POLITICI DE CONFIDENŢIALITATE

Data intrării în vigoare a Declaraţiei de Confidenţialitate a ForeSee Results, Inc.: 15 mai 2013

Prezenta Declaraţie de Confidenţialitate descrie modul în care ForeSee Results, Inc. („ForeSee”) colectează, utilizează şi divulgă anumite informaţii identificabile personal („Datele Personale”) pe care le primeşte despre următoarele tipuri de persoane prin intermediul anumitor site-uri web, site-uri web mobile şi aplicaţii mobile descrise în prezenta: (i) Vizitatorii propriului site web al ForeSee, (ii) clienţii ForeSee şi (iii) utilizatorii clienţilor ForeSee şi vizitatorii site-ului web. Practicile folosite de ForeSee cu privire la fiecare din aceste categorii de persoane sunt explicate mai jos. Utilizarea informaţiilor colectate prin intermediul serviciului nostru se va limita la scopul furnizării serviciului pentru care Clientul a angajat societatea ForeSee.

ForeSee recunoaşte că Uniunea Europeană („UE”) şi Elveţia au prevăzut protecţii stricte referitoare la manipularea Datelor Personale şi prin urmare, Foresee a ales să adere la Principiile de confidenţialitate ale Sferei de Siguranţă adoptate de SUA şi UE şi de SUA şi Elveţia („Sfera de Siguranţă”) cu privire la aceste Date Personale pe care le primeşte în Statele Unite ale Americii despre persoanele aflate în UE şi Elveţia. ForeSee a confirmat că aderă la Principiile de confidenţialitate ale Sferei de Siguranţă pentru înştiinţare, alegere, transfer progresiv, securitate, integritatea datelor, acces şi impunere. Pentru mai multe indicaţii şi informaţii despre Sfera de Siguranţă şi pentru a vedea reprezentarea ForeSee de pe Lista Sferei de Siguranţă, accesaţi site-ul web al Departamentului Comerţului al S.U.A. la adresa www.export.gov/safeharbor.

Dacă vă aflaţi în afara teritoriului Statelor Unite ale Americii, trebuie să cunoaşteţi faptul că Datele Personale vor fi transferate şi prelucrate în Statele Unite ale Americii. Prin folosirea site-ului nostru web, contactându-ne pentru a primi produsele sau serviciile noastre sau prin prezentarea oricărei informaţii prin intermediul unui chestionar de evaluare a gradului de satisfacţie a clienţilor sau altfel, sunteţi de acord cu acest transfer, prelucrare şi stocare a informaţiilor dumneavoastră în Statele Unite ale Americii, jurisdicţie care este posibil să nu ofere acelaşi nivel de protecţie a confidenţialităţii ca legislaţia din jurisdicţia naţională.


Colectarea Datelor Personale şi Scopurile Utilizării lor

ForeSee adună feedback de la utilizatori în numele clienţilor săi persoane juridice („Clienţii”), inclusiv unii din cei mai mari participanţi din domeniul comerţului cu amănuntul, bancar, media şi guvernamental. Feedback-ul este solicitat prin chestionare prezentate ori prin invitaţie interactivă ori prin email sau mesaj. Majoritatea chestionarelor ForeSee nu solicită Date Personale şi atunci când o fac, informaţiile sunt întotdeauna opţionale. Toate chestionarele ForeSee se completează benevol.

Utilizatorii Clienţilor ForeSee şi Vizitatorii site-ului web

ForeSee colectează date pentru Clienţii noşti cu ajutorul chestionarelor online şi offline (din magazin şi centrul de apeluri) de evaluare a gradului de satisfacţie a clienţilor. . Datele colectate de ForeSee pot include următoarele categorii de Date Personale: nume, adrese de email, adrese poştale şi număr de telefon. ForeSee poate colecta şi următoarele categorii de informaţii demografice: vârstă, sex, normă de venit, nivel de studii şi rasă. Dacă ForeSee combină informaţii demografice sau de altă natură cu Datele voastre Personale, vom considera aceste informaţii combinate ca fiind Date Personale. Datele Personale nu includ informaţii anonime globale.

În anumite situaţii, Clientul poate furniza şi datele ForeSee despre utilizatorii săi sau vizitatorii site-ului web, care pot include informaţii despre modul în care utilizaţi site-ul web al Clientului şi despre relaţia dumneavoastră sau istoricul tranzacţional cu Clientul. ForeSee şi/sau Clientul poate combina aceste informaţii cu datele pe care le-aţi furnizat în răspunsul la un chestionar. Consultaţi politica de confidenţialitate afişată a Clientului pentru a stabili care sunt informaţiile pe care Clientul le poate furniza la ForeSee.

Datele colectate de ForeSee aparţin Clienţilor noştri, iar ForeSee le utilizează pentru a redacta rapoarte referitoare la satisfacţia utilizatorilor pentru Clienţii noştri. Informaţiile anonime globale pot fi furnizate terţilor, inclusiv mijloacelor de informare în masă şi nu conţin niciun fel de Date Personale.

ForeSee poate trimite prin email chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie a utilizatorilor la utilizatorii sau la vizitatorii site-ului web ai Clientului. Pentru că ForeSee acţionează în calitate de agent al Clientului, în cazul în care utilizatorul sau vizitatorul site-ului web alege să se retragă din emailurile viitoare, retragerea respectivă va fi specifică respectivului Client şi nu se aplică celorlalte emailuri transmise de ForeSee. Datele colectate din răspunsul la un email sunt tratate la fel ca celelalte date despre utilizatorul sau vizitatorul site-ului web al Clientului, conform indicaţiilor din prezenta Declaraţie de Confidenţialitate.

ForeSee nu va solicita, accesa sau urmări altfel nicio informaţie bazată pe locaţia din dispozitivul mobil al utilizatorului sau vizitatorului Clientului. Consultaţi politica de confidenţialitate afişată a Clientului pentru a stabili care sunt informaţiile pe care Clientul le poate colecta.

Ori de câte ori avem acces la Datele Personale despre utilizatorii sau vizitatorii site-ului web ai Clienţilor noştri, acţionăm doar în calitate de procesator de date în numele Clienţilor noştri şi prin urmare, prelucrăm aceste date Personale în conformitate strictă cu instrucţiunile lor şi conform aranjamentelor contractuale pe care le-am încheiat cu ei. Clienţii ForeSee sunt operatorii de date şi posesorii acestora. Dacă sunteţi utilizator sau vizitator al site-ului web care a dezvoltat o relaţie cu unul dintre Clienţii noştri, trebuie să consultaţi site-ul web al Clientului pentru a înţelege practicile de confidenţialitate aplicabile Datelor dumneavoastră Personale pe care le păstrăm în numele Clientului. Clienţii noştri sunt încurajaţi să participe la iniţiativele de confidenţialitate pentru protecţia confidenţialităţii şi siguranţei datelor colectate. Însă, întrucât nu deţinem controlul direct asupra politicilor sau practicilor Clienţilor noştri, nu putem fi responsabili pentru acţiunile lor. Vă recomandăm să verificaţi întotdeauna politicile de confidenţialitate ale Clientului pentru care aţi prezentat un chestionar înainte de a furniza oricare Date Personale. Dacă veţi dori să accesaţi şi să vă verificaţi Datele Personale, trebuie să îl contactaţi pe Clientul nostru pentru astfel de cereri. Vom coopera în mod corespunzător cu privire la cererile de la Clienţii noştri pentru a-i ajuta în legătură cu răspunsurile şi vom răspunde la ele în termen de 30 de zile.

Clienţii ForeSee

ForeSee pune la dispoziţie o gamă variată de servicii şi soluţii, inclusiv furnizarea către Clienţi a măsurării analitice cuprinzătoare a experienţei utilizatorilor prin intermediul chestionarelor de evaluare a gradului de satisfacţie a utilizatorilor şi a uneltelor aferente. În legătură cu furnizarea de servicii şi soluţii, ForeSee poate obţine informaţii despre salariaţii personali ai Clientului, inclusiv Datele Personale despre informaţiile de contact ale Clientului precum numele şi datele de contact. ForeSee poate utiliza aceste informaţii în scop comercial, inclusiv pentru a livra sau furniza produse sau servicii Clienţilor noştri, pentru a stabili sau menţine relaţii cu clienţii şi relaţii comerciale şi pentru a administra conturile Clientului şi pentru a furniza feedback despre utilizatori către Clienţii noştri, după cum este necesar sau potrivit în legătură cu întreţinerea şi dezvoltarea relaţiei comerciale. În plus, dacă sunteţi Client actual al ForeSee, putem să vă trimitem, după caz, emailuri cu privire la servicii, de exemplu, dacă serviciul nostru este suspendat temporar pentru întreţinere. În general, este posibil să nu puteţi opta pentru ieşirea din aceste comunicări, care nu sunt de natură promoţională. Dacă nu doriţi să le primiţi, aveţi opţiunea de a vă dezactiva contul. Din când în când vă vom trimite informaţii despre produsele sau serviciile ForeSee despre care considerăm că sunteţi interesaţi dacă sunteţi Clienţi sau dacă alegeţi să vă înregistraţi la buletinul nostru informativ. Dacă nu doriţi să primiţi astfel de informaţii, puteţi să vă retrageţi din aceste tipuri de comunicări urmând instrucţiunile incluse în fiecare comunicare sau contactându-ne la adresa ForeSeePrivacy@answers.com.

Clienţii noştri ne pot contacta dacă Datele lor Personale se modifică, doresc să li se şteargă datele inexacte sau dacă ar dori să acceseze şi să corecteze Datele Personale pe care le păstrăm despre ei. Ne pot contacta trimiţându-ne un email la ForeSeePrivacy@answers.com sau utilizând informaţiile de la sfârşitul prezentei Declaraţii de Confidenţialitate. Vă vom răspunde la cererea de accesare şi/sau corectare a Datelor voastre Personale în termen de 30 de zile.

Vizitatorii Site-ului web ForeSee

Dacă vizitaţi site-ul nostru web localizat la www.foresee.com şi descărcaţi informaţiile sau preferaţi să ne contactaţi, puteţi furniza anumite Date Personale despre voi înşivă, precum numele, adresa de email, numărul de telefon şi adresa poştală. Folosim aceste informaţii pentru a răspunde la solicitarea voastră şi, dacă este cazul, pentru a coresponda cu dumneavoastră.

Chestionare cu Stimulente pe bază de promoţii cu câştig complet

În anumite situaţii, chestionarele ForeSee includ stimulente pe bază de promoţii cu câştig complet. Atunci când chestionarul include un stimulent pe bază de promoţii cu câştig complet, înscrierea la promoţiile respective este în întregime opţională. Răspunsurile la chestionare pot fi prezentate fără înscrierea la promoţiile cu câştig complet. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi regulile speciale ale promoţiilor cu câştig complet. În toate situaţiile, oricare informaţii de contact colectate de ForeSee, inclusiv, însă fără a se limita la nume, adresa de email, adresa poştală şi număr de telefon, sunt utilizate doar pentru gestionarea promoţiilor cu câştig complet, sub rezerva regulilor şi termenilor acestor promoţii din politica de confidenţialitate a Clientului.


Divulgarea Datelor Personale

ForeSee nu vinde niciun fel de Date Personale colectate de la respondenţii chestionarelor individuale şi nu le distribuie terţilor în propriul lor scop de comercializare. Datele Personale colectate de ForeSee sunt divulgate doar Clientului ForeSee sau conform instrucţiunilor acestuia în conformitate cu relaţia contractuală sau conform prevederilor contrare din prezenta Declaraţie de Confidenţialitate.

ForeSee poate divulga Datele Personale partenerilor de afaceri şi subcontractanţilor săi, cum ar fi administratorii promoţiilor cu câştig complet, necesare în legătură cu realizarea serviciilor sau soluţiilor solicitate sau în alt mod adecvat în legătură cu o necesitate comercială validă. De asemenea, ForeSee poate divulga Datele Personale necesare în legătură vânzarea sau transferul întregii activităţi comerciale sau a unei părţi din aceasta. În aceste situaţii, ForeSee va solicita destinatarului Datelor Personale să le protejeze în conformitate cu principiile relevante din Sfera de Siguranţă sau să ia alte măsuri pentru a se asigura că aceste Date sunt protejate corespunzător. ForeSee poate divulga Datele Personale şi când i se impune sau i se permite prin lege sau când consideră că aceste divulgări sunt potrivite în legătură cu o cerere de punere în aplicare a legii.

Păstrarea Datelor

ForeSee păstrează toate datele, inclusiv Datele Personale pe care le prelucrăm în numele Clientului nostru, pe toată perioada necesară pentru furnizarea serviciilor. De asemenea, vom păstra şi utiliza informaţiile dumneavoastră după cum este nevoie pentru a ne respecta obligaţiile de natură legală, pentru soluţionarea conflictelor şi pentru executarea acordurilor noastre.

Cookie-uri pe Site-ul nostru

Multe site-uri web folosesc „cookie-uri” care ajută la personalizarea experienţei online a vizitatorului unui site web. Un cookie este un fişier plasat pe unitatea de disc a calculatorului printr-o pagină web pe server. Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a opera programe sau a distribui viruşi în calculatorul dumneavoastră. Cookie-urile vă sunt atribuite doar dumneavoastră şi pot fi citite doar pe web server în domeniul care v-a emis cookie-ul. Puteţi accepta sau refuza cookie-urile. Majoritatea web browserelor acceptă cookie-urile automat, implicit, însă de obicei puteţi modifica setarea browserului pentru a refuza cookie-urile prin schimbarea preferinţelor browserului. Dacă intenţionaţi să refuzaţi cookie-urile, este posibil să nu puteţi experimenta pe deplin caracteristicile interactive ale serviciilor sau site-urilor web pe care le vizitaţi. Utilizăm cookie-uri de sesiune pe www.foresee.com pentru ca dumneavoastră să puteţi naviga mai uşor pe site. Un cookie de sesiune expiră când închideţi browserul. Nu conectăm niciun fel de Date Personale pe care le furnizaţi pentru cookie-uri.

Cookie-urile terţelor părţi

Utilizarea de cookie-uri de către terţa companie de urmărire a utilităţilor nu este acoperită de Declaraţia noastră de Confidenţialitate. Nu avem acces la sau nu putem controla aceste cookie-uri. Terţa noastră companie de urmărire a utilităţilor utilizează cookie-uri de sesiune pentru ca dumneavoastră să puteţi naviga mai uşor pe site-ul nostru şi pentru a urmări volumul de pagini prin care a trecut un anumit vizitator.

Gif-uri transparente (Semnalizatoare Web/Indicatori de greşeli Web)

Terţa noastră companie de urmărire a utilităţilor foloseşte o tehnologie de software denumită gif-uri transparente (Semnalizatoare Web/Indicatori de greşeli Web), care ne ajută să administrăm mai eficient conţinutul pe site-ul nostru informându-ne care conţinut este eficient. Gif-urile transparente sunt mici grafice cu identificator unic, cu funcţie similară cu cea a cookie-urilor şi sunt utilizate pentru a urmări deplasările online ale utilizatorilor de pagini web. Spre deosebire de cookie-uri, care sunt stocate pe unitatea de disc a calculatorului unui utilizator, gif-urile transparente sunt integrate în mod invizibil pe paginile web şi sunt aproximativ de dimensiunea perioadei de la sfârşitul acestei propoziţii. Nu conectăm informaţiile colectate prin gif-uri transparente la Datele Personale ale vizitatorilor noştri pe site-ul web. Nu conectăm niciun fel de Date Personale pe care le furnizaţi pentru gif-uri transparente.

Cookie-uri în Chestionarele Noastre

Cookie-urile aferente chestionarelor ForeSee sunt dezvoltate de Client, în conformitate cu politica de confidenţialitate a site-ului web al acestuia din urmă. Trebuie să consultaţi politica de confidenţialitate a site-ului web al Clientului pentru informaţii suplimentare privind utilizarea de cookie-uri.

Cookie-urile de sesiune se şterg automat la sfârşitul sesiunii, când vă închideţi browserul. Mecanismul chestionarului ForeSee plasează un cookie de sesiune pe browserul respondenţilor pentru a urmări informaţiile nepersonale precum: numărul de pagini peste care trece un anumit vizitator; pagina pe care o vizualiza acesta când a apărut chestionarul; ce limbă, browser şi sistem de operare utilizează un vizitator; site-ul web la care se face referire (de ex., Google); şi oricare termeni de căutare care l-au condus pe vizitator la site-ul web respectiv. Folosim această tehnică pentru a colecta datele descrise mai sus, pentru a ne asigura că un vizitator a răsfoit site-ul suficient pentru a răspunde corect la chestionar şi pentru a împiedica oricare persoană să parcurgă un chestionar de mai multe ori într-o singură sesiune.

Cookie-urile persistente sunt şterse în mod automat la data expirării stabilită. Un cookie persistent va fi plasat doar dacă societatea care angajează ForeSee permite utilizarea acestui tip de cookie. Acest cookie persistent va fi folosit doar pentru a urmări că unui anumit respondent i s-a prezentat o invitaţie la chestionar şi l-a completat sau l-a refuzat pentru a se asigura că persoana respectivă nu primeşte chestionarul din nou într-o perioadă de timp convenabilă. ForeSee nu colectează nicio Dată Personală cu acest cookie persistent şi nu monitorizează niciun vizitator odată ce a ieşit din site-ul respectiv.

Copiii cu vârsta mai mică de 13 ani

În majoritatea cazurilor, chestionarele de evaluare a gradului de satisfacţie a clienţilor ForeSee şi site-ul web nu sunt concepute sau destinate utilizării de către copiii cu vârste mai mici de 13 ani, deşi site-urile pe care le sondăm pot oferi produse pentru copii care să fie achiziţionate de adulţi şi/sau servicii pentru copii. Dacă sunteţi minor, nu ar trebui să participaţi la chestionarul nostru sau să utilizaţi site-ul nostru fără permisiunea şi în prezenţa unui părinte sau tutore. În cazuri rare, un Client ForeSee poate alege să chestioneze copii cu vârsta mai mică de 13 ani; aceste chestionare nu vor necesita Date Personale. Este posibil pentru copiii cu vârsta mai mică de 13 ani să nu ne prezinte niciun fel de Date Personale şi dacă descoperim că am colectat neintenţionat oricare Date Personale despre un copil cu vârsta mai mică de 13 ani, vom lua măsurile corespunzătoare pentru a le şterge imediat. Copiii cu vârsta mai mare de 13 ani ar trebui să ne pună la dispoziţie Datele Personale doar dacă au permisiunea explicită a unui părinte sau tutore legal.

Siguranţa şi Integritatea Datelor

ForeSee ia măsuri de precauţie convenabile pentru protecţia Datelor Personale stocate în centrele sale globale de găzduire şi în alte locaţii din Satele Unite ale Americii împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare şi accesului, divulgării, modificării neautorizate şi distrugerii. Utilizăm locaţii sigure de găzduire a serverelor cu monitorizarea securităţii, protecţie, acces controlat şi tehnologie de codificare timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru protecţia Datelor Personale. Când Clienţii noştri introduc informaţii sensibile (precum acreditările de autentificare) codificăm transmisia acestor informaţii folosind tehnologia secure socket layer (SSL). Cu toate acestea, nicio metodă de transmisie pe internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Prin urmare, deşi ne străduim să utilizăm mijloacele acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja Datele Personale, nu putem garanta securitate absolută. ForeSee depune eforturi rezonabile şi pentru a menţine toate Datele Personale sigure pentru destinaţia vizată, exacte, actuale şi complete.

Dacă aveţi orice fel de întrebări în legătură cu practicile noastre de siguranţă, ne puteţi contacta prin email la adresa ForeSeePrivacy@answers.com sau folosind informaţiile de la sfârşitul prezentei Declaraţii de Confidenţialitate.

Forumuri publice

Site-ul nostru web pune la dispoziţie bloguri accesibile publicului sau forumuri ale comunităţii. Trebuie să fiţi conştienţi că oricare informaţii pe care le furnizaţi în aceste locaţii pot fi citite, colectate şi utilizate de cei care le accesează. Pentru a solicita ştergerea datelor dumneavoastră personale de pe blogul nostru sau de pe forumul comunităţii, contactaţi-ne la adresa ForeSeePrivacy@answers.com. În anumite situaţii, este posibil să nu putem şterge informaţiile dumneavoastră personale şi în acest caz vă vom înştiinţa dacă nu putem să facem acest lucru şi din ce motiv.

Social Media Widgets

Site-ul nostru web include şi Social Media Widgets, cum ar fi butonul de distribuire prin Facebook sau miniprograme interactive care operează pe site-ul nostru. Aceste Caracteristici pot colecta adresa dumneavoastră IP, care este pagina pe care o vizitaţi pe site-ul nostru şi pot stabili un cookie pentru a-i permite Caracteristicii respective să funcţioneze corespunzător. Social Widgets sunt găzduite ori de o terţă parte, ori direct pe Site-ul nostru. Interacţiunile dumneavoastră cu aceste Caracteristici sunt guvernate de politica de confidenţialitate a societăţii care le furnizează.

Linkuri către alte Site-uri

Dacă faceţi clic pe un link pe site-ul web al unei terţe părţi, inclusiv pe o reclamă, veţi ieşi de pe site-ul ForeSee pe care îl vizitaţi şi veţi merge la site-ul selectat. Întrucât nu putem controla activităţile terţilor, nu putem accepta responsabilitatea pentru nicio utilizare a Datelor dumneavoastră Personale de către aceste terţe părţi şi nu putem garanta faptul că aderă la aceleaşi practici de confidenţialitate ca ForeSee. Vă încurajăm să verificaţi politicile de confidenţialitate ale oricărui site web al terţei părţi pe care îl vizitaţi. Dacă vizitaţi un site web al unei terţe părţi care este legat de site-ul ForeSee, ar trebui să citiţi politica de confidenţialitate a site-ului web respectiv înainte de furnizarea oricăror Date Personale.

Modificări ale prezentei Politici de Confidenţialitate

Dacă decidem să modificăm practicile de confidenţialitate, vom afişa acele modificări în prezenta Declaraţie de Confidenţialitate pe pagina de pornire a site-ului nostru web şi în alte locaţii pe care le considerăm corespunzătoare, astfel încât să cunoaşteţi ce fel de informaţii colectăm, cum le folosim şi în ce împrejurări le divulgăm, dacă este cazul. Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta Declaraţie de Confidenţialitate la orice dată, fără a vă înştiinţa în prealabil şi toate modificările vor intra în vigoare imediat după afişarea lor. Dacă aducem modificări semnificative la prezenta Declaraţie de Confidenţialitate, vă vom înştiinţa în prezenta, prin email sau printr-un anunţ pe pagina noastră de pornire.


Întrebări

Dacă aveţi întrebări în legătură cu prezenta Declaraţie de Confidenţialitate sau cu practicile noastre de confidenţialitate sau de siguranţă sau dacă aţi dori să cereţi accesul la Datele Personale pe care le putem păstra despre dumneavoastră, contactaţi-ne după cum urmează:

ForeSee Results, Inc.
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
ForeSeePrivacy@answers.com


ForeSee

Societăţii ForeSee i s-a acordat Ştampila de Confidenţialitate TRUSTe, ceea ce înseamnă că prezenta Declaraţie de Confidenţialitate şi practicile sale au fost verificate de TRUSTe în vederea respectării cerinţelor programului TRUSTe şi a Cerinţelor Programului Cloud TRUSTed incluzând transparenţa, responsabilitatea şi preferinţa pentru colectarea şi utilizarea Datelor dumneavoastră Personale. Prezenta Declaraţie de Confidenţialitate acoperă site-ul web www.foresee.com, toate chestionarele găzduite de ForeSee, inclusiv colectarea Datelor Personale despre Clienţii ForeSee şi utilizatorii Clienţilor ForeSee şi vizitatorii site-ului web şi ai site-ului web mobil. Misiunea TRUSTe, în calitate de terţă parte independentă, constă în creşterea gradului de încredere a utilizatorilor şi organizaţiilor la nivel mondial prin principala sa marcă de încredere a confidenţialităţii şi soluţii de încredere inovatoare. Dacă aveţi întrebări sau reclamaţii cu privire la Declaraţia noastră de Confidenţialitate sau la practicile de confidenţialitate, contactaţi-ne la adresa ForeSeePrivacy@answers.com. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de răspunsul nostru, puteţi contacta TRUSTe aici.

Soluţionarea litigiilor

ForeSee participă la Cadrul de Confidenţialitate al Sferei de Siguranţă prevăzut de Departamentul de Comerţ al Statelor Unite ale Americii. Ca parte a participării sale la Sfera de Siguranţă, am convenit ca TRUSTe să se ocupe de soluţionarea litigiilor în legătură cu respectarea de către societatea noastră a Cadrului de Confidenţialitate al Sferei de Siguranţă. Dacă aveţi reclamaţii referitoare la respectarea Sferei de Siguranţă de către societatea noastră, trebuie să ne contactaţi în primul rând (conform indicaţiilor de mai sus). Dacă reclamaţia nu se rezolvă luând legătura cu noi, o puteţi depune la TRUSTe pe internet la http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url=, fax la415-520-3420, sau prin poştă la (faceţi clic pentru adresa poştală). Dacă depuneţi reclamaţia la TRUSTe prin fax sau poştă, trebuie să includeţi următoarele informaţii: denumirea societăţii, pretinsa încălcare a confidenţialităţii, informaţiile dumneavoastră de contact şi dacă doriţi ca detaliile reclamaţiei să fie spuse în cadrul societăţii. Pentru informaţii despre TRUSTe sau funcţionarea procedurii TRUSTe de soluţionare a disputelor, a se vedea http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url= sau solicitaţi aceste informaţii de la TRUSTe la oricare din adresele indicate mai sus. Procedura TRUSTe de soluţionare a disputelor se va desfăşura în limba engleză.