PRIVACYBELEID

ForeSee Results, Inc., privacyverklaring, ingangsdatum: 15 mei 2013

Deze privacyverklaring beschrijft de wijze waarop ForeSee Results, Inc. (hierna: ForeSee) bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (hierna: persoonsgegevens) verzamelt, gebruikt en bekendmaakt die het bedrijf, zoals hierin beschreven, via bepaalde websites, mobiele websites en mobiele toepassingen over de volgende categorieën van personen ontvangt: (i) bezoekers van de eigen website van ForeSee, (ii) opdrachtgevers van ForeSee en (iii) klanten en bezoekers van de website van opdrachtgevers van ForeSee. ForeSees praktijken ten aanzien van elk van deze categorieën van personen worden hieronder uitgelegd. Het gebruik van informatie die door middel van onze dienstverlening is verzameld, is beperkt tot het verstrekken van de dienst waarvoor de opdrachtgever ForeSee heeft ingehuurd.

ForeSee erkent dat de Europese Unie (hierna: EU) en Zwitserland strikte beschermingsmaatregelen hebben vastgelegd voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarom heeft ForeSee ervoor gekozen om de VS-EU en VS-Zwitserland Safe Harbor Privacy-beginselen (hierna: veiligehavenbeginselen) na te leven ten aanzien van persoonsgegevens van personen in de EU en Zwitserland die het bedrijf in de Verenigde Staten ontvangt. ForeSee heeft verklaard dat zij de veiligehavenbeginselen van kennisgeving, keuze, doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving zal naleven. Voor meer achtergrond en informatie over de veiligehavenbeginselen en om ForeSees plek op de Safe Harbor-lijst te zien, verwijzen wij u naar de website van het Amerikaanseministerie van Handel: www.export.gov/safeharbor.

Indien u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, dan moet u weten dat uw persoonsgegevens worden verzonden naar en verwerkt in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van onze website, een overeenkomst met ons aan te gaan over het ontvangen van onze producten of diensten, of informatie aan ons te verstrekken via een klanttevredenheidsonderzoek of een andere wijze, stemt u ermee in dat uw gegevens worden verzonden naar en verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten, een rechtsgebied waar misschien niet hetzelfde niveau van privacybescherming wordt geboden als in uw land.


Verzameling van persoonsgegevens en gebruiksdoeleinden

ForeSee verzamelt klantfeedback voor zijn zakelijke opdrachtgevers (hierna: opdrachtgevers), waaronder enkele van de grootste spelers in de detailhandel-, banken-, media- en overheidssector. De feedback wordt gevraagd in enquêtes, die door middel van een interactieve uitnodiging per e-mail of sms worden aangeboden. Bij de meeste enquêtes van ForeSee worden geen persoonsgegevens gevraagd, en indien dit wel het geval is, zijn de gegevens altijd optioneel. Alle enquêtes van ForeSee zijn geheel vrijwillig.

Klanten en bezoekers van de website van opdrachtgevers van ForeSee

ForeSee verzamelt gegevens voor zijn opdrachtgevers door middel van online en offline (in de winkel en via callcenters) klanttevredenheidsonderzoeken. De door ForeSee verzamelde gegevens kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens bevatten: naam, e-mailadressen, postadres en telefoonnummer. ForeSee kan ook de volgende categorieën van demografische gegevens verzamelen: leeftijd, geslacht, inkomensgroep, genoten onderwijs en ras. Indien ForeSee demografische of andere gegevens met uw persoonsgegevens combineert, zullen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens behandelen. Samengevoegde anonieme informatie valt niet onder de noemer persoonsgegevens.

In sommige gevallen kan een opdrachtgever ForeSee gegevens over zijn klanten of de bezoekers van zijn website verstrekken, waaronder informatie over uw gebruik van de website van de opdrachtgever en uw relatie of transactiegeschiedenis met de opdrachtgever. ForeSee en/of de opdrachtgever kan deze gegevens combineren met de gegevens die u verstrekt in een enquête-antwoord. Raadpleeg het privacybeleid van de opdrachtgever om te bepalen welke informatie de opdrachtgever aan ForeSee kan verstrekken.

De door ForeSee verzamelde gegevens zijn eigendom van onze opdrachtgevers. ForeSee gebruikt de gegevens om verslagen over klanttevredenheid samen te stellen voor zijn opdrachtgevers. Samengevoegde anonieme informatie kan worden verstrekt aan derden, waaronder media, en bevat geen persoonsgegevens.

ForeSee kan klanttevredenheidsonderzoeken naar klanten of websitebezoekers van de opdrachtgever e-mailen. Indien de klant of bezoeker van de website zich afmeldt voor toekomstige e-mails, geldt deze ‘opt-out’ alleen voor de desbetreffende opdrachtgever, omdat ForeSee optreedt namens de opdrachtgever. De ‘opt-out’ is niet van toepassing op andere e-mails verzonden door ForeSee. Gegevens die verzameld worden in reactie op een e-mail, worden op dezelfde wijze behandeld als andere gegevens van klanten en bezoekers van de website van onze opdrachtgever, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

ForeSee zal geen locatiegebaseerde informatie opvragen, inzien of anderszins bijhouden via mobiele apparaten van klanten of bezoekers van de website van een opdrachtgever. Raadpleeg het privacybeleid van de opdrachtgever om te weten te komen welke informatie de opdrachtgever kan verzamelen.

Wanneer wij toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens van klanten of bezoekers van de website van onze opdrachtgevers, treden wij louter op als gegevensverwerker namens onze opdrachtgevers. Bijgevolg verwerken wij persoonsgegevens strikt volgens hun instructies en overeenkomstig onze contractuele afspraken. De opdrachtgevers van ForeSee zijn verantwoordelijk voor de verwerking en eigenaar van de gegevens. Indien u als klant of websitebezoeker reeds een relatie heeft met onze opdrachtgever, moet u de website van de opdrachtgever raadplegen voor nadere informatie over de privacypraktijken die van toepassing zijn op de persoonsgegevens die wij namens de opdrachtgever van u kunnen bewaren. Onze opdrachtgevers worden aangemoedigd om deel te nemen aan privacyinitiatieven om de privacy en beveiliging van de verzamelde gegevens te beschermen. Omdat wij echter geen rechtstreekse controle hebben over het beleid of de praktijken van onze opdrachtgevers, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor hun daden. Wij raden u aan om altijd het privacybeleid te lezen van de opdrachtgever voor wie u een enquête heeft ontvangen, voordat u persoonsgegevens verstrekt. Als u toegang tot en inzage van uw persoonsgegevens verlangt, moet u met dit verzoek contact opnemen met onze opdrachtgever. Indien nodig zullen wij onze medewerking verlenen aan verzoeken van onze opdrachtgevers om te helpen bij dergelijke aanvragen. Wij reageren binnen 30 dagen op dergelijke verzoeken.

Opdrachtgevers van ForeSee

ForeSee biedt een breed gamma aan diensten en oplossingen, waaronder uitgebreide analyses van consumentenervaringen door middel van klanttevredenheidsonderzoeken en gerelateerde hulpmiddelen. In verband met het verstrekken van de diensten en oplossingen kan ForeSee informatie verkrijgen over medewerkers van de opdrachtgever, waaronder persoonsgegevens van de contactpersoon bij de opdrachtgever, zoals naam en contactgegevens. ForeSee kan deze gegevens gebruiken voor zakelijke doeleinden, waaronder het leveren of verstrekken van producten of diensten aan onze opdrachtgevers, het aangaan of onderhouden van zakelijke relaties of relaties met opdrachtgevers en het beheren van accounts van de opdrachtgever, en het aan onze opdrachtgevers verstrekken van klantfeedback indien noodzakelijk of wenselijk voor het onderhouden en ontwikkelen van de zakelijke relatie. Indien u momenteel een opdrachtgever van ForeSee bent, kunnen wij u bovendien dienstgerelateerde e-mails sturen, bijvoorbeeld als onze dienst tijdelijk buiten gebruik is voor onderhoud. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor deze mededelingen, die niet van promotionele aard zijn. Als u ze niet wilt ontvangen, kunt u uw account deactiveren. Wij zullen u af en toe informatie toesturen over producten of diensten van ForeSee waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn als u een opdrachtgever bent of als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Als u dit soort informatie niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor dit soort berichten door de instructies te volgen die in elk bericht zijn opgenomen, of door contact op te nemen via ForeSeePrivacy@answers.com.

Onze opdrachtgevers kunnen contact met ons opnemen als hun persoonsgegevens zijn gewijzigd, als zij onjuiste gegevens willen laten verwijderen of als zij de door ons opgeslagen persoonsgegevens willen inzien en corrigeren. Zij kunnen met ons in contact komen door te e-mailen naar ForeSeePrivacy@answers.com of door gebruik te maken van de gegevens aan het einde van deze privacyverklaring. Wij reageren binnen 30 dagen op uw verzoek tot inzage en/of correctie van uw persoonsgegevens.

Bezoekers van de website van ForeSee

Als u onze website op www.foresee.com bezoekt en informatie downloadt of contact met ons opneemt, kunt u bepaalde persoonsgegevens van uzelf verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Wij gebruiken deze informatie om te reageren op uw aanvraag en, indien nodig, met u te corresponderen.

Enquêtes met sweepstakes als deelnameprikkel

In bepaalde gevallen zijn er aan enquêtes van ForeSee sweepstakes verbonden als deelnameprikkel. Wanneer er aan een enquête sweepstakes als deelnameprikkel zijn verbonden, is deelname aan de sweepstakes geheel optioneel. Antwoorden op de enquête kunt u verzenden zonder deelname aan de sweepstakes. Raadpleeg de sweepstakes-regels voor nadere informatie. In alle gevallen worden de door ForeSee verzamelde contactgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer, alleen gebruikt voor het beheren van de sweepstakes met inachtneming van de sweepstakes-regels en de voorwaarden van het privacybeleid van de opdrachtgever.


Bekendmaking van persoonsgegevens

ForeSee verkoopt geen persoonsgegevens van afzonderlijke deelnemers aan een enquête en deelt geen persoonsgegevens met derden voor hun marketingdoeleinden. De door ForeSee verzamelde persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan de opdrachtgever van ForeSee of zoals opgedragen door de opdrachtgever in overeenstemming met de contractuele relatie of zoals anders uiteengezet in deze privacyverklaring.

ForeSee kan persoonsgegevens delen met zakelijke partners en toeleveranciers, zoals sweepstakes-beheerders, indien nodig in verband met de uitvoering van de gevraagde diensten of oplossingen, of zoals anders geëigend in verband met een legitieme zakelijke behoefte, . Ook kan ForeSee persoonsgegevens bekendmaken bij een eventuele verkoop of overdracht van het geheel of een deel van het bedrijf. In deze situaties zal ForeSee van de ontvanger van de persoonsgegevens eisen dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante veiligehavenbeginselen worden beschermd, of dat andere maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens voldoende beschermd zijn. ForeSee kan uw persoonsgegevens ook bekendmaken als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is, of als ForeSee oordeelt dat het verstrekken van uw gegevens gewettigd is in verband met een verzoek van een gerechtelijke instantie.

Gegevensbewaring

ForeSee bewaart alle gegevens, met inbegrip van de persoonsgegevens die wij namens onze opdrachtgever verwerken, zolang als nodig is om onze diensten te verstrekken. Ook bewaren wij uw gegevens voor zover nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Cookies op onze site

Veel websites maken gebruik van ‘cookies’ om de online-ervaring van een websitebezoeker te personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op de harde schijf van een computer wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of om uw computer te infecteren met een virus. Cookies worden alleen aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein waarin de cookie aan u werd verstrekt. U kunt cookies accepteren of weigeren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het zijn dat u niet alle interactieve functies kunt gebruiken van de diensten of websites die u bezoekt. Wij gebruiken sessie-cookies op www.foresee.com om u te helpen bij het navigeren op onze site. Een sessie-cookie verloopt wanneer u uw browser afsluit. Wij koppelen geen door u verstrekte persoonsgegevens aan cookies.

Cookies van derden

Het gebruik van cookies door onze externe leverancier van tracking-software valt niet onder deze privacyverklaring. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. Onze leverancier van tracking-software gebruikt sessie-cookies om u te helpen bij het navigeren op onze site, en om bij te houden hoeveel pagina’s elke bezoeker bekijkt.

Clear gifs (webbakens/web bugs)

Onze externe leverancier van tracking-software maakt gebruik van de softwaretechnologie ‘clear gifs’ (ook bekend als webbakens/web bugs). Deze technologie helpt ons om de inhoud van onze site beter te beheren door aan te geven welke inhoud effectief is. Clear gifs zijn kleine afbeeldingen met een unieke identificatiecode die ongeveer dezelfde functie hebben als cookies en gebruikt worden om het surfgedrag van webgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van een gebruiker, worden clear gifs onzichtbaar ingesloten op webpagina’s. Ze hebben ongeveer de grootte van de punt aan het einde van deze zin. Wij koppelen de door clear gifs verzamelde gegevens niet aan de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Wij koppelen geen door u verstrekte persoonsgegevens aan clear gifs.

Cookies in onze enquêtes

Cookies gerelateerd aan de enquêtes van ForeSee worden ingezet door de opdrachtgever in overeenstemming met het privacybeleid van de website van de opdrachtgever. Raadpleeg het privacybeleid van de website van de opdrachtgever voor aanvullende informatie over zijn gebruik van cookies.

Sessie-cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van een sessie, wanneer u uw browser afsluit. Het enquêtesysteem van ForeSee plaatst een sessie-cookie in de browser van respondenten om niet-persoonsgegevens te registreren, zoals: het aantal pagina’s dat een bepaalde bezoeker heeft bekeken, welke pagina de bezoeker bekeek toen de enquête verscheen, welk(e) taal, browser en besturingssysteem een bezoeker gebruikt, de verwijzende website (bijv. Google) en eventuele zoektermen die de bezoeker naar de website brachten. Wij gebruiken deze techniek om de hierboven beschreven gegevens te verzamelen, om te verzekeren dat de bezoeker genoeg tijd op de website heeft doorgebracht om de enquête goed in te vullen en om te voorkomen dat iemand een enquête meerdere keren ontvangt in dezelfde sessie.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd op een ingestelde vervaldatum. Een permanente cookie wordt alleen geplaatst als de opdrachtgever van ForeSee het gebruik van dit type cookies toestaat. Deze permanente cookie wordt alleen gebruikt om bij te houden of een respondent een enquête-uitnodiging heeft ontvangen en de enquête heeft voltooid of geweigerd. Dit helpt ons te verzekeren dat die persoon de enquête binnen een redelijk tijdsbestek niet nog eens ontvangt. ForeSee verzamelt geen persoonsgegevens via deze permanente cookie en volgt bezoekers niet nadat zij de betreffende site hebben verlaten.

Kinderen onder de 13

De meeste klanttevredenheidsonderzoeken en websites van ForeSee zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar, hoewel de sites waarover wij enquêteren producten voor kinderen te koop kunnen aanbieden aan volwassenen en/of diensten voor kinderen kunnen aanbieden. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je niet deelnemen aan onze enquêtes of gebruikmaken van onze site zonder toestemming en aanwezigheid van een ouder of voogd. In zeldzame gevallen kan een opdrachtgever van ForeSee ervoor kiezen om kinderen onder de 13 jaar te enquêteren. Bij dergelijke enquêtes zullen geen persoonsgegevens worden gevraagd. Kinderen onder de 13 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Als wij ontdekken dat wij onopzettelijk persoonsgegevens van een kind onder de 13 hebben verzameld, zullen wij passende maatregelen nemen om ze onmiddellijk te verwijderen. Kinderen ouder dan 13 mogen alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken als zij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebben.

Gegevensveiligheid en -integriteit

ForeSee neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens opgeslagen in zijn wereldwijde hostingcentra en op andere locaties in de Verenigde Staten te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wij maken gebruik van beveiligde serverhostinglocaties met 24-uurs bewaking, firewallbeveiliging, gecontroleerde toegang en encryptietechnologie om uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer onze opdrachtgevers gevoelige informatie (zoals inloggegevens) invoeren, coderen wij de overdracht van deze gegevens met behulp van ‘secure socket layer’-technologie (SSL). Geen enkele overdrachtsmethode via internet of methode voor elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen, hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om ze beschermen. Ook levert ForeSee redelijke inspanningen om alle persoonsgegevens betrouwbaar voor het beoogde gebruik, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

Bij vragen over onze beveiligingspraktijken kunt u e-mailen naar ForeSeePrivacy@answers.com of gebruikmaken van de gegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Openbare forums

Onze website biedt openbaar toegankelijke blogs of forums. U moet weten dat alle informatie die u daar verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die toegang hebben ertoe. Om de verwijdering van uw persoonsgegevens van ons blog of forum aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via ForeSeePrivacy@answers.com. In sommige gevallen zijn wij misschien niet in staat om uw persoonsgegevens te verwijderen. In dat geval zullen wij u laten weten dat wij hiertoe niet in staat zijn en waarom.

Socialemedia-widgets

Onze website bevat socialemedia-widgets, zoals de deelknop van Facebook en interactieve miniprogramma’s die op onze site draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina’s die u op onze site bezoekt, registreren en kunnen een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat de functies naar behoren functioneren. Socialemedia-widgets worden ofwel door derden ofwel direct op onze site gehost. Uw interactie met deze functies is onderhevig aan het privacybeleid van het bedrijf dat ze verstrekt.

Koppelingen naar andere sites

Als u op een koppeling naar een website van derden klikt, waaronder een advertentie, verlaat u de ForeSee-site en gaat u naar de door u geselecteerde site. Omdat wij geen controle kunnen uitoefenen over de activiteiten van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door derden en kunnen wij niet garanderen dat zij zich aan dezelfde privacypraktijken zullen houden als ForeSee. Wij raden u aan om het privacybeleid van de websites te lezen van derden die u bezoekt. Als u een website van een derde bezoekt die is gekoppeld aan een ForeSee-site, moet u het privacybeleid van die website lezen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Als wij beslissen om ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij die wijzigingen van deze privacyverklaring op de homepage van onze website en op andere door ons geschikt geachte plekken publiceren, zodat u weet welke gegevens wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken aan anderen. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan u en met onmiddellijke ingang aan te passen. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring, zullen wij u hiervan per e-mail of door middel van een bericht op onze homepage op de hoogte stellen.


Vragen

Als u een vraag heeft over deze privacyverklaring of over onze privacy- of beveiligingspraktijken, of als u een verzoek tot inzage van eventueel door ons opgeslagen persoonsgegevens wilt indienen, kunt u de onderstaande gegevens gebruiken om contact met ons op te nemen:

ForeSee Results, Inc.
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105, VS
800-621-2850
ForeSeePrivacy@answers.com


ForeSee

TRUSTe heeft aan ForeSee het TRUSTe-privacyzegel toegekend. Dit houdt in dat deze privacyverklaring en de daarmee samenhangende praktijken door TRUSTe zijn beoordeeld op overeenstemming met de programmavereisten van TRUSTe en de TRUSTed Cloud, zoals transparantie, verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor de website www.foresee.com en alle door ForeSee gehoste enquêtes, met inbegrip van de verzameling van persoonsgegevens over opdrachtgevers van ForeSee en de klanten en bezoekers van de website en de mobiele website van opdrachtgevers van ForeSee. Als onafhankelijke derde wil TRUSTe wereldwijd het online vertrouwen tussen consumenten en organisaties versnellen door middel van zijn toonaangevende privacykeurmerk en innovatieve vertrouwensverhogende oplossingen. Als u vragen of klachten heeft over onze privacyverklaring of -praktijken, neem dan contact met ons op via ForeSeePrivacy@answers.com. Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u hier contact opnemen met TRUSTe.


Geschillenbeslechting

ForeSee neemt deel aan het Safe Harbor Privacy Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Als onderdeel van onze deelname aan het Safe Harbor-programma, hebben wij ingestemd met TRUSTe-geschillenbeslechting voor geschillen rond onze naleving van het Safe Harbor Privacy Framework. Als u klachten heeft over onze naleving van de veiligehavenbeginselen, moet u eerst contact met ons opnemen (zoals hierboven vermeld). Als uw klacht niet wordt opgelost nadat u contact met ons hebt opgenomen, kunt u uw klacht bij TRUSTe indienen via internet op http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=, per fax naar 415-520-3420 of per brief naar (klik hier voor het postadres).Als u een fax of brief stuurt naar TRUSTe om een klacht in te dienen, moet u de volgende gegevens vermelden: de naam van het bedrijf, de vermeende privacyschending, uw contactgegevens en of u wilt dat de bijzonderheden van uw klacht worden doorgegeven aan het bedrijf. Voor meer informatie over TRUSTe of het TRUSTe-proces voor geschillenbeslechting kunt u http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url= bezoeken of deze informatie per fax of post aanvragen bij TRUSTe via de hierboven vermelde adressen. Het TRUSTe-proces voor geschillenbeslechting verloopt in het Engels.