Privatumo politika

„ForeSee Results, Inc.“ Privatumo pareiškimo įsigaliojimo data: 2016 m. rugpjūčio 12 d.

Jeigu sudalyvavote „ForeSee®“ apklausoje, dėkojame. Jeigu ne, tikimės, kad tai padarysite ateityje. „ForeSee“ klientai naudoja mūsų renkamus duomenis, kad palengvintų naudojimąsi Jums kaip vartotojui arba pagerintų interneto naršyklės funkcionalumą; norime, kad Jūsų balsas būtų išgirstas.

Daugeliu atvejų mūsų apklausos yra anonimiškos, tačiau kai kurie mūsų klientai gali paprašyti tam tikros pagrindinės kontaktinės informacijos. Šio tipo asmens duomenų pateikti neprivalote. Tačiau visais atvejais Jūsų pateikta informacija priklauso mūsų klientui ir mes neparduosime ir kitaip nenaudosime jos jokiais kitais tikslais. Šis pažadas paprastas, tačiau jo detalės sudėtingos, todėl perskaitykite visą toliau pateiktą mūsų Privatumo pareiškimą, kuriame viskas išsamiai aptarta.

Šiame Privatumo pareiškime aprašyta, kaip „ForeSee Results, Inc.“ („ForeSee“) renka, naudoja ir atskleidžia tam tikrą tapatybę atskleidžiančią informaciją (Asmens duomenys), kurią jį gauna apie toliau nurodytus asmenis per tam tikras svetaines, mobiliąsias svetaines ir mobiliąsias programėles: i) pačios „ForeSee“ svetainės lankytojus, ii) „ForeSee“ klientus (Klientai) ir iii) „ForeSee“ Klientų pirkėjus ir svetainių lankytojus. „ForeSee“ kiekvienos šių asmenų grupių atžvilgiu taikoma tvarka paaiškinta toliau.

„ForeSee“ pripažįsta, kad Europos Sąjunga (ES) įsteigė griežtas apsaugos priemones dėl Asmens duomenų tvarkymo, todėl „ForeSee“ nusprendė laikytis JAV ir ES Privatumo skydo principų (Privatumo skydas) tokių Asmens duomenų atžvilgiu, kai juos gauna Jungtinėse Amerikos Valstijose apie ES gyvenančius asmenis. „ForeSee“ su savo Klientais taip pat įsipareigoja laikytis duomenų apdorojimo ES modelio nuostatų.

Išsamiau apie principus ir Privatumo skydą bei „ForeSee“ paminėjimą Privatumo skydo sąraše skaitykite Privatumo skydo svetainėje, adresu www.privacyshield.gov.

Jeigu gyvenate ne JAV, atminkite, kad „ForeSee“ Klientai gali perduoti Jūsų Asmens duomenis į „ForeSee“ apdoroti JAV. Naudodamiesi mūsų svetaine, sudarydami su mumis sutartis gauti mūsų produktus ar paslaugas, arba pateikdami kokią nors informaciją mums per vartotojų pasitenkinimo apklausą ar kitaip Jūs sutinkate su šiuo Jūsų duomenų perdavimu, apdorojimu ir laikymu JAV – jurisdikcijoje, kuri gali nesuteikti tokio paties lygio privatumo apsaugos, kokį suteikia Jūsų šalies jurisdikcijos teisės aktai.


Asmens duomenų rinkimas ir naudojimo tikslai

„ForeSee“ renka pirkėjų atsiliepimus savo Klientų vardu, įskaitant kai kuriuos svarbiausius mažmenos, bankininkystės, žiniasklaidos ir vyriausybės subjektus. Atsiliepimai gaunami per apklausas, kurios pateikiamos interaktyviu kvietimu, el. laišku arba SMS žinute. Daugumoje „ForeSee“ apklausų neprašoma pateikti Asmens duomenų, o jei prašoma, ta informacija visada neprivaloma. Visos „ForeSee“ apklausos yra visiškai savanoriškos.

„ForeSee“ Klientų pirkėjai ir svetainės lankytojai

„ForeSee“ renka duomenis savo Klientams per internetines arba ne internetines (parduotuvėje ir per skambučių centrą) pirkėjų pasitenkinimo apklausas. „ForeSee“ renkamus duomenis gali sudaryti šios Asmens duomenų kategorijos: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas ir telefono numeris. „ForeSee“ taip pat gali rinkti šių kategorijų demografinę informaciją: amžius, lytis, pajamų lygis, išsilavinimo lygis ir rasė. Jeigu „ForeSee“ susieja demografinius ar kitus duomenis su Jūsų Asmens duomenimis, tuos bendrus duomenis laikysime Asmens duomenimis. Į Asmens duomenis neįtraukiama kauptinė anoniminė informacija.

Kai kuriais atvejais Klientas gali pateikti „ForeSee“ duomenis apie savo pirkėjus arba svetainės lankytojus; šie duomenys gali apimti informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės Kliento svetaine ir kokie Jūsų santykiai su Klientu arba operacijų istorija. „ForeSee“ ir (arba) Klientas gali susieti šią informaciją su duomenimis, kuriuos pateikėte dalyvaudami apklausoje, kad geriau suprastų Jūsų atsiliepimus. Norėdami sužinoti, kokią informaciją „ForeSee“ gali pateikti Klientui, skaitykite Kliento paskelbtas privatumo taisykles.

„ForeSee“ renkami duomenys priklauso mūsų Klientams ir „ForeSee“ naudoja šiuos duomenis, kad savo Klientams parengtų ataskaitas apie pirkėjų pasitenkinimą. Kauptinė anoniminė informacija gali būti teikiama trečiosioms šalims, įskaitant žiniasklaidos kanalus, ir joje nėra jokių Asmens duomenų.

„ForeSee“ gali el. paštu siųsti vartotojų pasitenkinimo apklausas Klientų pirkėjams arba svetainių lankytojams. Kadangi „ForeSee“ veikia kaip Kliento atstovė, jeigu pirkėjas arba svetainės lankytojas pageidauja atsisakyti būsimų el. laiškų, tas atsisakymas galios konkrečiam Klientui ir negalios kitiems „ForeSee“ siunčiamiems el. laiškams. Atsakant į el. laiškus renkami duomenys tvarkomi taip pat kaip ir kiti Kliento pirkėjų ir svetainės lankytojų duomenys, kaip aprašyta šiame Privatumo pareiškime.

„ForeSee“ neprašys, neprieis ir kitaip neseks jokios su buvimo vieta susijusios informacijos iš Kliento pirkėjo arba lankytojo mobiliojo įrenginio. Norėdami sužinoti, kokią informaciją gali rinkti Klientas, skaitykite Kliento paskelbtas privatumo taisykles.

Dauguma mūsų renkamų duomenų yra anonimiški, bet kai kurie iš mūsų Klientų gali nurodyti mums paprašyti Jūsų kontaktinės informacijos, kuri priskiriama Asmens duomenims. Kai mes gauname prieigą prie Klientų pirkėjų arba svetainės lankytojų Asmens duomenų, mes veikiame tik kaip duomenų apdorotojai savo Klientų vardu, todėl tokius Asmens duomenis apdorojame griežtai laikydamiesi jų nurodymų ir savo sutarčių su jais nuostatų. „ForeSee“ Klientai yra duomenis kontroliuojantys asmenys ir duomenų savininkai. Jeigu esate pirkėjas arba svetainės lankytojas ir palaikote santykius su vienu iš mūsų Klientų, turite pasidomėti Kliento svetainėje, kad suprastumėte Kliento vardu mūsų apie Jus turimiems Asmens duomenims taikomą privatumo praktiką. Mūsų Klientai raginami dalyvauti privatumo iniciatyvose, skirtose renkamų duomenų privatumui ir saugumui užtikrinti, tačiau, kadangi mes tiesiogiai nevaldome savo Klientų taisyklių ar praktikos, negalime atsakyti už jų veiksmus. Rekomenduojame Jums prieš pateikiant bet kokius Asmens duomenis perskaityti Kliento, apie kurį apklausa Jums pateikiama, privatumo taisykles.

Turite teisę gauti prieigą prie savo Asmens duomenų. Jeigu norite gauti prieigą ir peržiūrėti mums pateiktus savo Asmens duomenis, galite su tokiais prašymais kreiptis į mūsų Klientą arba pateikti prašymą tiesiogiai mums, adresu Privacy@ForeSee.com. Mes atitinkamai bendradarbiausime mūsų Klientų prašomi padėti atsakyti į tokius prašymus ir atsakysime per 30 dienų.

Apklausos su skatinamaisiais žaidimais

Kai kuriais atvejais „ForeSee“ apklausos būna su skatinamaisiais žaidimais. Kai apklausoje yra skatinamasis žaidimas, dalyvauti jame neprivaloma. Atsakyti į apklausos klausimus galima nedalyvaujant žaidime. Išsamiau skaitykite konkrečių žaidimų taisyklėse. Visais atvejais bet kokia „ForeSee“ surinkta kontaktinė informacija, įskaitant, be apribojimų, vardą, pavardę, el. pašto adresą, pašto adresą ir telefono numerį, naudojama tik žaidimams administruoti pagal jų taisykles ir laikantis Kliento privatumo taisyklių nuostatų.

„ForeSee“ Klientai

„ForeSee“ teikia pačių įvairiausių paslaugų ir sprendimų, įskaitant išsamios vartotojų nuomonės įvertinimo analizės teikimą Klientams atliekant pirkėjų pasitenkinimo tyrimus ir susijusiomis priemonėmis. Teikdama paslaugas ir sprendimus „ForeSee“ gali gauti informacijos apie atskirų Klientų darbuotojų, įskaitant Kliento kontaktinio Asmens duomenis, pvz., jo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją. „ForeSee“ gali naudoti šią informaciją veiklos tikslais, įskaitant produktų bei paslaugų mūsų Klientams teikimą, verslo santykių su klientu užmezgimą ir išlaikymą bei Kliento paskyrų administravimą ir pirkėjų atsiliepimų apie mūsų Klientus teikimą, kiek tai būtina ar tinka verslo santykiams palaikyti ir plėtoti. Be to, jeigu esate „ForeSee“ Klientas, mes galime siųsti Jums su paslauga susijusius būtinus el. laiškus, pvz., jeigu mūsų paslaugos trumpam nutraukiamos dėl priežiūros darbų. Paprastai negalite atsisakyti šių pranešimų, kurie nėra reklaminio pobūdžio. Jeigu nenorite jų gauti, turite galimybę pasyvinti savo paskyrą.

Jeigu esate Klientas arba nusprendžiate užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, mes kartkartėmis atsiųsime Jums informacijos apie „ForeSee“ produktus ar paslaugas, kuri, kaip manome, galėtų Jus sudominti. Jeigu nenorite gauti šios reklaminės informacijos, galite atsisakyti šio tipo pranešimų vykdydami kiekviename pranešime pateiktus nurodymus arba kreipdamiesi į mus, adresu Privacy@ForeSee.com.

Kai atsisiunčiate mūsų mobiliąsias programėles ir naudojatės jomis Kliento portalo prieigai, „ForeSee“ automatiškai renka tokią informaciją kaip Jūsų naudojamo įrenginio tipas ir operacinės sistemos versija. „ForeSee“ naudoja mobiliąją analizės programinę įrangą, kuria galime geriau suprasti mūsų mobiliosios programėlės funkcionalumą. Ši programinė įranga gali registruoti tokią informaciją kaip, pvz., kiek dažnai naudojatės programėle, kokie įvykiai joje vyksta, suminis naudojimo laikas, veikimo duomenys ir programėlės atsisiuntimo šaltinis.

Mūsų Klientai gali kreiptis į mus, jeigu pasikeičia kurie nors jų Asmens duomenys, jeigu nori, kad netikslūs duomenys būtų pašalinti arba jei nori gauti prieigą ir pataisyti Asmens duomenis, kuriuos turime apie juos. Jie gali kreiptis į mus siųsdami el. laišką adresu Privacy@ForeSee.com arba pasinaudodami šio Privatumo pareiškimo pabaigoje pateikta informacija. Mes atsakysime į Jūsų prieigos prie Asmens duomenų ir (arba) prašymą juos pataisyti per 30 dienų. Norėdami pasiteirauti apie turimus Jūsų Asmens duomenis, galite kreiptis ir į Jums paskirtą analitiką.

„ForeSee“ svetainės lankytojai

Jeigu apsilankote mūsų svetainėje adresu www.foresee.com ir atsisiunčiate informacijos arba kreipiatės į mus, galite pateikti tam tikrų savo Asmens duomenų, pvz., savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir pašto adresą. Šią informaciją naudojame atsakyti į Jūsų užklausą ir, jeigu reikia, susisiekti su Jumis.


Asmens duomenų atskleidimas

„ForeSee“ neparduoda jokių iš individualių apklausų dalyvių surinktų Asmens duomenų ir nesidalija jokiais Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis jų pačių rinkodaros tikslais. „ForeSee“ surinkti Asmens duomenys atskleidžiami tik „ForeSee“ Klientui arba jo nurodymu pagal sutarčių įsipareigojimus arba kitas šio Privatumo pareiškimo nuostatas.

„ForeSee“ gali atskleisti Asmens duomenis tokiems verslo partneriams ir subrangovams kaip žaidimų administratoriai, kai tai būtina prašomoms paslaugoms ar sprendimams vykdyti arba kitaip reikalinga dėl teisėtų verslo reikalų. „ForeSee“ taip pat gali atskleisti Asmens duomenis, kai tai būtina pardavus arba perleidus visą ar dalį savo verslo. Tokiomis aplinkybėmis „ForeSee“ pareikalaus, kad Asmens duomenų gavėjas saugotų Asmens duomenis pagal atitinkamus Privatumo skydo principus arba imtųsi kitų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti. „ForeSee“ taip pat gali atskleisti Asmens duomenis, kai to reikalaujama arba kai tai leidžiama pagal teisės aktus arba kai „ForeSee“ mano, kad toks atskleidimas tinkamas pagal teisėsaugos prašymą.

Jeigu mums pateikėte Asmens duomenų ir norite apriboti mūsų galimybes jais naudotis ar juos atskleisti, galite kreiptis į mus adresu Privacy@ForeSee.com.

Duomenų išlaikymas

„ForeSee“ išlaiko visus duomenis, įskaitant Asmens duomenis, kuriuos apdorojame savo Kliento vardu, tiek ilgai, kiek reikia paslaugoms teikti. Mes taip pat išlaikome Jūsų duomenis ir naudojamės jais, kiek būtina laikytis mūsų teisinių prievolių, ginčams išspręsti ir sutartims vykdyti.

Slapukai mūsų svetainėje

Daugelyje svetainių jų lankytojų patogumui naudojami „slapukai“. Slapukas – tai tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įrašo į kompiuterio kietąjį diską. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti arba virusams į Jūsų kompiuterį įrašyti. Slapukai unikaliai priskiriami Jums ir juos gali nuskaityti tik interneto serveris tame domene, kuriame slapukas buvo suteiktas.

Svetainėje www.foresee.com mes naudojame seanso lygio slapukus, kurie palengvina Jums naršymą mūsų svetainėje. Seanso lygio slapukas pradingsta Jums užvėrus naršyklę. Su slapukais nesusiejame jokių Jūsų pateiktų Asmens duomenų.

„ForeSee“ ir mūsų partneriai naudoja slapukus ar panašias technologijas, kad analizuotų tendencijas, administruotų svetainę, sektų vartotojų judėjimą svetainėje ir rinktų demografinę informaciją apie visą vartotojų bazę. Vartotojai gali valdyti slapukų naudojimą konkrečioje naršyklėje.

Galite priimti arba atmesti slapukus. Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus pagal numatytąją nuostatą, tačiau paprastai galite pakeisti savo naršyklės nuostatą ir atsisakyti slapukų pakeisdami naršyklės nuostatas. Jeigu pasirinksite atmesti slapukus, galbūt negalėsite pasinaudoti visomis interaktyviosiomis paslaugų ar lankomų svetainių funkcijomis.

Trečiųjų šalių slapukai

Mes leidžiame trečiajai šaliai sekimo priemonės bendrovei naudoti slapukus visoje mūsų svetainėje. Nors mes technologiškai nevaldome slapukų, kuriuos jie įrašo Jūsų naršyklėje, ta bendrovė sutartimi susaistyta apriboti tokių slapukų naudojimą taip, kad jis atitiktų šį Privatumo pareiškimą. Mūsų sekimo priemonių bendrovė naudoja seanso lygio slapukus, kad palengvintų Jums mūsų svetainės naršymą ir sektų, kiek puslapių aplankė konkretus lankytojas.

Bendradarbiaujame su trečiąja šalimi, kad mūsų svetainėje būtų rodoma reklama arba mūsų reklama būtų tvarkoma kitose svetainėse. Mūsų partnerė trečioji šalis gali naudoti slapukus ar panašias technologijas, kad teiktų Jums reklamą, atsižvelgiant į Jūsų naršymo veiklą ir interesus. Spustelėkite čia, jeigu norite atsisakyti interesais pagrįstos reklamos.

Skaidrieji GIF (žiniatinklio indikatoriai / riktai)

Trečioji šalis sekimo priemonės bendrovė naudoja programinės įrangos technologiją, vadinamą skaidriaisiais GIF (dar vadinamais žiniatinklio indikatoriais / riktais), kuri padeda mums geriau tvarkyti savo svetainės turinį, informuodama mus, koks turinys veiksmingas. Skaidrieji GIF – tai maži grafikos elementai su unikaliu identifikatoriumi, veikiantys panašiai kaip slapukai ir naudojami interneto vartotojų veiksmams internete sekti. Skirtingai nuo slapukų, kurie laikomi vartotojo kompiuterio kietajame diske, skaidrieji GIF nematomai įterpiami į tinklalapius ir yra maždaug tokio dydžio kaip taškas šio sakinio gale. Skaidriaisiais GIF surinktos informacijos mes nesusiejame su mūsų svetainės lankytojų Asmens duomenimis. Mes nesiejame Jūsų pateiktų Asmens duomenų su skaidriaisiais GIF.

Slapukai mūsų apklausose

Kai kuriuos su „ForeSee“ apklausomis susijusius slapukus pateikia Klientas, laikydamasis savo svetainės privatumo taisyklių. Papildomos informacijos apie tai, kaip Klientai naudoja slapukus, turėtumėte ieškoti jų svetainių privatumo taisyklėse.

Seanso lygio slapukai automatiškai pašalinami seansui pasibaigus, kai užveriate naršyklę. „ForeSee“ apklausų mechanizmas seanso lygio slapuką įrašo į apklausos dalyvio naršyklę, kad sektų tokius neasmeninius duomenis: konkretaus lankytojo aplankytų puslapių skaičius; kokiame puslapyje lankytojas buvo, kai pasirodė apklausa; kokią kalbą, naršyklę ir operacinę sistemą naudoja lankytojas; nukreipiančioji svetainė (pvz., „Google“) ir visi paieškos žodžiai, pagal kuriuos lankytojas surado svetainę. Šiuos duomenis naudojame norėdami pasirūpinti, kad lankytojas būtų pakankamai panaršęs svetainėje, kad galėtų tinkamai atsakyti į apklausą ir kad per vieną seansą asmeniui apklausa nebūtų siūloma kelis kartus.

Nuolatiniai slapukai yra automatiškai pašalinami nustatytą galiojimo pabaigos datą. Nuolatiniai slapukai bus įrašomi tik tada, jeigu „ForeSee“ Klientas pageidauja naudoti tokio tipo slapukus ir laikantis Kliento privatumo taisyklių. Tokie nuolatiniai slapukai bus naudojami tik sekti, ar konkrečiam apklausos dalyviui buvo pateiktas kvietimas sudalyvauti apklausoje, ar jis sudalyvavo apklausoje, ar atsisakė dalyvauti, užtikrinant, kad asmeniui per pagrįstą laikotarpį apklausa nebūtų siūloma vėl. Šiais nuolatiniais slapukais „ForeSee“ nerenka jokių Asmens duomenų ir neseka jokių lankytojų, kai jie palieka konkrečią svetainę.

Registracijos failai

Kaip ir daugelyje interneto svetainių, tam tikrą informaciją renkame automatiškai. Tokia informacija gali būti Interneto protokolo (IP) adresai, naršyklės tipas, interneto paslaugų teikėjas (ISP), nukreipiantieji / išėjimo puslapiai, operacinė sistema, datos / laiko žyma ir (arba) paspaudimų srauto duomenys. Šią informaciją naudojame, kad geriau suprastume Jūsų patirtį svetainėje ir pasirūpintume optimizuoti savo svetainės funkcionalumą ir apklausų sąsajas.

Jaunesni kaip 13 metų vaikai

Daugeliu atvejų „ForeSee“ pirkėjų pasitenkinimo apklausos ir svetainė nėra skirtos ir numatytos naudoti jaunesniems kaip 13 metų vaikams, nors svetainėse, apie kurias apklausiame, gali būti siūlomi produktai vaikams, kuriuos perka suaugusieji, ir (arba) paslaugos vaikams. Jeigu Jums nėra 18 metų, neturėtumėte dalyvauti mūsų apklausoje arba naudotis mūsų svetaine be tėvų arba globėjų leidimo ir jiems nedalyvaujant. Retais atvejais „ForeSee“ Klientas gali pageidauti apklausti jaunesnius kaip 13 metų vaikus; tokiose apklausose nebus prašoma Asmens duomenų. Jaunesni kaip 13 metų vaikai negali mums teikti jokių Asmens duomenų ir jeigu mes aptiksime, kad netyčia gavome kokius nors jaunesnio kaip 13 metų vaiko Asmens duomenis, imsimės atitinkamų priemonių nedelsiant juos pašalinti. Vyresni kaip 13 metų vaikai (14–17 metų) Asmens duomenis mums gali teikti tik turėdami aiškų tėvų arba teisėtų globėjų leidimą.

Duomenų saugumas ir vientisumas

„ForeSee“ imasi pagrįstų atsargumo priemonių, kad apsaugotų savo pasauliniuose prieglobos centruose ir kitose JAV vietose laikomus Asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neleistinos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ir sunaikinimo. „ForeSee“ taip pat deda pagrįstas pastangas, kad visi Asmens duomenys išliktų patikimi jų numatytam naudojimui, būtų tikslūs, naujausi ir išsamūs. Naudojamės saugiomis serverinėmis, kurios yra nenutrūkstamai stebimos, turi užkardų apsaugą, kontroliuojamą prieigą ir kodavimo technologiją, kad apsaugotų Jūsų Asmens duomenis. Kai mūsų Klientai įveda neskelbtiną informaciją (pvz., prisijungimo kredencialus), mes koduojame tos informacijos perdavimą naudodami saugaus SSL protokolo technologiją. Kadangi joks perdavimo internetu arba elektroninio saugojimo būdas nėra 100 % saugus, mes negalime garantuoti visiško saugumo.

Jei turite kokių nors klausimų apie mūsų saugumo praktiką, galite kreiptis į mus el. paštu, adresu Privacy@ForeSee.com, arba pasinaudodami šio Privatumo pareiškimo pabaigoje pateikta informacija.

Viešieji forumai

Mūsų svetainėje siūlomi viešai prieinami tinklaraščiai arba bendruomenių forumai. Turite atminti, kad bet kokią informaciją, kurią pateikiate šiose srityse, gali skaityti, rinkti ir naudoti kiti dalyviai. Norėdami paprašyti pašalinti savo asmens duomenis iš mūsų tinklaraščio arba bendruomenių forumo, kreipkitės į mus adresu Privacy@ForeSee.com. Kai kuriais atvejais mes galime negalėti pašalinti Jūsų asmens duomenų; tuomet apie tai Jums pranešime, nurodydami priežastį.

Atsiliepimai

„ForeSee“ savo svetainėje pateikia klientų atsiliepimų. Prieš skelbdami atsiliepimus, kuriuose yra asmens duomenų arba vaizdinės medžiagos, mes gauname leidimą skelbti tą turinį savo svetainėje. Jeigu norite atnaujinti arba pašalinti savo atsiliepimą, galite kreiptis į mus adresu Privacy@ForeSee.com.

Socialinių tinklų valdikliai

Mūsų svetainėje yra socialinių tinklų valdiklių, pvz., „Facebook“ dalijimosi mygtukas arba interaktyviosios mini programos, kurios veikia mūsų svetainėje. Šios funkcijos gali fiksuoti Jūsų IP adresą, kuriame mūsų svetainės puslapyje lankotės, ir gali nustatyti slapuką, kad funkcija tinkamai veiktų. Socialinių tinklų valdiklius laiko trečioji šalis arba jie laikomi tiesiogiai mūsų svetainėje. Jūsų sąveiką su šiomis funkcijomis reglamentuoja jas teikiančios bendrovės privatumo taisyklės.

Nuorodos į kitas svetaines

Jeigu spustelite nuorodą į trečiosios šalies svetainę, įskaitant reklamas, paliekate „ForeSee“ svetainę, kurioje lankotės, ir pereinate į pasirinktą svetainę. Kadangi mes negalime kontroliuoti trečiųjų šalių veiklos, negalime prisiimti atsakomybės už bet kokį tokių trečiųjų šalių naudojimąsi Jūsų Asmens duomenimis ir negalime garantuoti, kad jie laikysis tų pačių privatumo taisyklių kaip „ForeSee“. Mes raginame Jus prieš teikiant bet kokius Asmens duomenis perskaityti trečiosios šalies svetainės, kurioje lankotės, privatumo taisykles.

Šių Privatumo taisyklių pakeitimai

Jeigu mes nuspręsime pakeisti savo privatumo praktiką, paskelbsime tuos pakeitimus šiame Privatumo pareiškime savo svetainės pradžios puslapyje ir kitose vietose, kurios mums atrodys tinkamos, kad žinotumėte, kokią informaciją mes renkame, kaip ją naudojame ir kokiomis aplinkybėmis ją atskleidžiame, jeigu taip darome. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šį Privatumo pareiškimą iš anksto nepranešę Jums, o visi pakeitimai pradės galioti iškart po paskelbimo. Jeigu padarytume esminių šio Privatumo pareiškimo pakeitimų, praneštume Jums čia, el. paštu arba mūsų pradžios puslapyje nurodytomis pranešimo priemonėmis.


Klausimai

Jeigu turite kokių nors klausimų apie šį Privatumo pareiškimą arba mūsų privatumo ar saugumo praktiką, arba norėtumėte paprašyti prieigos prie Asmens duomenų, kuriuos galime turėti apie Jus, kreipkitės į mus:

ForeSee Results, Inc.
Attention: Chief Privacy Officer
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
Privacy@ForeSee.com


„ForeSee“ ir Privatumo skydas

Šis Privatumo pareiškimas skirtas svetainei www.foresee.com, visoms „ForeSee“ globojamoms apklausoms, įskaitant Asmens duomenų rinkimą apie „ForeSee“ Klientus ir jų pirkėjus bei svetainės ir mobiliosios svetainės lankytojus.

Jeigu turite klausimų ar nusiskundimų dėl mūsų Privatumo pareiškimo arba praktikos, kreipkitės į mus adresu Privacy@ForeSee.com. Šis el. laiškas bus perduotas mūsų teisės skyriui ir Vyriausiajam privatumo pareigūnui (Cara Edwards, viceprezidentė ir vyriausioji teisininkė). Jeigu Jūsų netenkina mūsų atsakymas ir turite nusiskundimų dėl mūsų privatumo praktikos, galite kreiptis į savo vietos Duomenų apsaugos tarnybą.

„ForeSee“ gali tekti atskleisti Asmens duomenis atsakant į teisėtą valstybės institucijų prašymą, įskaitant atvejus, kai reikia laikytis nacionalinio saugumo arba teisėsaugos reikalavimų. „ForeSee“ gali būti atsakinga už Asmens duomenų perdavimą trečiosioms šalims (tolesnis perdavimas), kurios nesilaiko ES ir Šveicarijoje privalomų apsaugos priemonių.


Ginčų sprendimas

„ForeSee“ dalyvauja Privatumo skydo sistemoje. Mums dalyvaujant šioje programoje mes sutikome laikytis jos principų sprendžiant ginčus, susijusius su tuo, kaip mes laikomės Privatumo skydo. Jeigu turite nusiskundimų dėl to, kaip mes laikomės Privatumo skydo, turėtumėte pirmiausia kreiptis į mus (kaip pirmiau nurodyta). Jeigu kreipusis į mus skundo išspręsti nepavyksta, galite pateikti savo skundą savo vietos Duomenų apsaugos tarnybai pagal Privatumo skydo sistemos gaires, kurios paskelbtos šiuo adresu: https://ec.europa.eu/commission/index_en

„ForeSee“ paklūsta JAV Federalinės prekybos komisijos ir kitų kontrolės institucijų tyrimų ir teisėsaugos įgaliojimams. Tam tikromis aplinkybėmis ginčą su „ForeSee“ turintis asmuo gali prašyti priimti privalomąjį arbitražo sprendimą per Privatumo skydo komisiją, kaip numatyta pagal Privatumo skydo sistemos gaires, kurios paskelbtos šiuo adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf