Integritetspolicy

ForeSee Results, Inc. Sekretessinformation Ikraftträdandedatum: 12 augusti 2016

Om du har genomfört en ForeSee®-enkät så tackar vi dig. Om inte hoppas vi att du vill göra det i framtiden. ForeSees klienter använder de data vi samlar in för att förbättra din upplevelse som kund eller webbsurfare, och vi vill att din röst ska höras.

I många fall är våra enkäter anonyma, men vissa av våra klienter kan ändå be dig om viss grundläggande kontaktinformation. Det är helt frivilligt att ange sådan personlig information. Men i samtliga fall tillhör den information du lämnar vår klient, och vi kommer inte att sälja eller använda din information för något annat ändamål på något annat sätt. Det löftet är enkelt, men detaljerna är komplexa – läs hela vårt Sekretessmeddelande nedan för detaljer.

Detta sekretessmeddelande beskriver hur ForeSee Results, Inc. (”ForeSee”) samlar in, använder och röjer viss personligen identifierbar information (”Personuppgifter”) som man tar emot om följande typer av individer via vissa webbplatser, mobila webbplatser och mobilappar enligt vad som här anges: (i) ForeSees egna webbplatsbesökare, (ii) ForeSees klienter (”Klienter”) och (iii) ForeSees klienters kunder och webbplatsbesökare. Nedan förklaras ForeSees rutiner för var och en av dessa kategorier.

ForeSee är medvetna om att Europeiska Unionen (”EU”) har infört strikt skydd rörande hantering av personuppgifter, och ForeSee har därför valt att följa US-EU and Privacy Shield Principles (USA-EU:s principer om ett sekretesskydd, ”Sekretesskyddet”) för personuppgifter som man tar emot i USA om personer som befinner sig inom EU. ForeSee tillämpar också EU:s modellklausuler för databearbetning för sina klienter.

För mer bakgrundsmaterial och information om Sekretesskyddet och för att se ForeSees notering på Sekretesskyddslistan, se Sekretesskyddets webbplats på www.privacyshield.gov.

Om du befinner dig utanför USA ska du vara medveten om att ForeSees klienter kan komma att överföra dina personuppgifter till ForeSee för bearbetning i USA. Genom att använda vår webbplats, teckna avtal med oss om att ta emot våra produkter eller tjänster eller genom att skicka in information till oss via en kundnöjdhetsenkät eller på annat sätt, samtycker du till denna överföring, bearbetning och lagring av din information i USA, ett jurisdiktionsområde som kanske inte tillhandahåller samma nivå av sekretesskydd som lagarna i din hemmajurisdiktion.


Insamling av personuppgifter och syften med användningen

ForeSee samlar in kundåterkoppling på uppdrag av sina Klienter, inklusive några av de största aktörerna inom handel, bankverksamhet, media och myndigheter. Denna återkoppling erhålls via enkäter som presenteras antingen genom en interaktiv inbjuda eller via e-post eller SMS. De flesta ForeSee-enkäter frågar inte efter personuppgifter, och när de gör det är denna information alltid frivillig. Alla ForeSees enkäter är helt frivilliga.

ForeSees klienters kunder och webbplatsbesökare

ForeSee samlar in data åt våra klienter via kundnöjdhetsenkäter online och offline (i butik och på samtalscenter). De data som ForeSee samlar in kan inbegripa följande kategorier av personuppgifter: namn, e-postadresser, postadresser och telefonnummer. ForeSee kan också samla in följande kategorier av demografisk information: ålder, kön, inkomstgrupp, utbildningsnivå och etnisk härkomst. Om ForeSee kombinerar demografiska och annan information med personuppgifter om dig kommer vi att behandla denna kombinerade information som personuppgifter. Personuppgifter omfattar inte sammanställd, anonym information.

I vissa fall kan en klient och förse ForeSee med data om sina kunder eller webbplatsbesökare, vilket kan omfatta information om din användning av klientens webbplats och dina relation till eller transaktionshistorik hos klienten. ForeSee och/eller klienten kan kombinera denna information med data du tillhandahållit som svar på en enkät för att få en bättre förståelse av din återkoppling. Var god se klientens publicerade sekretesspolicy för att avgöra vilken information klienten kan tillhandahåll ForeSee.

De data ForeSee samlar in tillhör våra klienter, och ForeSee använder dessa uppgifter för att sammanställa rapporter om kundnöjdhet för våra klienter. Sammanställd anonym information kan tillhandahållas tredje part, inklusive mediekanaler, och innehåller inte några personuppgifter.

ForeSee kan skicka kundnöjdhetsenkäter via e-post till klienters kunder eller webbplatsbesökare. Då ForeSee agerar som klientens agent kommer, om kunden eller webbplatsbesökaren väljer att avbeställa framtida e-post, denna avbeställning att vara klientspecifik och inte gälla annan e-post som skickas av ForeSee. Data som samlas in som svar på e-post hanteras på samma sätt som andra data från klientens kunder och webbplatsbesökare, enligt vad som beskrivs i denna Sekretesspolicy.

ForeSee kommer inte att begära, skaffa sig åtkomst till eller på annat sätt spåra platsbaserad information från en klients kunders eller besökares mobila enheter. Var god se klientens publicerade sekretesspolicy för att avgöra vilken information klienten kan samla in.

De flesta data vi samlar in är anonyma, men vissa av våra klienter kan be oss be om din kontaktinformation, som utgör personuppgifter. När vi skaffar oss åtkomst till personuppgifter om våra klienters kunder eller webbplatsbesökare agerar vi alltid endast som databearbetare på våra klienters uppdrag, och behandlar därför dessa personuppgifter strikt i enlighet med deras instruktioner och våra kontraktsenliga överenskommelser med dem. ForeSees klienter är ägare och ansvariga för bearbetning av dessa data. Om du är kund hos eller webbplatsbesökare med en befintlig relation med en av våra klienter bör du se klientens webbplats för att förstå vilka sekretessrutiner som gäller för personuppgifter som vi kan ha om dig på klientens uppdrag. Våra klienter uppmuntras att delta i sekretessinitiativ för att skydda sekretess och säkerhet för de data som samlas in, men eftersom vi inte har någon direkt kontroll över våra klienters policyer eller rutiner kan vi inte vara ansvariga för deras handlingar. Vi rekommenderar att du alltid granskar sekretesspolicyn för den klient för vilken du har fått en enkät innan du lämnar några personuppgifter.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du vill få tillgång till och granska personuppgifter som du lämnat till oss kan du antingen kontakta vår klient med din begäran eller ställa den direkt till oss på Privacy@ForeSee.com. Vi kommer att samarbeta på lämpligt sätt vid begäran från våra klienter för att hjälpa till med sådana svar, och kommer att svara på sådana begäran inom 30 dagar.

Enkäter med lotter som belöning

I vissa fall kan ForeSees enkäter innehålla lotter som belöning. När en enkät innehåller lotter som belöning är det helt frivilligt att vara med i lotteriet. Du kan svara på enkäten utan att delta i lotteriet. Se reglerna för lotteriet ifråga för fler detaljer. I samtliga fall används eventuell kontaktinformation som samlas in av ForeSee, inklusive men inte begränsat till namn, e-postadress, postadress och telefonnummer, endast för att hantera lotterierna enligt lotteriets regler och villkoren i klientens sekretesspolicy.

ForeSees klienter

ForeSee tillhandahåller ett stort antal tjänster och lösningar, inklusive att förse klienterna med omfattande mätningsanalyser av kundernas erfarenheter via kundnöjdhetsenkäter och liknande verktyg. I samband med tillhandahållandet av dessa tjänster och lösningar kan ForeSee få information om enskilda anställda hos klienten, inklusive personuppgifter om klientens kontakter, t.ex. namn och kontaktinformation. ForeSee kan använda denna information för affärsändamål, inklusive att leverera eller tillhandahålla produkter eller tjänster till våra klienter, upprätta eller upprätthålla klient- och affärsrelationer och hantera klientkonton samt tillhandahåll kundåterkoppling till våra klienter efter behov eller vad som är lämpligt i samband med service och utveckling av affärsrelationen. Om du är en befintlig ForeSee-klient kan vi dessutom skicka dig servicerelaterad e-post vid behov, till exempel om vår tjänst tillfälligt ligger nere för service. I allmänhet kan du inte avbeställa sådana meddelanden som inte syftar till reklam. Om du inte vill ta emot dem har du möjlighet att inaktivera ditt konto.

Vi kommer ibland att skicka dig information om produkter eller tjänster från ForeSee som vi tror kan vara av intresse för dig om du är klient eller väljer att beställa vårt nyhetsbrev. Om du inte vill ta emot denna typ av reklaminriktad information kan du avbeställa den genom att följa instruktionerna som finns i varje meddelande, eller genom att kontakta oss på Privacy@ForeSee.com.

När du laddar ned och använder våra mobilappar för klientportaltillgång samlar ForeSee automatiskt in information som exempelvis vilken typ av enhet du använder och vilken operativsystemversion du har. ForeSee använder mobilanalysprogram för att bättre förstå hur våra mobilappar fungerar. Dessa program kan samla in information som exempelvis hur ofta du använder appen, vilka händelser som inträffar i appen, sammanställd användning, prestandauppgifter och varifrån du laddade ned appen.

Våra klienter kan kontakta oss om några av deras personuppgifter förändras, om de vill få felaktiga data raderade eller om de vill få tillgång till och korrigera personuppgifter som vi har om dem. De kan kontakta oss genom att skicka e-post till Privacy@ForeSee.com eller genom att använda informationen i slutet av denna sekretesspolicy. Vi kommer att svara på din begäran om att få åtkomst till och/eller korrigera dina personuppgifter inom 30 dagar. Du kan också kontakta din tilldelade analytiker med frågor om dina lagrade personuppgifter.

ForeSees webbplatsbesökare

Om du besöker vår webbplats på www.foresee.com och laddar ned information eller väljer att kontakta oss kan du lämna vissa personuppgifter om dig själv, t.ex. ditt namn, e-postadress, telefonnummer och postadress. Vi använder denna information för att svara på din förfrågan och kommunicera med dig om det behövs.


Röjande av personuppgifter.

ForeSee säljer inte några personuppgifter som samlats in från enskilda personer som svarar på enkäter och delar inte några personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringsändamål. Personuppgifter som samlas in av ForeSee röjs endast för ForeSees klienter enligt klientens anvisningar i enlighet med det avtalsmässiga förhållandet eller enligt vad som annars anges i denna sekretesspolicy.

ForeSee kan röja personuppgifter för affärspartners och underleverantörer, t.ex. administratörer av lotterier, efter vad som behövs i samband med utförandet av begärda tjänster eller lösningar, eller enligt vad som i övrigt är lämpligt i samband med ett legitimt affärsbehov. ForeSee kan också röja personuppgifter efter behov i samband med försäljning eller överföring av hela eller dela av dess verksamhet. I sådana situationer kommer ForeSee att kräva att den som tar emot personuppgifterna ska skydda personuppgifterna enligt relevanta principer i Sekretesskyddet eller vidta andra åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna får ett lämpligt skydd. ForeSee kan också röja personuppgifter när det krävs eller är tillåtet enligt lag, eller när ForeSee tror att ett sådant röjande är lämpligt i samband med en lagverkställande begäran.

Om du har lämnat personuppgifter till oss och vill begränsa vår användning och vårt röjande av dessa data kan du kontakta oss på Privacy@ForeSee.com.

Datalagring

ForeSee sparar alla data, inklusive de personuppgifter vi bearbetar på uppdrag av våra klienter så länge det behövs för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kommer också att spara och använda din information efter vad som är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister eller genomdriva våra avtal.

Cookies på våra webbplatser

Många webbplatser använder ”cookies” för att kunna personanpassa en webbplatsbesökares onlineupplevelse. En cookie är en textfil som placeras på hårddisken i en dator av en webbplatsserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator. Cookies tilldelas dig unikt och kan bara läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien till dig.

Vi använder cookies på sessionsnivå på www.foresee.com för att göra det lättare för dig att navigera på vår webbplats. En cookie på sessionsnivå utlöper när du stänger webbläsaren. Vi kopplar inte några personuppgifter du lämnar till cookies.

ForeSee och våra affärspartners använder cookies och liknande tekniker för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Användarna kan kontrollera användningen av cookies på individuell webbläsarnivå.

Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies som standard, men det går oftast att ändra inställningarna i webbläsaren för att avvisa cookies genom att ändra webbläsarinställningarna. Om du väljer att avvisa cookies kanske du inte fullt ut kan uppleva de interaktiva funktionerna eller tjänsterna på de webbplatser du besöker.

Cookies från tredje part

Vi låter vårt tredjepartsfunktionsspårande företag använda cookies på hela vår webbplats. Även om vi inte har teknisk kontroll över cookies de placerar i din webbläsare har de en begränsning i sitt avtal om att de endast får använda sådana cookies i enlighet med denna sekretesspolicy. Vårt funktionsspårande företag använder cookies på sessionsnivå för att göra det lättare för dig att navigera på vår webbplats och spåra hur många sidor en viss besökare passerar.

Vi samarbetar med tredje part för att antingen visa annonser på vår webbplats eller sköta vår annonsering på andra webbplatser. Vår tredjeparts affärspartner kan använda cookies eller liknande teknik för att visa annonser för dig enligt dina webbaktiviteter och intressen. Klicka här om du inte vill få intressebaserade annonser.

Klara giffar (webbfyrar/webbuggar)

Vårt tredjepartsfunktionsspårande företag använder en programteknik som kallas för klara giffar (kallas även webbfyrar/webbuggar) och som hjälper oss att hantera innehållet på vår webbplats på ett bättre sätt genom att informera oss om vilket innehåll som är effektivt. Klara giffar är små bilder med unik identifiering, med en liknande funktion som cookies, och används för att spåra webbanvändares rörelser online. Till skillnad från cookies, som lagras på användarens datorhårddisk, är klara giffar osynligt inbäddade på webbsidorna och har ungefär samma storlek som punkten i slutet av den här meningen. Vi kopplar inte den information som samlas in via klara giffar till våra webbplatsbesökares personuppgifter. Vi kopplar inte personuppgifter som du lämnar till klara giffar.

Cookies i våra enkäter

Vissa cookies i ForeSees enkäter implementeras av klienten i enlighet med sekretesspolicyn på klientens webbplats. Du bör läsa sekretesspolicyn på klientens webbplats för att få mer information om hur de använder cookies.

Cookies på sessionsnivå raderas automatiskt i slutet av sessionen när du stänger webbläsaren. Mekanismen bakom ForeSees enkäter placerar en cookie på sessionsnivå i svarspersonens webbläsare för att spåra icke-personlig information som exempelvis antalet sidor en viss besökare passerar, vilka sida besökaren var på när enkäten visades, vilket språk, vilken webbläsare och vilket operativsystem besökaren användaren, hänvisande webbplats (t.ex. Google) och eventuella sökbegrepp som tog besökaren till webbplatsen. Vi använder dessa uppgifter för att se till att en besökare har varit runt tillräckligt mycket på webbplatsen för att kunna besvara enkäten på ett adekvat sätt och förhindra att en person får samma enkät flera gånger under en och samma session.

Bestående cookies raderas automatiskt ett fastställt utgångsdatum. En bestående cookie placeras endast ut om ForeSees klienter vi att denna typ av cookie sk användas, och i enlighet med klientens sekretesspolicy. Denna bestående cookie används endast för att spåra att en viss svarsperson har fått inbjudan till en enkät och har besvarat eller avvisat enkäten, för att se till att den personen inte får samma enkät igen inom en rimlig tid. ForeSee samlar inte in personuppgifter med denna bestående cookie och följer inte någon användare när han/hon väl har lämnat den aktuella webbplatsen.

Loggfiler

Precis som de flesta webbplatser samlar vi automatiskt in viss information. Denna information om omfatta IP-adresser, typ av webbläsare, internettjänstleverantör (ISP), hänvisande/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata. Vi använder denna information för att bättre förstå din upplevelse av webbplatsen och se till att vi optimerar funktionen på vår webbplats och våra enkätgränssnitt.

Barn under 13

I de flesta fall är ForeSees kundnöjdhetsenkäter och webbplats inte utformade för eller avsedda för barn under 13 år, även om de platser vi undersöker kan erbjuda barnprodukter för inköp av vuxna och/eller tjänster för barn. Om du är under 18 år bör du inte delta i vår enkät eller använda webbplatsen utan tillstånd från eller i närvaro av en förälder eller vårdnadshavare. I sällsynta fall kan en ForeSee-klient välja att rikta en enkät till barn under 13 år. Sådana enkäter samlar inte in personuppgifter. Barn under 13 år får inte lämna personuppgifter till oss, och om vi upptäcker att vi av misstag har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att vidta åtgärder för att omedelbart radera dem. Barn över 13 år (i åldrarna 14–17) bör endast förse oss med personuppgifter om de har uttryckligt tillstånd till detta från en förälder eller juridisk vårdnadshavare.

Datasäkerhet och -integritet

ForeSee vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifter som finns lagrade på dess globala vårdcenter och andra ställen i USA från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, förändring och destruktion. ForeSee vidtar också rimliga åtgärder för att hålla alla personuppgifter tillförlitliga för deras avsedda användning, att de är korrekta, aktuella och fullständiga. Vi använder säkra servervärdplatser med säkerhetsövervakning dygnet runt, brandväggsskydd, kontrollera åtkomst och krypteringsteknik för att skydda dina personuppgifter. När våra klienter anger känslig information (t.ex. inloggningsuppgifter) krypterar vi överföringen av denna information med tekniken secure socket layer (SSL). Då ingen överföringsmetod över Internet eller någon metod för elektronisk lagring är 100 % säker kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Om du har frågor om våra säkerhetsrutiner kan du kontakta oss via e-post till Privacy@ForeSee.com eller använda informationen i slutet av denna sekretesspolicy.

Allmänna forum

Vår webbplats erbjuder allmänt tillgängliga bloggar eller gemenskapsforum. Du bör vara medveten om att eventuell information du tillhandahåller på sådana ställen kan läsas, samlas in och användas av andra som får tillgång till dem. För att begära att din personliga information tas bort från vår blogg eller vårt gemenskapsforum kan du kontakta oss på Privacy@ForeSee.com. I vissa fall kan det hända att vi inte kan ta bort din personliga information, och i så fall kommer vi att informera dig om att vi inte kan det och varför.

Intyganden

ForeSee visar kundintyganden på vår webbplats. Vi får tillstånd att lägga upp intyganden som innehåller personuppgifter eller videobilder innan vi lägger upp detta innehåll på vår webbpalts. Om du vill uppdatera eller radera ditt intygande kan du kontakta oss på Privacy@ForeSee.com.

Sociala mediers widgets

Vår webbplats innehåller widgets för sociala medier, t.ex. knappen Dela för Facebook eller interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilket sida på vår webbplats du besöker och placera en cookie för att funktionen ska kunna fungera ordentligt. Värd för sociala widgets är antingen en tredje part eller vår webbplats direkt. Dina interaktioner med dessa funktioner omfattas av sekretesspolicyn från det företag som tillhandahåller den.

Länkar till andra webbplatser

Om du klickar på en länk till tredje parts webbplats, inklusive i en annons, kommer du att lämna den ForeSee-webbplats du besöker och gå till den webbplats du valde. Då vi inte kan kontrollera tredje parts aktiviteter kan vi inte ta på oss något ansvar för sådana tredje parters eventuella användning av dina personuppgifter, och vi kan inte garantera att de kommer att följa samma sekretessrutiner som ForeSee. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för varje tredjeparts webbplats som du besöker innan du lämnar några personuppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy

Om vi beslutar oss för att ändra våra sekretessrutiner kommer vi att lägga upp dessa förändringar av sekretesspolicyn på startsidan på vår webbplats och andra ställen som vi bedömer lämpliga, så att du blir medveten om vilken information vi samlar in, hur vi användaren den och under vilka omständigheter, om några, som vi röjer den. Vi förbehåller oss rätten att modifiera denna sekretesspolicy när som helst, utan föregående meddelande till dig, och eventuella förändringar kommer att träda i kraft omedelbart när de läggs upp. Om vi gör några större förändringar av denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig här, via e-post, eller genom information på vår startsida.


Frågor

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller våra rutiner för sekretess och säkerhet, eller om du vill få tillgång till personuppgifter som vi kan ha om dig, kontakta oss på följande sätt:

ForeSee Results, Inc.
Attention: Chief Privacy Officer
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105 USA
800-621-2850
Privacy@ForeSee.com


ForeSee och sekretesskyddet

Denna sekretesspolicy omfattar webbplatsen www.foresee.com, alla enkäter som ForeSee står värd för, inklusive insamling av personuppgifter om ForeSees klienter och ForeSees klienters kunder och besökare på webbplats och mobil webbplats.

Om du har några frågor om eller klagomål på vår sekretesspolicy eller våra rutiner, kontakta oss på Privacy@ForeSee.com. Detta e-postmeddelande skickas till vår juridiska avdelning och Chief Privacy Officer (högsta ansvarige för sekretess, Cara Edwards, Vice President and General Counsel). Om du inte är nöjd med vårt svar och har klagomål på våra sekretessrutiner kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

ForeSee kan bli tvunget att röja personuppgifter som svar på lagenlig begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller laggenomdrivningskrav. ForeSee kan bli skyldigt att överföra personuppgifter till tredje part (”vidarebefordran”) som inte har det skydd som krävs i EU och Schweiz.


Tvister

ForeSee deltar i ramverket för Sekretesskyddet. Som en del av vår medverkan i detta program har vi samtyckt till att följa dess principer för att lösa tvister rörande vårt uppfyllande av Sekretesskyddet. Om du har klagomål på vårt uppfyllande av sekretesskyddet bör du först kontakta oss (enligt ovan). Om ditt klagomål inte blir löst genom att kontakta oss kan du ta upp ditt klagomål hos din lokala dataskyddsmyndighet i enlighet med riktlinjerna för sekretesskyddet, som finns publicerade här: https://ec.europa.eu/commission/index_en

ForeSee omfattas av United States Federal Trade Commissions (USA:s federala handelskommissions) och anda regulatoriska myndigheters utrednings- och genomdrivningsrätt. Under vissa omständigheter kan en person som har en tvist med ForeSee kräva bindande förlikning via sekretesskyddets panel i enlighet med riktlinjerna för sekretesskyddet som finns publicerade här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf