GİZLİLİK İLKELERİ

ForeSee Results, Inc. Gizlilik Bildirimi Geçerlilik tarihi: 15 Mayıs 2013

Bu “Gizlilik Bildirimi”, ForeSee Results Inc (“ForeSee”) şirketinin aşağıda belirtilen tür kişilere ilişkin belli internet siteleri, cepte internet siteleri ve cep uygulamaları aracılığıyla burada özetlendiği şekilde topladığı kişisel olarak tanıtıcı bilgilerin (“Kişisel Bilgiler”) nasıl toplandığını, kullanıldığını ve paylaşıldığını açıklar: (i) ForeSee’nin kendi internet sitesi konukları, (ii) ForeSee’nin müşterileri ve (iii) ForeSee’nin müşterilerinin müşterileri ve onların internet sitesi konukları. ForeSee’nin belirtilen bu kategorilerden her birinde bulunan bireylere ilişkin uygulamaları aşağıda açıklanmaktadır. Sunduğumuz hizmet aracılığıyla toplanan bilgilerin kullanımı, “Müşteri”nin ForeSee şirketini görevlendirdiği hizmeti sağlamak amacı ile sınırlıdır.

ForeSee, Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre’nin “Kişisel Bilgiler”in ele alınmasına ilişkin sıkı koruma kuralları belirlediğini bilmektedir ve bu nedenle AB ve İsviçre’de yerleşik kişilerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri’nde edindiği bu tür “Kişisel Bilgiler”e ilişkin ABD-AB ve ABD-İsviçre “Güvenli Liman Gizlilik İlkeleri”ne (“Güvenli Liman”) bağlı olmaya karar vermiştir. ForeSee, bildiri, seçim, ileri aktarım, güvenlik, veri bütünlüğü, erişim ve uygulatma konularında “Güvenli Liman İlkeleri”ne bağlı olduğunu onaylamıştır. “Güvenli Liman” ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek ve “Güvenli Liman Listesi”nde ForeSee’nin yerini görmek için ABD Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesine gidiniz: www.export.gov/safeharbor.

Amerika Birleşik Devletleri dışında yaşıyorsanız, “Kişisel Bilgiler”inizin Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılacağını ve orada işleme konacağını bilmenizi isteriz. Bizim internet sitemizi kullanarak, ürün ve hizmetimizi alarak ya da müşteri memnuniyeti anketi veya diğer yollarla bize bilgi sunarak, bilgilerinizin kendi yurdunuzdaki yasaların sağladığı gizlilik düzeyine eşit bir gizlilik düzeyi sağlayamama olasılıklı Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarımına, orada işleme konup saklanmasına olur veriyorsunuz.


Kişisel Bilgi Toplama ve Kullanma Amacı

ForeSee, aralarında en büyük perakende satış, banka, basın yayın ve hükümet kurumlarının olduğu iş müşterileri (“Müşteriler”) adına, onların müşterilerinin geribildirimlerini alır. Geribildirim, etkileşimli davet ya da e-posta veya telefon iletisi aracılığıyla sunulan anketler aracılığıyla istenir. Çoğu ForeSee anketi “Kişisel Bilgi” istemez, isterse bilgiyi vermek isteğe bağlıdır. Tüm ForeSee anketleri tamamen isteğe bağlıdır.

ForeSee’nin Müşterilerinin Müşterileri ve İnternet Sitesi Konukları

ForeSee, “Müşteriler”i için verileri internette ve internet dışında (mağazalarda ve çağrı merkezlerinde) sunulan müşteri memnuniyeti anketleri aracılığıyla toplar. ForeSee tarafından toplanan bilgiler, şu “Kişisel Bilgi” kümelerini içine alabilir: ad soyad, e-posta adresi, gönderi posta adresi ve telefon numarası. ForeSee, ayrıca kimlikle ilgili şu bilgileri de toplayabilir: yaş, cinsiyet, gelir dilimi, eğitim düzeyi ve soy. ForeSee, sizinle ilgili kimlik bilgilerini ya da diğer bilgileri “Kişisel Bilgiler”le birleştirirse, bu biraraya getirilmiş bilgileri “Kişisel Bilgiler” olarak değerlendireceğiz. “Kişisel Bilgiler”, biriktirilmiş gizli bilgileri içine almaz.

Bazı durumlarda “Müşteri”, ForeSee’ye ayrıca kendi müşterilerine ya da internet sitesini gezenlere ilişkin, sizin “Müşteri”nin internet sitesini kullanımınız ve “Müşteri” ile ilişkiniz ya da işlem geçmişiniz ile ilgili bilgileri içerebilen veriler sağlayabilir. ForeSee ve / veya “Müşteri”, bu bilgileri bir ankette verdiğiniz yanıtlar ile birleştirebilir. “Müşteri”nin ForeSee’ye vereceği bilgileri saptamak için lütfen “Müşteri”nin yayınlanan gizlilik ilkelerine bakınız.

ForeSee’nin topladığı veriler “Müşteriler”imizin mülkü olup, ForeSee verileri “Müşteriler”imiz için müşteri memnuniyeti ile ilgili rapor oluşturmak amacıyla kullanır. Biraraya toplanmış kimliği gizli bilgiler, basın yayın çıkış noktaları da içinde olmak üzere üçüncü kişilere verilebilir, ancak bu bilgiler “Kişisel Bilgiler” içermez.

ForeSee, e-posta ile “Müşteri”nin müşterilerine ya da internet sitesi konuklarına müşteri memnuniyet anketlerini gönderebilir. ForeSee “Müşteri”nin aracısı görevinde olduğu için, müşterinin müşterisi ya da internet sitesinin konuğu gelecekte e-posta almamayı seçerse bu seçim, “Müşteri”ye özel olacak ve ForeSee tarafından gönderilen diğer e-postalar için geçerli olmayacaktır. Bir e-postaya yanıt olarak toplanan bilgiler, diğer “Müşteri” müşterisinin ya da internet sitesinin konuğunun bilgilerinin bu “Gizlilik Bildirimi’nde açıklandığı gibi ele alındığı gizlilikle ele alınacaktır.

ForeSee, “Müşteri”nin müşterisinin ya da konuğunun cep aygıtından verilen bilgiye dayanarak yer bilgisi istemez, bu bilgiye erişmez ya da başka yollarla bu bilgiyi izlemez. “Müşteri”nin toplayacağı bilgileri saptamak için lütfen “Müşteri”nin yayınlanan gizlilik ilkelerine bakınız.

“Müşterilerimiz”in müşterilerine ya da internet sitesinin konuklarına ilişkin “Kişisel Bilgiler”e eriştiğimiz her yerde, “Müşteriler” adına yalnızca veri işlemcisi olarak görev yapıyoruz ve bu nedenle bu tür “Kişisel Bilgiler”i sıkı bir şekilde onların yönergelerine ve onlarla yaptığımız sözleşme düzenlemelerine göre işleme koyuyoruz. Veri denetimcileri ve veri sahipleri ForeSee’nin “Müşteriler”idir. “Müşterilerimiz”den biri ile daha önceden ilişkisi olan bir müşteri ya da internet sitesi konuğu iseniz, “Kişisel Bilgiler” için ve “Müşteri” adına sizinle ilgili koruduğumuz bilgiler için geçerli olan gizlilik uygulamalarını anlamak isterseniz, “Müşteri”nin internet sitesine bakınız. “Müşterilerimiz”i toplanan verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için gizlilik girişimlerine katılma konusunda destekleriz. Bununla birlikte, “Müşterilerimiz”in ilkeleri ve uygulamaları üzerinde doğrudan denetim yetkimiz yoktur ve onların davranışlarından biz sorumlu tutulamayız. Size sunulan ankete herhangi bir “Kişisel Bilgi” sunmadan önce, “Müşteri”nin gizlilik ilkelerini gözden geçirmenizi salık veririz. “Kişisel Bilgiler”inize ulaşmak ve gözden geçirmek isterseniz, bu isteğinizi “Müşteri”yle iletişime geçerek ona bildirmelisiniz. Bu tür yanıtlarla ilgili yardımcı olmamız için “Müşteriler”imizden gelecek istekleri uygun olduğu şekilde ele alacak ve bu isteklere 30 gün içinde yanıt vereceğiz.

ForeSee’nin Müşterileri

ForeSee, müşteri memnuniyeti anketleri ve ilgili araçlar aracılığıyla “Müşteri”ye kapsamlı müşteri deneyimi ölçüm çözümlemeleri içinde olmak üzere geniş bir çeşitlilikte hizmet ve çözüm sunar. Hizmet ve çözüm sunmayla bağlantılı olarak ForeSee, “Müşteri” ile iletişim kurulacak kişinin adı soyadı ve iletişim bilgileri gibi “Kişisel Bilgiler” de içinde olmak üzere “Müşteri” çalışanları ile ilgili ayrı ayrı bilgi edinebilir. ForeSee, bu bilgileri iş ilişkilerini geliştirme ve koruma ile bağlantılı olarak “Müşterilerimiz”e ürün ve hizmet sağlama ve verme, müşteri ve iş ilişkileri kurma veya koruma ve “Müşteri” hesaplarını yönetme, “Müşterilerimiz”e gerekli ya da uygun oldukça müşteri geribildirimi sağlama gibi iş amaçları için kullanabilir. Buna ek olarak, ForeSee “Müşterisi” iseniz, gerektikçe size hizmetle ilgili, örneğin hizmetimiz bakım amacıyla geçici olarak durdurulduysa e-posta gönderebiliriz. Genel olarak, ürün tanıtım amacı ve niteliği olmayan bu iletişimleri istememe seçeneğiniz yoktur. Bunları almak istemiyorsanız, hesabınızı geçici durdurabilirsiniz. “Müşteri” iseniz ya da bilgi postamıza üye iseniz, arada sırada ForeSee ürünleri ya da hizmetleri ile ilgili sizin ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bilgileri göndereceğiz. Bu tür bilgileri almak istemiyorsanız, her iletişimde yer alan yönergeleri izleyerek ya da ForeSeePrivacy@answers.com adresine yazarak bu iletişimleri istemediğinizi bildirebilirsiniz.

“Müşterilerimiz”, “Kişisel Bilgiler”inde bir değişiklik olursa, yanlış bilgilerin silinmesini isterlerse ya da onlarla ilgili barındırdığımız “Kişisel Bilgiler”e erişmek ve onları düzeltmek isterlerse bizimle iletişim kurabilirler. “Müşterilerimiz”, ForeSeePrivacy@answers.com adresine e-posta göndererek ya da bu “Gizlilik Bildirimi”nin sonunda yer alan bilgileri kullanarak bizimle iletişim kurabilir. “Kişisel Bilgileriniz”e erişme ve / veya onları düzeltme isteğinize 30 gün içinde yanıt veririz.

ForeSee’nin İnternet Sitesi Konukları

Bizim www.foresee.com adresinde yer alan internet sitemizi gezer ve bilgi indirirseniz ya da bizimle iletişim kurmak isterseniz, kendinizle ilgili adınız soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve gönderi posta adresiniz gibi “Kişisel Bilgiler”i verebilirsiniz. Bu bilgileri, sizin sorunuzu yanıtlamak ve gerekirse sizinle yazışmak için kullanırız.

Özendirici Çekilişler İçeren Anketler

Bazı durumlarda, ForeSee’nin anketleri, özendirici çekilişler içerebilir. Bir anket özendirici çekiliş içeriyorsa, bu çekilişe katılmak tamamen isteğe bağlıdır. Anket yanıtları çekilişe katılmadan sunulabilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen çekilişin kendi kurallarına bakınız. Her bir durumda, ForeSee tarafından toplanan ve ad soyad, e-posta adresi, gönderi posta adresi ve telefon numarası gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan iletişim bilgileri, yalnızca çekilişin düzenlenmesi için kullanılacak ve çekilişin kurallarına ve “Müşteri”nin gizlilik ilkelerine bağlı olacaktır.


Kişisel Bilgilerin Paylaşılması

ForeSee, ankete katılanlardan ayrı ayrı toplanan “Kişisel Bilgiler”i satmaz ve hiçbir “Kişisel Bilgi”yi kendi pazarlama amaçları için üçüncü kişilerle paylaşmaz. ForeSee tarafından toplanan “Kişisel Bilgiler”, yalnızca ForeSee’nin “Müşteri”si ile ya da sözleşme uyarınca “Müşteri”nin yönlendirdiği kişi ile ya da bu “Gizlilik Bildirimi”nde belirlendiği başka şekillerde paylaşılır.

ForeSee, “Kişisel Bilgiler”i, istenilen hizmet ya da çözümlerin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak gerektikçe ya da uygun bir iş gereksinimi ile bağlantılı olarak gerekli oldukça, çekiliş yöneticileri gibi alt sözleşmeliler ve iş ortakları ile paylaşabilir. ForeSee “Kişisel Bilgiler”i ayrıca, işin tamamının ya da bir bölümünün satışı ya da devri ile bağlantılı olarak gerektikçe paylaşabilir. Bu durumlarda ForeSee, “Kişisel Bilgiler”in alıcısından bu bilgileri ilgili “Güvenli Liman” ilkelerine uygun olarak korumasını ya da uygun korunmasını sağlamak için benzeri diğer şekillerde önlem almasını isteyecektir. ForeSee “Kişisel Bilgiler”i ayrıca, yasanın gerektirdiği ve izin verdiği durumlarda ve ForeSee’nin yasa yürütücü bir kurumun isteği ile bağlantılı açıklamayı uygun gördüğü yerlerde açıklayabilir.

Veri Saklama

ForeSee, “Müşteri”mizin adına işleme koyduğumuz “Kişisel Bilgiler” de içinde olmak üzere, hizmet sunmak için gerektiği sürece tüm verileri saklar. Bilgilerinizi ayrıca, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, anlaşmazlıkları gidermek ve anlaşmalarımızı uygulatmak için saklayacak ve gerektikçe de kullanacağız.

Sitemizdeki Bilgisayar Tanımlama Dosyaları

Çoğu internet sitesi, bir internet sitesini gezen kişinin internet deneyimini özelleştirmek için “bilgisayar tanım dosyaları” kullanır. Bilgisayar tanım dosyası, bir bilgisayarın sabit sürücüsüne bir internet sitesinin sunucusu tarafından konulan bir metin dosyasıdır. Bilgisayar tanım dosyaları, program çalıştırmak ya da bilgisayarınıza virüs göndermek için kullanılamaz. Bilgisayar tanım dosyaları, yalnız size özeldir ve yalnızca size bu dosyayı veren adres alanında bulunan bir internet sunucusu tarafından okunabilir. Bilgisayar tanım dosyalarını kabul etmek ya da reddetmek sizin elinizdedir. Çoğu internet göz atıcısı varsayılan olarak bilgisayar tanım dosyalarını kabul eder, fakat genellikle göz atıcınızın ayarlarını tercihler seçeneğinden değiştirerek bu dosyaları reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bilgisayar tanım dosyalarını reddederseniz, gezdiğiniz internet sitelerinin ya da hizmetlerin sunduğu etkileşimli özelliklerden tam olarak yararlanamayabilirsiniz. Biz www.foresee.com adresli sitemizi gezmeyi kolaylaştırmak için, oturum düzeyinde bilgisayar tanımlama dosyası kullanırız. Oturum düzeyinde bilgisayar tanımlama dosyasının kullanımı, göz atıcınızı kapattığınızda sona erer. Verdiğiniz “Kişisel Bilgiler”i bilgisayar tanımlama dosyaları ile bağlantılamayız.

Üçüncü Kişinin Bilgisayar Tanımlama Dosyaları

İzleme aracı hizmetini kullandığımız, üçüncü kişi olan şirket tarafından bilgisayar tanımlama dosyalarının kullanımı, bizim “Gizlilik Bildirimi”miz kapsamında değildir. Bu bilgisayar tanımlama dosyalarına erişimimiz ve bunlar üzerinde herhangi bir denetim yetkimiz yoktur. İzleme aracı hizmetini kullandığımız şirket, sitemizi gezmenizi kolaylaştıran ve bir konuğun kaç sayfa gezdiğini izleyen oturum düzeyinde bilgisayar tanımlama dosyası kullanır.

Saydam Görüntü Dosyaları (Gif’ler) (İnternet Göstericisi / İnternet Böceği)

İzleme aracı hizmetini kullandığımız üçüncü kişi olan şirket, saydam görüntü (gif) dosyaları olarak anılan (ayrıca İnternet Göstericileri / İnternet Böcekleri olarak da bilinen) bir yazılım teknolojisi kullanarak bize hangi içeriğin etkili olduğunu bildirir ve böylece sitemizde içeriği daha iyi düzenlememize yardımcı olur. Saydam görüntü dosyaları (gif’ler), kendilerine özgü tanımlayıcısı olan, işlev açısından bilgisayar tanımlama dosyalarına benzeyen küçük çizimler olup, internet kullanıcılarının internette hareketlerini izlemek için kullanılır. Kullanıcının sabit sürücüsüne kaydedilen bilgisayar tanımlama dosyalarından farklı olarak saydam “gif”ler, görünmez bir şekilde internet sayfalarına gömülüdür ve yaklaşık olarak bu tümcenin sonundaki nokta büyüklüğündedir. Saydam “gif”ler tarafından toplanan bilgileri, internet sitemizi gezenlerin “Kişisel Bilgileri”ne bağlamayız. Verdiğiniz “Kişisel Bilgiler”i saydam “gif”ler ile bağlantılamayız.

Anketlerimizde Yer Alan Bilgisayar Tanımlama Dosyaları

ForeSee anketleri ile ilgili bilgisayar tanımlama dosyaları, “Müşteri”nin internet sitesi gizlilik ilkelerine uygun olarak “Müşteri” tarafından konuşlandırılır. “Müşteri”nin bilgisayar tanımlama dosyası kullanımı ile ilgili ek bilgi için, lütfen “Müşteri”nin internet sitesi gizlilik ilkelerine bakınız.

Oturum düzeyindeki bilgisayar tanımlama dosyaları, oturumunuzun sonunda internet göz atıcınızı kapattığınızda kendiliğinden silinir. ForeSee’nin anket düzeni, katılımcının göz atıcı programına oturum düzeyinde bir bilgisayar tanımlama dosyası yerleştirerek kişisel olmayan şu tür bilgileri izler: belli bir konuğun gezdiği sayfa sayısı; anket ortaya çıktığında konuğun bakmakta olduğu sayfa; konuğun kullandığı göz atıcı program ve işletim sistemi; gönderen internet sitesi (örneğin, Google) ve konuğu internet sayfasına yönlendiren anahtar sözcükler. Bu tekniği, yukarıda açıklanan verileri toplamak, konuğun anket sorularını yanıtlayabilmesi için siteyi yeteri kadar gezdiğinden emin olmak ve tek bir oturumda bir kişinin birden çok kez anket almasını önlemek için kullanırız.

Sürekli kullanılan bilgisayar tanımlama dosyaları, belli bir son kullanım tarihinde kendiliğinden silinir. Sürekli kullanılan bir bilgisayar tanımlama dosyası ancak ForeSee’yi kullanan şirket bu tür bir dosya kullanılmasını isterse yerleştirilir. Bu sürekli kullanılan bilgisayar tanımlama dosyası yalnızca, belli bir katılımcıya bir anket davetiyesi sunulduğunu ve o kullanıcının anketi doldurduğunu ya da reddettiğini izlemek ve böylece bireyin anketi belli bir süre içinde yeniden almasını önlemek amacıyla kullanılır. ForeSee, sürekli kullanılan bilgisayar tanımlama dosyası ile “Kişisel Bilgi” toplamaz ve siteden ayrıldıktan sonra hiç bir konuğu izlemez.

13 Yaşından Küçük Çocuklar

Çoğu durumda, ForeSee’nin müşteri memnuniyet anketleri ve internet siteleri, anket sunduğumuz site yetişkinlerin satın alabileceği çocuk ürünleri ya da çocuk hizmetleri sunuyor olsa bile, 13 yaşından küçük çocukların kullanımı için tasarlanmamış ya da amaçlanmamıştır. 18 yaşından küçük iseniz, yanınızda ana baba ya da koruyucu olmadan ve onların iznini almadan sitemizi kullanmamalı ya da anketimize katılmamalısınız. Ender durumlarda bir ForeSee müşterisi, 13 yaşından küçük çocuklara anket vermeyi seçebilir; bu tür anketlerde “Kişisel Bilgiler” istenmez. 13 yaşından küçük çocuklar bize “Kişisel Bilgi” sunamazlar ve istemeden 13 yaşından küçük bir çocukla ilgili “Kişisel Bilgi” topladığımızı görürsek, ivedilikle bunları silmek için uygun işlemleri yaparız. 13 yaşından büyük bir çocuk bize “Kişisel Bilgiler”ini, yalnızca ana babasından ya da koruyucusundan kesin bir onay varsa sunmalıdır.

Veri Güvenliği ve Bütünlüğü

ForeSee, küresel sunucularında ve Amerika Birleşik Devletleri’nde diğer merkezlerde saklanan “Kişisel Bilgiler”i kaybolmaktan, kötü kullanımdan, yetkisiz erişimden, paylaşımdan, değiştirilmekten ve yok edilmekten korumak için uygun önlemleri alır. “Kişisel Bilgiler”inizi korumak amacıyla, 24×7 güvenlik gözetimli, koruma duvarı donatımlı, denetimli erişimli ve şifreleme teknolojili güvenli sunucu merkezleri kullanırız. “Müşterilerimiz”, (örneğin, siteye giriş şifresi gibi) duyarlı bilgileri girdiklerinde, bu bilgilerin iletimini güvenli yuva katmanı teknolojisi (SSL) kullanarak şifreleriz.Bununla birlikte, İnternet üzerinde kullanılan hiçbir iletim yöntemi ya da elektronik saklama yöntemi % 100 güvenli değildir. Bu nedenle, “Kişisel Bilgileri”nizi korumak için piyasada bulunan onaylanmış araçları kullanmaya çalışıyorsak da, onların kesin güvenliğini garanti edemeyiz. ForeSee ayrıca, tüm “Kişisel Bilgiler”in kullanım amacına uygun şekilde güvenilir, doğru, güncel ve tam olmasına çalışır.

Güvenlik uygulamalarımızla ilgili sorularınız olursa, bize ForeSeePrivacy@answers.com adresine e-posta yazarak ya da bu “Gizlilik Bildirimi”nin sonundaki bilgileri kullanarak ulaşabilirsiniz.

Kamu Tartışma Ortamları

İnternet sitemiz kamunun erişebildiği ağ günceleri ya da topluluk tartışma alanları sunar. Bu alanlarda sunacağınız bilgilerin buralara girenler tarafından okunabileceğini, toplanabileceğini ve kullanılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Kişisel bilgilerinizin ağ güncemizden ya da topluluk tartışma alanından silinmesini istemek için, bizimle ForeSeePrivacy@answers.com adresi aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz. Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi silemeyebiliriz; bu söz konusu olduğunda size bunu yapamadığımızı ve nedenini bildiririz.

Sosyal Paylaşım Ortamları Görsel Bileşenleri

İnternet sitemiz, Facebook paylaşım düğmesi ya da sitemizde çalışan etkileşimli mini programlar gibi “Sosyal Paylaşım Ortamları Görsel Bileşenleri”ni içerir. Bu özellikler, IP adresinizi, sitemizde gezdiğiniz sayfa bilgisini toplayabilir ve bu özelliğin gerektiği gibi çalışabilmesi için bir bilgisayar tanımlama dosyası hazırlayabilir. “Sosyal Paylaşım Ortamları Görsel Bileşenleri”, üçüncü bir kişi tarafından sunulabilir ya da doğrudan bizim sitemizden sunulabilir. Bu özellikler ile etkileşimleriniz, bu özelliği sunan şirketin gizlilik ilkelerine bağlıdır.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Üçüncü kişinin internet sitesine yönlendiren, bir reklam bağlantısı gibi bir bağlantıya tıkladığınızda, ForeSee sitesinden çıkarak seçtiğiniz siteye gidersiniz. Üçüncü kişi etkinlikleri üzerinde bir denetim yetkimiz olmadığı için, “Kişisel Bilgiler”inizin üçüncü kişiler tarafından kullanımı ile ilgili sorumluluk kabul edemeyiz ve ForeSee’nin gizlilik ilkelerine eşit ilkeler uyguladıkları garantisini veremeyiz. Gezdiğiniz üçüncü kişi internet sitelerinin gizlilik ilkelerini incelemenizi salık veririz. ForeSee sitesine bağlantılı bir başka üçüncü kişinin internet sitesini gezerken “Kişisel Bilgiler”inizi vermeden önce o sitenin gizlilik ilkelerini okumalısınız.

Bu Gizlilik İlkelerinde Değişiklikler

Gizlilik ilkelerimizi değiştirmeye karar verirsek, hangi bilgileri topladığımızı, onları nasıl kullandığımızı ve açıklarsak hangi koşullar altında açıkladığımızı bilmeniz için, bu “Gizlilik Bildirimi”ndeki değişiklikleri internet sitemizin ana sayfasında ve gerekli gördüğümüz diğer yerlerde duyururuz. Size önceden bildirmeden bu “Gizlilik Bildirimi”nde değişiklik yapma hakkını saklı tutarız ve bu değişiklikler duyurulur duyurulmaz geçerli olur. Bu “Gizlilik Bildirimi”nde çok önemli değişiklikler yaparsak, size buradan, e-posta ile ya da ana sayfamızda bir duyuru ile bilgi veririz.


Sorular

Bu “Gizlilik Bildirimi” ya da gizlilik veya güvenlik uygulamalarımız ile ilgili sorularınız olursa ya da size ilişkin koruduğumuz “Kişisel Bilgiler”e erişmek isterseniz, bize aşağıdaki yollardan ulaşabilirsiniz:

ForeSee Results, Inc.
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
ForeSeePrivacy@answers.com


ForeSee

ForeSee, bu “Gizlilik Bildirimi”nin TRUSTe tarafından incelenip “Kişisel Bilgiler”in toplanması ve kullanımına ilişkin saydamlık, güvenilirlik ve seçim açısından TRUSTe’nin program gereklerine veTRUSTed Bulut Programı koşullarına uygunluğunu gösteren “TRUSTe’nin Gizlilik Damgası” onayını almıştır. Bu “Gizlilik Bildirimi”, www.foresee.com internet sitesini, tüm ForeSee’nin barındırdığı anketleri, ForeSee’nin müşterilerine ve onların müşterileri ile müşterilerin internet sitesine ve cep sitelerine giren konuklarına ilişkin toplanan “Kişisel Bilgileri” kapsar. TRUSTe’nin bağımsız bir üçüncü kişi olarak amacı, öncü gizlilik güven markası ve yaratıcı güven çözümleri ile tüketiciler ve kuruluşlar arasında dünya çapında internet güvenini hızlandırmaktır. “Gizlilik Bildirimi”miz ya da uygulamalarımız ile ilgili sorularınız ya da yakınmalarınız olursa, bizimle ForeSeePrivacy@answers.com adresi aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz. Yanıtımızdan memnun kalmadıysanız, TRUSTe ile iletişim: TRUSTe .


Anlaşmazlık Çözümü

ForeSee, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği “Güvenli Liman Gizlilik Çatısı” katılımcısıdır. “Güvenli Liman”a katılımımızın bir parçası olarak, “Güvenli Liman Gizlilik Çatısı”na uyum ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü için TRUSTe anlaşmazlık çözümlerini kabul ettik. “Güvenli Liman” koşullarına uyumumuz ile ilgili yakınmalarınızla ilgili önce bizimle iletişim kurmalısınız (yukarıda belirtildiği gibi). Bizimle iletişiminiz sorunu çözmezse, yakınmanızı TRUSTe kuruluşuna İnternet yoluyla http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url= adresinde, faks ile 415-520-3420 numarada, posta ile şu adreste iletebilirsiniz: (posta adresi için tıklayınız ). TRUSTe kuruluşuna faks ya da posta ile yakınma dilekçesi gönderirken şu bilgileri eklemelisiniz: şirketin adı, savlanan gizlilik uyumsuzluğu, kendi iletişim bilgileriniz, yakınma ayrıntılarınızın şirketle paylaşılmasını isteyip istemediğiniz. TRUSTe ile ilgili ya da TRUSTe’nin anlaşmazlık giderme işlemi ile ilgili bilgi için, http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint&url= belgesine bakınız ya da bu bilgiyi TRUSTe’den yukarıda belirtilen adresinden isteyiniz. TRUSTe anlaşmazlık giderme işlemleri İngilizce yürütülecektir.