelkező apró grafikák, funkciójukban a cookie-kra hasonlítanak, és a webes felhasználók mozgásainak követésére használják őket. A felhasználó merevlemezén tárolt cookie-kkal ellentétben a tiszta gifek a weboldalakba vannak beágyazva láthatatlan módon, és körülbelül akkorák, mint a pont ennek a mondatnak a végén. A tiszta gifek segítségével nyert információkat nem kötjük a weboldalunk látogatóinak Személyes adataihoz. Az Ön által megadott Személyes adatokat nem kapcsoljuk a tiszta gifekhez.

Cookie-k a felméréseinkben

A ForeSee közvélemény-kutatásaihoz kapcsolódó cookie-kat az Ügyfél telepíti az Ügyfél weboldalának titoktartási elveivel összhangban. A cookie-k használatával kapcsolatos további információkat az Ügyfél weboldalának titoktartási elveiben találja.

Az ideiglenes cookie-k automatikusan törlődnek a kapcsolat végén, amikor bezárja a böngészőjét. A ForeSee felmérésének mechanizmusa ideiglenes cookie-t helyez a válaszadó keresőjére, amely az alábbi nem személyes adatokat követi nyomon: az egyes látogatók által felkeresett oldalak száma; melyik oldalt nézte a látogató, amikor a felmérés megjelent; milyen nyelvet, böngészőt és operációs rendszert használ a látogató; a hivatkozó weboldal (pl. Google); bármely keresési feltételek, amelyek alapján a látogató a weboldalra jutott. Ezt az eljárást a fent megadott adatok gyűjtésére használjuk, valamint annak biztosítására, hogy a látogató megfelelően átvizsgálja az oldalt, így megfelelő válaszokat tud adni a felmérésben, továbbá hogy a látogató ne kapja meg többször is a felmérést egy látogatás alkalmával.

Az állandó cookie-k automatikusan törlődnek a beállított lejárati dátumon. Az állandó cookie-kat csak akkor tesszük fel, ha a ForeSee-t alkalmazó cég engedélyezi az ilyen típusú cookie-k használatát. Az ilyen állandó cookie segítségével csak azt követjük nyomon, hogy az egyes válaszadóknál megjelent a részvételi felkérés, és hogy kitöltötte vagy elutasította a felmérést. Ezzel biztosítjuk, hogy bizonyos időn belül ne jelenjen meg nála újra a felmérés. A ForeSee az állandó cookie-k segítségével nem gyűjt be Személyes adatokat, és nem követi a látogatókat, miután elhagyták az adott oldalt.

13 évesnél fiatalabb gyermekek

A ForeSee ügyfél-elégedettségi felméréseit általában nem 13 évesnél fiatalabb gyermekek számára tervezték, bár az általunk vizsgált oldalak kínálhatnak gyermekeknek szóló, felnőttek által megvásárolható termékeket, illetve gyermekeknek szóló szolgáltatásokat. Amennyiben Ön még nincs 18 éves, csak szülői vagy gondviselői engedéllyel és jelenlét mellett vehet részt a felméréseinkben, és használhatja a weboldalunkat. Azokban a ritka esetekben, amikor egy ForeSee Ügyfél 13 évesnél fiatalabb gyermekekkel kíván felmérést készíteni, a felmérésekben nem kér Személyes adatokat. A 13 évesnél fiatalabb gyermekek nem küldhetnek be hozzánk Személyes adatokat. Amennyiben felfedezzük, hogy figyelmetlenségből mégis érkezett hozzánk 13 évesnél fiatalabb gyermektől bármilyen Személyes adat, megtesszük a megfelelő intézkedéseket az azonnali törlésükhöz. A 13 évesnél idősebb gyermekek csak a szülő vagy gondviselő kifejezett engedélyével küldhetnek számunkra Személyes adatokat.

Adatbiztonság és integritás

A ForeSee megteszi az ésszerű óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje a globális hosztoló központjaiban és az Egyesült Államok egyéb helyein tárolt Személyes adatokat az elvesztéstől, helytelen alkalmazástól, jogtalan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól és megsemmisítéstől. Biztonságos gazdagépeinknél non-stop biztonsági felügyeletet tartunk, tűzfalvédelem, ellenőrzött hozzáférés és titkosítási technológiák segítségével védjük az Ön Személyes adatait. Ha az Ügyfeleink kényes információkat (például bejelentkezési adatokat) osztanak meg velünk, védett socketréteg (SSL) technológia alkalmazásával titkosítva továbbítjuk az adatokat. Azonban egyik technológia sem nyújt 100%-os biztonságot az adatokat interneten keresztüli továbbításában vagy elektronikusan tárolásában. Ezért, bár minden üzleti szempontból elfogadható eszközzel megpróbáljuk védeni az Ön Személyes adatait, mégsem tudjuk garantálni az abszolút biztonságukat. A ForeSee mindent elkövet annak érdekében, hogy a Személyes adatokat megbízható módon, azok céljának megfelelően, pontosan, aktuálisan és kompletten tárolja.

Amennyiben kérdése van a biztonsági eljárásainkkal kapcsolatban, keressen minket a ForeSeePrivacy@answers.com e-mail címen, vagy használja a jelen Titoktartási nyilatkozat végén található információkat.

Nyilvános fórumok

A honlapunk nyilvános blogokat és közösségi fórumokat is biztosít. Tudnia kell, hogy az itt megadott bármely információt elolvashatják, összegyűjthetik, és felhasználhatják mindazok, akik ezekhez hozzáférnek. Ha a személyes adatainak törlését kéri a blogokból vagy a közösségi fórumról, akkor lépjen kapcsolatba velünk a ForeSeePrivacy@answers.com címen. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk eltávolítani a személyes információit. Ilyen esetben értesítjük arról, hogy nem tudjuk eltávolítani, és megadjuk az okát.

A közösségi média céleszközei

Honlapunkon megtalálhatók a közösségi média céleszközei, például a Facebook megosztás gombja vagy az oldalunkon futó interaktív miniprogramok gombjai. Ezek a szolgáltatások megjegyezhetik az Ön IP-címét, hogy melyik oldalt látogatta meg a honlapunkon, esetleg cookie-t is építhetnek be, hogy a funkció megfelelően működjön. A közösségi céleszközöket vagy harmadik fél hosztolja, vagy közvetlenül a mi oldalunk. Ezeknek a szolgáltatásoknak a működésére az azt biztosító cég titoktartási elvei vonatkoznak.

Egyéb oldalakra vezető linkek

Amennyiben harmadik fél weboldalának linkjére kattint, beleértve a hirdetéseket is, akkor elhagyja a ForeSee éppen olvasott oldalát, és a kiválasztott oldalra ugrik. Mivel harmadik felek tevékenységét nem tudjuk ellenőrizni, nem vállalunk felelősséget azért, hogy a harmadik fél hogyan használja fel az Ön Személyes adatait, és nem tudjuk garantálni, hogy a harmadik fél is betartja ugyanazokat a titoktartási elveket, mint a ForeSee. Arra kérjük, hogy olvassa el azoknak a harmadik fél weboldalaknak a titoktartási elveit, amelyeket meglátogat. Amennyiben olyan harmadik fél weboldalára látogat, amely a ForeSee oldalhoz kapcsolódik, mindenképpen olvassa el annak a weboldalnak a titoktartási elveit is bármilyen Személyes adat megadása előtt.

A Titoktartási elvek változása

Amennyiben úgy döntünk, hogy megváltoztatjuk a titoktartási elveinket, a jelenlegi Titoktartási nyilatkozathoz képest tett változtatásokat kitesszük a honlapunk főoldalára, valamint egyéb megfelelő helyekre, hogy tájékozódni tudjon, milyen információkat gyűjtünk be, hogyan használjuk fel őket, és milyen körülmények között tesszük őket közzé, ha van ilyen. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül, bármikor módosítsuk a jelenlegi Titoktartási nyilatkozatot. A módosítások a tájékoztatás után azonnal életbe lépnek. Amennyiben jelentősen módosítjuk a jelen Titoktartási nyilatkozatot, értesíteni fogjuk itt, e-mailben, vagy a honlapon megjelenő értesítés formájában.


Kérdések

Amennyiben kérdése van a Titoktartási nyilatkozattal, a titoktartási vagy biztonsági gyakorlatainkkal kapcsolatban, vagy hozzáférést szeretne a Személyes adataihoz, amelyeket tárolunk Önről, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

ForeSee Results, Inc.
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
ForeSeePrivacy@answers.com


ForeSee

A ForeSee megkapta a TRUSTe titoktartási igazolását, amely azt jelzi, hogy a TRUSTe átvizsgálta a jelen Titoktartási nyilatkozatot és a gyakorlatait, hogy megfelelnek-e a TRUSTe program követelményeinek, és a TRUSTed Cloud program követelményeinek beleértve az Ön személyes adatainak begyűjtésére és felhasználására vonatkozó átláthatósági, felelősségre vonhatósági és kiválasztási elveknek. A jelen Titoktartási nyilatkozat a www.foresee.com weboldalra és a ForeSee által hosztolt minden felmérésre vonatkozik, beleértve a ForeSee Ügyfeleinek, valamint a ForeSee Ügyfelek fogyasztóinak és a weboldaluk látogatóinak, valamint a mobil felhasználóinak a Személyes adataira vonatkozó adatgyűjtést is. A TRUSTe független harmadik fél, melynek célja, hogy a vezető titoktartási bizalmi védjegyek (trustmark) és az innovatív megbízhatósági megoldások segítségével előmozdítsa az ügyfelek és a szervezetek közötti online bizalom kiépítését az egész világon. Amennyiben kérdése vagy panasza van a Titoktartási nyilatkozatunkkal vagy gyakorlatainkkal kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a ForeSeePrivacy@answers.com címen. Amennyiben nem elégedett a válaszunkkal, elérheti a TRUSTe-t itt.


Viták eldöntése

A ForeSee részt vesz az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának biztonságos kikötő titoktartási keretprogramjában. A biztonságos kikötő program tagjaként elfogadtuk, hogy a TRUSTe dönti el az olyan jellegű vitákat, hogy megfelelünk-e a biztonságos kikötő titoktartási keretprogram követelményeinek. Amennyiben panasza van a biztonságos kikötő programnak való megfelelőségünkkel kapcsolatban, először forduljon hozzánk (a fentieknek megfelelően). Amennyiben mi nem tudjuk megoldani a panaszát, panaszával fordulhat a TRUSTe vállalathoz az alábbi elérhetőségeken: http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=, fax:415-520-3420, postai úton: kattintson a postacím megadásához. Amennyiben faxon vagy postán keresi fel panaszával a TRUSTe vállalatot, mindenképpen adja meg a következő adatokat: a vállalat neve, a titoktartás vélelmezett megsértése, az Ön elérhetőségi adatai, és igény szerint a panasz egyéb részletei, amit meg szeretne osztani a vállalattal. A TRUSTe vállalattal vagy a TRUSTe vitakezelési megoldásainak folyamatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url= oldalt, vagy kérjen további információkat a TRUSTe vállalattól a fent megadott elérhetőségek valamelyikén. A TRUSTe a felmerülő vitákat angol nyelven oldja meg.