Privātuma politika

ForeSee Results, Inc. Privātuma paziņojuma spēkā stāšanās datums:2016. g. 12. augusts

Ja esat jau piedalījies ForeSee® aptaujā, mēs jums pateicamies.Ja ne, ceram, ka to izdarīsiet nākotnē.ForeSee klienti izmanto mūsu savāktos datus, lai uzlabotu jūsu kā pircēja vai tīmekļa pārlūkotāja pieredzi, un mēs vēlamies, lai jūsu balss tiktu sadzirdēta.

Daudzos gadījumos mūsu aptaujas ir anonīmas; taču daži no mūsu klientiem var lūgt jūs sniegt kādu pamatinformāciju saziņai.Šādas personas informācijas sniegšana ir pilnībā jūsu izvēle.Bet visos gadījumos jūsu sniegtā informācija pieder mūsu klientam, un mēs nepārdosim vai citā veidā neizmantosim jūsu informāciju kādam citam nolūkam.Šis solījums ir vienkāršs, bet detaļās sarežģīts — lūdzu, pārlūkojiet šīs detaļas mūsu tālāk sniegtajā pilnajā Privātuma Paziņojumā.

Šajā Privātuma Paziņojumā aprakstīts kā ForeSee Results, Inc. („ForeSee”) savāc, izmanto un atklāj noteiktu personu identificējošu informāciju („Personas Dati”), ko tas saņem par turpmākajiem personu veidiem no noteiktām tīmekļa vietnēm, mobilajām tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm, kā šeit īsi izklāstīts:(i) ForeSee paša tīmekļa vietnes apmeklētāji, (ii) ForeSee klienti („Klienti”) un (iii) ForeSee Klientu pircēji un tīmekļa vietnes apmeklētāji.ForeSee prakses attiecībā pret katru no šīm personu kategorijām ir izskaidrota tālāk.

ForeSee apzinās, ka Eiropas Savienība („ES”) ir ieviesusi stingrus aizsardzības pasākumus attiecībā uz rīcību ar Personas Datiem un ForeSee tādēļ ir nolēmis ievērot ASV-ES Privātuma Vairoga principus (“Privātuma Vairogs”) attiecībā uz tādiem Personas Datiem, ko tas saņem Amerikas Savienotajās Valstīs par personām, kas atrodas ES.ForeSee arī sadarbojas ar saviem Klientiem ar ES Parauga Noteikumiem datu apstrādei.

Papildu pamatojumu un informāciju par Privātuma Vairogu, kā arī, lai aplūkotu ForeSee attēlojumu Privātuma Vairoga sarakstā, lūdzu, skatiet Privātuma Vairoga tīmekļa vietnē www.privacyshield.gov.

Ja jūs atrodaties ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, lūdzu, ievērojiet, ka ForeSee Klienti var pārsūtīt jūsu Personas Datus uz ForeSee apstrādei Amerikas Savienotajās Valstīs.Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, slēdzot līgumu ar mums, lai saņemtu mūsu produktus vai pakalpojumus, vai iesniedzot mums jebkādu informāciju ar pircēja apmierinātības aptauju vai citādi, jūs piekrītat šai jūsu informācijas pārsūtīšanai, apstrādei un uzglabāšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, jurisdikcijā, kas var nenodrošināt to pašu privātuma aizsardzības līmeni, kā jūsu mītnes jurisdikcijas likumi.


Personas Datu savākšana un izmantošanas nolūki

ForeSee savāc pircēju atsauksmes, savu Klientu uzdevumā, kas ietver dažus no lielākajiem uzņēmumiem mazumtirdzniecībā, banku nozarē, plašsaziņas līdzekļos un valdību.Atsauksmes tiek lūgtas ar aptaujām, kuras piedāvā vai nu ar interaktīvu uzaicinājumu vai ar e-pastu vai teksta ziņojumu.Vairums ForeSee aptauju nesavāc Personas Datus, un, kad to dara, informācijas sniegšana vienmēr ir izvēles lieta.Visas ForeSee aptaujas ir pilnīgi brīvprātīgas.

ForeSee Klientu pircēji un tīmekļa vietnes apmeklētāji

ForeSee savāc datus mūsu Klientiem ar tiešsaistes un nesaistes (veikala un zvanu centra) pircēju apmierinātības aptaujām.ForeSee savāktie dati var ietvert turpmākās Personas Datu kategorijas: vārds un uzvārds, e-pasta adreses, pasta adreses un tālruņa numurs.ForeSee var arī savākt turpmākās demogrāfiskās informācijas kategorijas: vecums, dzimums, ienākumu līmenis, izglītības līmenis un rase.Ja ForeSee apvieno demogrāfisko vai citu informāciju ar jūsu Personas Datiem, mēs rīkojamies ar apvienoto informāciju kā ar Personas Datiem.Personas Dati neietver apkopotu anonīmu informāciju.

Dažos gadījumos Klients var arī sniegt ForeSee datus par saviem pircējiem vai tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kas var ietvert informāciju par to, kā jūs izmantojat Klienta tīmekļa vietni un jūsu attiecībām vai darījumu vēsturi ar Klientu.ForeSee un/vai Klients var apkopot šo informāciju ar datiem, kurus jūs sniedzāt atbildēs uz aptauju, lai labāk izprastu jūsu atsauksmi.Lūdzu, iepazīstieties ar Klienta izlikto privātuma politiku, lai noteiktu, kādu informāciju Klients var sniegt ForeSee.

Dati, ko ForeSee savāc, pieder mūsu Klientiem, un ForeSee izmanto šos datus, lai mūsu Klientiem sastādītu ziņojumus par pircēju apmierinātību.Trešām personām, ieskaitot plašsaziņas līdzekļu kanālus, var tikt sniegta apkopota anonīma informācija, un tā neietver nekādus Personas Datus.

ForeSee var nosūtīt ar e-pastu pircēju apmierinātības aptaujas Klienta pircējiem vai tīmekļa vietnes apmeklētājiem.Tā kā ForeSee darbojas kā Klienta pārstāvis, ja pircējs vai tīmekļa vietnes apmeklētājs izvēlas atteikties no e-pastu saņemšanas nākotnē, šī atteikšanās ir specifiska Klientam un neattiecas uz citiem ForeSee izsūtītajiem e-pastiem.Rīcība ar datiem, kas savākti no atbildēm uz e-pastu, ir tāda pati kā ar citiem Klienta pircēju un tīmekļa vietnes apmeklētāju datiem, kā tā aprakstīta šajā Privātuma Paziņojumā.

ForeSee nepieprasīs, nepiekļūs vai citādi neizsekos nekādai ar vietu saistītai informācijai no Klienta pircēja vai apmeklētāja mobilās ierīces.Lūdzu, iepazīstieties ar Klienta izlikto privātuma politiku, lai noteiktu, kādu informāciju Klients var savākt.

Lielākā daļa no datiem, ko mēs savācam, ir anonīmi, bet daži no mūsu Klientiem var mums uzdot pieprasīt jūsu kontaktinformāciju, kas ir Personas Dati.Kad mēs gūstam piekļuvi mūsu Klientu pircēju vai tīmekļa vietnes apmeklētāju personas Datiem, mēs darbojamies tikai kā datu apstrādātājs mūsu Klientu uzdevumā, un tāpēc mēs apstrādājam šādus Personas Datus stingri saskaņā ar viņu norādījumiem un atbilstoši tam, kā esam vienojušies mūsu līgumā ar viņiem.ForeSee Klienti ir datu pārraugi un īpašnieki.Ja jūs esat pircējs vai tīmekļa vietnes apmeklētājs ar jau esošām attiecībām ar vienu no mūsu Klientiem, jums jāapmeklē Klienta tīmekļa vietne, lai saprastu privātuma prakses, kas attiecas uz Personas Datiem, ko mēs uzturam par jums mūsu Klienta uzdevumā.Mēs mudinām mūsu Klientus piedalīties privātuma iniciatīvās, lai aizsargātu savākto datu privātumu un drošību; taču, tā kā mums nav iespējams tieši vadīt mūsu Klientu politikas vai prakses, mēs nevaram būt atbildīgi par viņu darbībām.Mēs iesakām jums vienmēr pārlūkot tā Klienta privātuma politikas, kura aptauja jums ir piedāvāta, pirms jūs sniedzat jebkādus Personas Datus.

Jums ir tiesības piekļūt jūsu Personas Datiem.Ja jūs vēlēsieties piekļūt saviem Personas Datiem, ko jūs mums iesniedzāt, un tos pārlūkot, jūs varat ar šādām prasībām sazināties ar mūsu Klientu, vai arī pieprasīt tieši mums no Privacy@ForeSee.com.Mēs pēc vajadzības sadarbosimies ar mūsu Klientu pieprasījumiem, lai palīdzētu sniegt atbildes, un atbildēsim uz šādiem pieprasījumiem 30 dienu laikā.

Aptaujas ar totalizatora pamudinājumiem

Dažos gadījumos ForeSee aptaujas iekļauj totalizatora pamudinājumus.Ja aptauja iekļauj totalizatora pamudinājumu, pieteikšanās totalizatorā ir pilnībā izvēles lieta.Atbildes uz aptauju var iesniegt, nepiesakoties totalizatorā.Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, iepazīstieties ar specifiskajiem totalizatora noteikumiem.Visos gadījumos kontaktinformācija, ko savāc ForeSee, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, pasta adresi un tālruņa numuru, tiek lietota tikai totalizatora pārvaldībai, ir pakļauta totalizatora noteikumiem un Klienta privātuma politikas noteikumiem.

ForeSee Klienti

ForeSee sniedz daudzpusīgus pakalpojumus un risinājumus, ieskaitot vispusīga pircēju pieredzes mērījuma analīzes piedāvājumu klientiem ar pircēju apmierinātības aptaujām un ar tām saistītiem rīkiem.Saistībā ar pakalpojumu un risinājumu sniegšanu ForeSee var iegūt informāciju par individuāla klienta darbiniekiem, ieskaitot Personas Datus par Klienta kontaktiem, piemēram, vārda, uzvārda un kontakta informāciju.ForeSee var izmantot šo informāciju uzņēmējdarbības nolūkiem, ieskaitot produktu vai pakalpojumu piegādi vai sniegšanu mūsu klientiem, lai izveidotu vai uzturētu pircēja un uzņēmuma attiecības un pārvaldītu Klienta kontus, un lai sniegtu pircēju atsauksmes mūsu Klientiem kā vajadzīgs vai piemērots saistībā ar uzņēmējdarbības attiecību apkalpošanu un attīstīšanu.Papildus, ja jūs pašlaik esat ForeSee Klients, mēs varam, ja nepieciešams, jums sūtīt ar pakalpojumu saistītus e-pastus, piemēram, ja mūsu pakalpojumi uz laiku apturēti apkopei.Parasti jūs varat atteikties no šiem paziņojumiem, kas pēc rakstura nav veicinoši.Ja nevēlaties tos saņemt, jums ir iespējams no tiem atteikties jūsu kontā.

Mēs laiku pa laikam jums sūtīsim informāciju par ForeSee produktiem, kas pēc mūsu domām var jūs interesēt, ja jūs esat Klients vai izvēlaties parakstīties uz mūsu informatīvo izdevumu.Ja nevēlaties saņemt šo veicinošo informāciju, jūs varat atteikties no šiem paziņojumu veidiem, izpildot norādījumus, kas iekļauti katrā paziņojumā, vai sazinoties ar mums šeit: Privacy@ForeSee.com.

Kad jūs lejupielādējat un izmantojat mūsu mobilās lietotnes piekļuvei Klienta portālam, ForeSee automātiski savāc informāciju, piemēram, par jūsu lietotās ierīces veidu un operētājsistēmas versiju.ForeSee izmanto mobilo analīzes programmatūru, lai ļautu mums labāk izprast mūsu mobilās lietotnes darbību.Šī programmatūra var reģistrēt informāciju, piemēram, cik bieži jūs izmantojat šo lietotni, notikumus, kas notiek lietotnē, apkopoto lietojumu, veikuma datus un lietotnes lejupielādes avotu.

Mūsu Klienti var sazināties ar mums, ja mainās kāds no viņu Personas Datiem, ja viņi vēlas dzēst neprecīzus datus, vai ja viņi vēlas piekļūt un labot Personas Datus, kurus mēs par viņiem uzturam.Viņi var sazināties ar mums, sūtot e-pastu uz Privacy@ForeSee.com, vai izmantojot informāciju, kas sniegta šī Privātuma Paziņojuma beigās.Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu piekļūt un/vai labot jūsu Personas Datus 30 dienu laikā.Jūs varat arī sazināties ar jums nozīmēto analītiķi, lai pajautātu par jūsu uzglabātajiem Personas Datiem.

ForeSee tīmekļa vietnes apmeklētāji

Ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, kas atrodas šeit: www.foresee.com, un lejupielādējat informāciju vai izvēlaties sazināties ar mums, jūs varat sniegt par sevi noteiktus Personas Datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un pasta adresi.Mēs izmantojam šo informāciju, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu un, ja nepieciešams, lai sazinātos ar jums.


Personas Datu atklāšana

ForeSee nepārdod nekādus Personas Datus, kas savākti no individuāliem aptaujas respondentiem un nedalās ar jebkādiem Personas Datiem ar trešām personām viņu pašu tirgzinības nolūkiem.ForeSee savāktie Personas Dati tiek atklāti tikai ForeSee Klientam vai kā to norādījis Klients saskaņā ar līguma attiecībām, vai kā citādi izklāstīts šajā Privātuma Paziņojumā.

ForeSee var atklāt Personas Datus darījumu partneriem vai apakšuzņēmējiem, piemēram, totalizatoru administratoriem, kā nepieciešams saistībā ar pieprasīto pakalpojumu vai risinājumu veikumu, vai kā citādi piemērots saistībā ar pamatotu uzņēmējdarbības vajadzību.ForeSee var arī atklāt Personas Datus kā vajadzīgs saistībā ar uzņēmuma daļēju vai pilnīgu pārdošanu vai nodošanu.Šajās situācijās ForeSee pieprasīs, lai Personas Datu saņēmējs aizsargā Personas Datus atbilstoši būtiskajiem Privātuma Vairoga principiem vai citādi sper soļus, lai nodrošinātu, ka Personas Dati ir atbilstoši aizsargāti.ForeSee var arī atklāt Personas Datus, kur to prasa vai atļauj likums, vai kur ForeSee uzskata, ka šāda atklāšana ir atbilstoša saistībā ar tiesībaizsardzības iestāžu prasību.

Ja jūs esat mums sniedzis Personas Datus un vēlaties ierobežot to, kā mēs šos datus izmantojam un atklājam, jūs varat sazināties ar mums šeit: Privacy@ForeSee.com.

Datu saglabāšana

ForeSee saglabā visus datus, ieskaitot Personas Datus, ko mēs apstrādājam mūsu Klienta uzdevumā, tik ilgi, cik nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai.Mēs arī saglabāsim un lietosim jūsu informāciju kā nepieciešams, lai izpildītu mūsu likumīgās saistības, atrisinātu strīdus un īstenotu mūsu līgumus.

Sīkdatnes mūsu vietnē

Daudzas tīmekļa vietnes izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu personalizēt tīmekļa vietnes apmeklētāja tiešsaistes pieredzi.Sīkdatne ir teksta datne, ko tīmekļa lapas serveris novieto uz cietā diska.Sīkdatnes nevar izmantot, lai palaistu programmas vai nogādātu vīrusus jūsu datorā.Sīkdatnes jums tiek piešķirtas unikāli, un tās var izlasīt tikai tīmekļa serveris tajā domēnā, kas jums izsniedza sīkdatni.

Mēs www.foresee.com vietnē izmantojam sesijas līmeņa sīkdatnes, lai jums atvieglotu virzīšanos uz mūsu vietni.Sesijas līmeņa sīkdatne beidz darboties, kad jūs aizverat tīmekļa pārlūku.Mēs nepiesaistām sīkdatnēm nekādus jūsu sniegtos Personas Datus.

ForeSee un mūsu partneri izmanto sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai analizētu tendences, pārvaldītu tīmekļa vietni, izsekotu lietotāja kustībām tīmekļa vietnē un lai savāktu demogrāfisku informāciju par mūsu lietotāju bāzi kopumā.Lietotāji var kontrolēt sīkdatņu izmantošanu individuāla tīmekļa pārlūka līmenī.

Jums ir iespēja pieņemt vai atteikt sīkdatnes.Vairums tīmekļa pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes pēc noklusējuma, bet jūs parasti varat mainīt sava pārlūka iestatījumu, lai atteiktu sīkdatnes, mainot pārlūka preferences.Ja jūs izvēlaties atteikt sīkdatnes, jums var nebūt iespējams pilnībā izmantot to tīmekļa vietņu interaktīvās funkcijas, kuras jūs apmeklējat.

Trešo pušu sīkdatnes

Mēs atļaujam mūsu trešās puses izsekošanas pakalpojumu uzņēmumam izmantot sīkdatnes ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību.Kaut arī mēs nevaram tehnoloģiski kontrolēt sīkdatnes, ko viņi ievieto jūsu pārlūkā, viņi ir ar līgumu ierobežoti šādu sīkdatņu lietošanā, lai lietošana būtu atbilstoša šim Privātuma Paziņojumam.Mūsu izsekošanas pakalpojumu uzņēmums izmanto sesijas līmeņa sīkdatnes, lai jums būtu vieglāk pārvietoties mūsu vietnē, un lai izsekotu, cik lapām konkrētais apmeklētājs ir pārgājis.

Mēs esam partnerattiecībās ar trešo pusi, lai attēlotu reklāmu mūsu tīmekļa vietnē vai lai pārvaldītu mūsu reklāmu citās vietnēs.Mūsu trešās puses partneris var izmantot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai jums sniegtu reklāmu, kas balstīta uz jūsu pārlūkošanas aktivitātēm un interesēm.Ja jūs vēlaties atteikties no reklāmas, kas balstīta uz jūsu interesēm, noklikšķiniet šeit.

Tukšie GIF (Tīmekļa bāksignāli/Pikseļa tagi)

Mūsu trešās puses izsekošanas pakalpojumu uzņēmums izmanto programmatūras tehnoloģiju, sauktu par tukšajiem GIF failiem (pazīstami arī kā Tīmekļa bāksignāli/Pikseļa tagi), kas mums palīdz labāk pārvaldīt saturu mūsu vietnē, informējot mūs par to, kurš saturs ir efektīvs.Tukšie GIF faili ir sīki grafiskie attēli ar unikālu identifikatoru, ar sīkdatnēm līdzīgu funkciju, un tos lieto, lai izsekotu tīmekļa lietotāju kustībām tiešsaistē.Atšķirībā no sīkdatnēm, kas tiek uzglabātas lietotāja datora cietajā diskā, tukšie GIF faili ir neredzami iegulti tīmekļa lapās, un to izmērs ir aptuveni tāds kā punktam šī teikuma beigās.Mēs nepiesaistām ar tukšajiem GIF failiem savākto informāciju tīmekļa vietnes apmeklētāju Personas Datiem.Mēs nepiesaistām jūsu sniegtos Personas Datus tukšajiem GIF failiem.

Sīkdatnes mūsu aptaujās

Dažas sīkdatnes, kas saistītas ar ForeSee aptaujām, izvieto Klients, atbilstoši Klienta tīmekļa vietnes privātuma politikai.Papildu informācijai par to, kā viņi izmanto sīkdatnes, jums jāiepazīstas ar Klienta tīmekļa vietnes privātuma politiku.

Sesijas līmeņa sīkdatnes tiek automātiski dzēstas sesijas beigās, kad jūs aizverat pārlūku.ForeSee aptaujas mehānisms ievieto sesijas līmeņa sīkdatni respondenta pārlūkā, lai izsekotu informācijai, kas nav personiska, piemēram: lapu skaits, ko konkrētais apmeklētājs ir izlaidis; kurā lapā apmeklētājs bija, kad parādījās aptauja; kādu valodu, pārlūku un operētājsistēmu apmeklētājs lieto; tīmekļa vietne, kas nosūtījusi (t.i., Google); un kādi meklēšanas termini aizveduši apmeklētāju uz šo tīmekļa vietni.Mēs izmantojam šos datus, lai nodrošinātu, ka apmeklētājs ir pietiekami pārlūkojis vietni, lai pienācīgi atbildētu uz aptauju, un lai novērstu iespēju, ka persona vienas sesijas laikā izpilda aptauju vairākas reizes.

Pastāvīgās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas noteiktā izbeigšanās datumā.Pastāvīga sīkdatne tiks ievietota tikai tad, ja ForeSee Klients vēlēsies izmantot šī veida sīkdatni, un saskaņā ar Klienta privātuma politiku.Šī pastāvīgā sīkdatne tiks izmantota tikai, lai izsekotu, ka konkrētajam respondentam ir piesūtīts aptaujas uzaicinājums, un viņš ir aptauju izpildījis vai no tās atteicies; tas palīdz nodrošināt, ka persona saprātīgā laika posmā atkal nesaņem šo aptauju.ForeSee ar šo pastāvīgo sīkdatni nesavāc nekādus Personas Datus, un neizseko nevienu apmeklētāju, kad tie ir atstājuši konkrēto vietni.

Žurnāla datnes

Kā tas tiešām ir vairumā tīmekļa vietņu, mēs savācam noteiktu informāciju automātiski.Šī informācija var ietvert interneta protokola (IP) adreses, pārlūka veidu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), nosūtošās/izejas lapas, operētājsistēmu, datuma/laika marķieri un/vai klikšķu secības datus.Mēs izmantojam šo informāciju, lai labāk izprastu jūsu pieredzi tīmekļa vietnē, un lai nodrošinātu, ka mēs optimizējam mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un aptaujas saskarnes.

Bērni, kas jaunāki par 13 gadiem

Vairumā gadījumu ForeSee pircēju apmierinātības aptaujas un tīmekļa vietne nav izveidotas vai paredzētas lietošanai bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, kaut arī vietnes, kuras mēs pētām, var piedāvāt pirkt bērnu produktus pieaugušajiem, un/vai pakalpojumus bērniem.Ja esat jaunāks par 18 gadiem, jūs nedrīkstat piedalīties mūsu aptaujā vai lietot mūsu vietni bez vecāka vai aizbildņa atļaujas un klātbūtnes.Retos gadījumos ForeSee Klients var izvēlēties pētīt bērnus, kas jaunāki par 13 gadiem; šādas aptaujas nelūgs sniegt Personas Datus.Bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, nedrīkst mums iesniegt nekādus Personas Datus; un, ja mēs atklājam, ka mēs esam netīši savākuši kādus Personas Datus par bērnu, kas jaunāks par 13 gadiem, mēs spersim atbilstošus soļus, lai tos nekavējoties dzēstu.Bērni, kas vecāki par 13 gadiem (14-17 gadus veci), drīkst mums iesniegt Personas Datus tikai tad, ja viņiem ir skaidri izteikta atļauja no vecāka vai likumīga aizbildņa to darīt.

Datu drošība un integritāte

ForeSee veic saprātīgus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Personas Datus, kas saglabāti tā globālajos resursdatoru centros un citās vietās Amerikas Savienotajās Valstīs, no pazušanas, nepareizas lietošanas un neatļautas piekļuves, atklāšanas, izmaiņām un bojāšanas.ForeSee pieliek arī saprātīgas pūles, lai saglabātu visus Personas Datus drošus to paredzētajai izmantošanai, precīzus, pašreizējus un pilnīgus.Lai aizsargātu jūsu Personas Datus, mēs izmantojam drošas serveru resursdatoru atrašanās vietas ar 24×7 drošības uzraudzību, ugunsmūra aizsardzību, kontrolētu piekļuvi un šifrēšanas tehnoloģiju.Ja mūsu Klienti ievada sensitīvu informāciju (piemēram, pieteikšanās akreditācijas datus), mēs šifrējam šīs informācijas pārsūtīšanu, izmantojot drošligzdu slāņa tehnoloģiju (SSL).Tā kā nekāda pārsūtīšanas metode internetā vai elektroniskas uzglabāšanas metode nav 100% droša, mēs nevaram garantēt tās absolūtu drošību.

Ja jums ir jautājumi par mūsu drošības praksēm, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu Privacy@ForeSee.com vai izmantojot informāciju šī Privātuma Paziņojuma beigās.

Sabiedriskie forumi

Mūsu tīmekļa vietne piedāvā publiski pieejamus emuārus vai sabiedriskus forumus.Jums jāievēro, ka jebkādu informāciju, ko jūs sniedzat šajās vietās, var lasīt, savākt un izmantot citi, kas tām piekļūst.Lai pieprasītu jūsu personas informācijas izņemšanu no mūsu emuāra vai sabiedriskā foruma, sazinieties ar mums šeit: Privacy@ForeSee.com.Dažos gadījumos mēs varam nespēt izņemt jūsu personas informāciju, šādā gadījumā mēs jums paziņosim, ka to nespējām izdarīt un kāpēc.

Rekomendācijas

ForeSee mūsu tīmekļa vietnē rāda pircēju rekomendācijas.Pirms satura izlikšanas mūsu tīmekļa vietnē, mēs saņemam atļauju izlikt rekomendācijas, kas ietver personas informāciju vai video attēlus.Ja vēlaties atjaunināt vai dzēst savas rekomendācijas, jūs varat sazināties ar mums pa Privacy@ForeSee.com.

Sociālās vides logrīki

Mūsu tīmekļa vietne ietver sociālās vides logrīkus, piemēram, Facebook koplietošanas pogu vai interaktīvas mini-programmas, kas darbojas mūsu vietnē.Šīs funkcijas var savākt ziņas par jūsu IP adresi, par lapu, kuru jūs apmeklējat mūsu vietnē, un var ievietot sīkdatni, lai atvieglotu funkcijas pareizu darbību.Sociālos logrīkus vada trešā puse vai tie tiek vadīti tieši mūsu vietnē.Jūsu mijiedarbību ar šīm funkcijām vada tās nodrošinošā uzņēmuma privātuma politika.

Saites ar citām vietnēm

Ja jūs noklikšķināt uz saites ar trešās puses tīmekļa vietni, ieskaitot reklāmu, jūs atstājat ForeSee vietni, kuru apmeklējat, un dodaties uz atlasīto vietni.Tā kā mēs nevaram vadīt trešo pušu aktivitātes, mēs nevaram uzņemties atbildību par to, kā jūsu Personas Datus izmanto šādas trešās puses, un mēs nevaram garantēt, ka viņi ievēros tādas pašas privātuma prakses kā ForeSee.Mēs mudinām jūs pārlūkot jebkuras jūsu apmeklētās trešās puses tīmekļa vietnes privātuma politikas, pirms sniedzat jebkādus Personas Datus.

Izmaiņas šajā Privātuma Politikā

Ja mēs nolemsim mainīt mūsu privātuma prakses, mēs izliksim šīs izmaiņas šajā Privātuma Paziņojumā mūsu tīmekļa vietnes sākumlapā un citās vietās, kuras uzskatām par piemērotām, lai jūs apzinātos kādu informāciju mēs savācam, kā mēs to izmantojam, un kādos apstākļos, ja vispār, mēs to atklājam.Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo Privātuma Paziņojumu bez iepriekšējas paziņošanas jums, un šīs izmaiņas stāsies spēkā tūlīt pēc izlikšanas.Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā Privātuma Paziņojumā, mēs jums par to ziņosim šeit, ar e-pastu vai ar paziņojumu mūsu sākumlapā.


Jautājumi

Ja jums ir jautājumi par šo Privātuma Paziņojumu vai mūsu privātuma vai drošības praksēm vai, ja jūs vēlētos pieprasīt piekļuvi Personas Datiem, ko mēs varētu uzturēt par jums, lūdzu, sazinieties ar mums kā norādīts tālāk:

ForeSee Results, Inc.
Attention:Chief Privacy Officer
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
Privacy@ForeSee.com


ForeSee un Privātuma Vairogs

Šis Privātuma Paziņojums attiecas uz tīmekļa vietni www.foresee.com, visām ForeSee veiktām aptaujām, ieskaitot Personas Datu savākšanu par ForeSee Klientiem un ForeSee Klientu pircējiem, kā arī tīmekļa vietnes un mobilās tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

Ja jums ir jautājumi vai sūdzības par mūsu Privātuma Paziņojumu vai praksēm, lūdzu, sazinieties ar mums šeit: Privacy@ForeSee.com.Šis e-pasts tiek nosūtīts mūsu juridiskajam departamentam un galvenajai privātuma darbiniecei (Cara Edwards, Vice Prezidente un Galvenā Padomdevēja).Ja jūs neesat apmierināts ar mūsu atbildi un jums ir sūdzība par mūsu privātuma praksēm, jūs varat sazināties ar jūsu vietējo Datu Aizsardzības iestādi.

Var pieprasīt, lai ForeSee atklāj Personas Datus, atbildot uz sabiedrisko iestāžu likumīgiem pieprasījumiem, ieskaitot nepieciešamību apmierināt valsts drošības vai tiesībaizsardzības iestāžu prasības.ForeSee var būt atbildīgs par Personas Datu nodošanu trešām personām („nodošanu tālāk”), kuras neievēro aizsardzību, ko uzdod ES un Šveice.


Strīdu risināšana

ForeSee piedalās Privātuma Vairoga ietvarā.Kā daļu no mūsu dalības šajā programmā, mēs esam piekrituši ievērot tās principus strīdu risināšanā saistībā ar mūsu atbilstību Privātuma Vairogam.Ja jums ir sūdzības par mūsu atbilstību Privātuma Vairogam, jums vispirms jāsazinās ar mums (kā norādīts iepriekš).Ja sazināšanās ar mums neatrisina jūsu sūdzību, jūs varat vērsties ar sūdzību vietējā Datu Aizsardzības iestādē atbilstoši Privātuma Vairoga ietvara ieteikumiem, kas publicēti šeit: https://ec.europa.eu/commission/index_en

ForeSee ir pakļauts Amerikas Savienoto Valstu Federālās tirdzniecības komisijas un citu regulatīvo iestāžu izmeklēšanas un piespiešanas pilnvarām.Dažos gadījumos persona, kurai ir strīds ar ForeSee, var lūgt saistošu arbitrāžu ar Privātuma Vairoga Paneļa starpniecību saskaņā ar Privātuma Vairoga ietvara ieteikumiem, kas publicēti šeit: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf