GİZLİLİK İLKELERİ

ForeSee Results, Inc. Gizlilik Beyanı Yürürlük tarihi: 12 Ağustos 2016

Bir ForeSee® anketine katıldıysanız teşekkür ederiz. Katılmadıysanız, umarız gelecekte katılırsınız. ForeSee’nin müşterileri, topladığımız verileri bir müşteri veya web tarayıcı olarak deneyiminizi iyileştirmek amacıyla kullanıyoruz ve sizin sesinizin duyulmasını istiyoruz.

Anketlerimiz çoğu durumda anonimdir; bununla birlikte bazı müşterilerimiz sizden temel iletişim bilgilerini isteyebilir. Bu tür kişisel bilgileri sağlayıp sağlamamanız tümüyle sizin tercihinize bağlıdır. Ancak her durumda, sağladığınız bilgiler müşterimize aittir ve bilgilerinizi satmayacağız veya başka türlü herhangi bir başka amaçla kullanmayacağız. Bu vaat basittir; ancak ayrıntıları karmaşıktır; bu ayrıntıları öğrenmek için lütfen aşağıdaki Gizlilik Beyanımızın tamamını inceleyin.

Bu Gizlilik beyanı, ForeSee Results, Inc. (“ForeSee”) şirketinin bu belgede ana hatlarıyla belirtildiği şekilde belirli web siteleri, mobil web siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla aşağıdaki birey türleri hakkında toplanan kimliği belirlenebilecek bilgileri (“Kişisel Veriler”) nasıl topladığını, kullandığını ve ifşa ettiğini açıklamaktadır: (i) ForeSee’nin kendi web sitesini ziyaret edenler, (ii) ForeSee’nin müşterileri (“Müşteriler”) ve (iii) ForeSee’nin Müşterilerinin müşterileri ve web sitesi ziyaretçileri. ForeSee’nin, bu birey kategorilerinin her birine ilişkin uygulamaları aşağıda açıklanmaktadır.

ForeSee, Avrupa Birliği’nin (“AB”) Kişisel Verilerin işlenmesine dair katı koruma önlemleri almış olduğunun farkındadır ve dolayısıyla da ForeSee, AB’de ikamet eden bireylere ilişkin olarak Birleşik Devletler’de topladığı söz konusu Kişisel Veriler konusunda Birleşik Devletler-AB Gizlilik Kalkanı İlkelerine (“Gizlilik Kalkanı”) uymaktadır. ForeSee, ayrıca Müşterileri ile veri işleme konusunda AB Model Maddeleri çerçevesinde ilişki kurmaktadır.

Gizlilik Kalkanı konusunda daha fazla ayrıntı ve bilgi almak ve ForeSee’nin Gizlilik Kalkanı Listesinde nasıl temsil edildiğini görmek için lütfen www.privacyshield.gov adresinde bulunan Gizlilik Kalkanı web sitesini ziyaret edin.

Birleşik Devletler dışında ikamet ediyorsanız, lütfen ForeSee’nin Müşterilerinin, Kişisel Verilerinizi işleme tabi tutmak üzere Birleşik Devletlere aktarabileceğini göz önünde bulundurun. Web sitemizi kullanmak, ürün veya hizmetlerimizi almak için bizimle sözleşme yapmak veya bir müşteri memnuniyeti anketi veya başka türlü bir yolla herhangi bir bilgi yollamak suretiyle bilgilerinizin, bulunduğunuz ülkenin yargı yetki alanının tabi olduğu yasalarla aynı düzeyde gizlilik koruması sağlamayabilecek bir yargı yetki alanı olan Birleşik Devletler’e aktarılmasına, orada işleme tabi tutulmasına veya saklanmasına onay vermiş olursunuz.


Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanım Amaçları

ForeSee, perakende, bankacılık, medya ve kamu sektörlerinde bazı en büyük oyuncuların da dâhil olduğu Müşterileri adına, müşteri geribildirimleri toplamaktadır. Geribildirim, etkileşimli bir davet veya e-posta veya SMS mesajı yoluyla sunulan anketlerde talep edilmektedir. Çoğu ForeSee anketi Kişisel Verileri talep etmez ve böyle yaptığı takdirde de istenen bilgiyi verme kararı her zaman tercihe bağlıdır. Tüm ForeSee anketlerine katılım tümüyle gönüllülük esasına göredir.

ForeSee’nin Müşterilerinin Müşterileri ve Web Sitesi Ziyaretçileri

ForeSee, Müşterilerimiz için çevrimiçi ve çevrimdışı (mağaza içi ve çağrı merkezi) müşteri memnuniyeti anketleri yoluyla veri toplamaktadır. ForeSee tarafından toplanan veriler şu Kişisel Veri kategorilerini içerebilir: ad, e-posta adresleri, posta adresi ve telefon numarası. ForeSee, ayrıca şu kategorilerde demografik bilgi toplayabilir: yaş, cinsiyet, gelir grubu, eğitim düzeyi ve ırk. ForeSee, demografik veya diğer türden bilgileri Kişisel Verileriniz ile birleştirirse, birleştirilen bilgileri Kişisel Veri olarak işleme tabi tutacağız. Kişisel Veriler, toplu anonim bilgileri içermez.

Bazı durumlarda, bir Müşteri ForeSee’ye müşterileri veya web sitesi ziyaretçileri hakkında veriler sağlayabilir; bunlar, Müşterinin web sitesini kullanmanız ve Müşteri ile ilişkiniz veya işlem geçmişinizle ilgili bilgileri içerebilir. ForeSee ve/veya Müşteri, geribildiriminizi daha iyi anlamak için bu bilgileri, bir ankete yanıt verirken sağladığınız verilerle birleştirebilir. Müşterinin ForeSee’ye hangi bilgileri sağlayabileceğini belirlemek için lütfen Müşterinin paylaşılan gizlilik politikasına başvurun.

ForeSee’nin topladığı veriler Müşterilerimize aittir ve ForeSee, verileri Müşterilerimiz için müşteri memnuniyetine ilişkin raporları derlemek amacıyla kullanır. Toplu anonim bilgiler, medya kanalları da dâhil olmak üzere üçüncü taraflara sağlanabilir ve herhangi bir Kişisel Veri içermez.

ForeSee, Müşteri’nin müşterilerine ve web sitesi ziyaretçilerine e-posta yoluyla müşteri memnuniyeti anketlerini gönderebilir. ForeSee, Müşterisinin temsilcisi sıfatıyla hareket ettiği için, müşteri veya web sitesi ziyaretçisi başka mesaj almamak üzere listeden çıkmayı tercih ederse, bu tercih Müşteriye özgü olacaktır ve ForeSee tarafından gönderilen diğer e-postalar için geçerli olmayacaktır. Bir e-postaya yanıt olarak toplanan veriler, bu Gizlilik Beyanında tanımlandığı üzere diğer Müşteri müşterisi ve web sitesi ziyaretçisi verileri ile aynı şekilde işleme tabi tutulacaktır.

ForeSee, bir Müşterinin müşterisinin veya ziyaretçinin mobil cihazının konum tabanlı bilgilerini talep etmeyecek, erişim sağlamayacak veya başka türlü takip etmeyecektir. Müşterinin hangi bilgileri toplayabileceğini belirlemek için, lütfen Müşterinin yayınlanmış gizlilik politikasına başvurun.

Topladığımız verilerin çoğu anonimdir, ancak bazı Müşterilerimiz bize Kişisel Veri kapsamına giren iletişim bilgilerinizi isteme talimatı verebilirler. Müşterilerimizin müşterileri veya web sitesi ziyaretçileri hakkında Kişisel Verilere erişim sağladığımız her yerde, sadece Müşterilerimiz adına veri işleyici sıfatıyla hareket ediyoruz ve dolayısıyla söz konusu Kişisel Verileri Müşterilerimizin talimatlarına göre ve kendileriyle aramızdaki sözleşmeye bağlı düzenlemelere sıkı sıkıya riayet ederek işleme tabi tutuyoruz. ForeSee’nin Müşterileri veri kontrolörleri ve veri sahipleridir. Müşterilerimizden birisiyle mevcut bir ilişkisi olan bir müşteri veya web sitesi ziyaretçisi olmanız durumunda, Müşteri adına sizin hakkında tutabileceğimiz Kişisel Veriler için geçerli olan gizlilik uygulamalarını öğrenmek için Müşterinin web sitesine başvurmalısınız. Müşterilerimiz, toplanan verilerin gizlilik ve güvenliğini korumak üzere gizlilik girişimlerine katılma konusunda teşvik edilmektedir; bununla birlikte, Müşterilerimizin politika veya uygulamaları konusunda dolaysız kontrolümüz olmadığı için onların eylemlerinden sorumlu tutulamayız. Herhangi bir Kişisel Veri sağlamadan önce, her zaman için kendisi adına size bir anket sunulmuş olan Müşterinin gizlilik politikasını incelemenizi öneriyoruz.

Kişisel Verilerinize erişim hakkınız vardır. Bize sağladığınız Kişisel Verilere erişmek ve incelemek isterseniz, söz konusu talepler için Müşteri ile iletişim kurabilir veya Privacy@ForeSee.com aracılığıyla talebinizi doğrudan bize iletebilirsiniz. Söz konusu yanıtlara yardımcı olmak için, Müşterilerimizden gelen taleplere dair uygun şekilde işbirliği yapacağız ve bu taleplere 30 gün içinde yanıt vereceğiz.

Çekiliş Teşviki İçeren Anketler

ForeSee’nin anketleri belirli durumlarda çekiliş teşvikleri içerir. Bir anketin bir çekiliş teşviki içermesi durumunda, çekilişe katılım tümüyle tercihe bağlıdır. Anket sonuçları, çekilişe katılmadan da gönderilebilir. Lütfen daha fazla bilgi edinmek için, belirli çekiliş kurallarına başvurun. Her durumda, ForeSee tarafından toplanan ad, e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm iletişim bilgileri, çekiliş kuralları ve Müşterinin gizlilik politikası koşullarına tabi olmak kaydıyla sadece çekilişin yönetimi amacıyla kullanılır.

ForeSee’nin Müşterileri

ForeSee, müşteri memnuniyeti anketleri ve benzeri araçlar yoluyla gerçekleştirdiği kapsamlı müşteri deneyimi ölçüm analizleri dâhil olmak üzere, Müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet ve çözümler sunmaktadır. ForeSee, hizmet ve çözümlerini sunmasıyla bağlantılı olarak bireysel Müşteri çalışanları hakkında Müşterinin irtibat kişisinin adı ve iletişim bilgileri gibi Kişisel Verileri içeren bilgiler edinebilir. ForeSee, Müşterilerimize ürün veya hizmetleri teslim etmek veya sağlamak, müşteri ve iş ilişkilerini kurmak ve sürdürmek ve Müşteri hesaplarını yönetmek ve Müşterilerimize iş ilişkisinin yürütülmesi ve geliştirilmesiyle bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğu takdirde müşteri geribildirimi sağlamak dâhil olmak üzere, bu bilgileri iş amacıyla kullanabilir. Buna ek olarak, halen bir ForeSee Müşterisi olmanız durumunda, gerekirse size, örneğin bakım nedeniyle hizmetimizin geçici olarak askıya alınması gibi hizmetle ilişkili e-posta mesajları gönderebiliriz. Genellikle, doğası gereği tanıtım amaçlı olmayan bu mesaj listesinden çıkamazsınız. Bunları almak istemiyorsanız, hesabınızı devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır.

Bir Müşteri olmanız veya haber bültenimize abone olmayı seçmeniz durumunda, sizi ilgilendireceğini düşündüğümüz ForeSee ürün ve hizmetleri hakkında size arada sırada bilgi göndereceğiz. Bu tanıtıcı bilgileri almak istemiyorsanız, her bir mesajda yer alan talimatları uygulamak veya Privacy@ForeSee.com adresinden bizimle iletişim kurmak suretiyle bu tür mesaj listelerinden çıkarılmayı tercih edebilirsiniz.

Müşteri portalına erişim amacıyla mobil uygulamalarımızı indirmeniz ve kullanmanız durumunda, ForeSee kullandığınız cihazın türü ve işletim sistemi sürümü gibi bilgileri otomatik olarak toplar. ForeSee, mobil uygulamamızın işlevselliğini daha iyi anlayabilmemiz için mobil analiz yazılımı kullanır. Bu yazılım, uygulamayı ne sıklıkla kullandığınız, uygulama içinde gerçekleşen olaylar, toplam kullanım, performans verileri ve uygulamayı indirdiğiniz kaynak gibi bilgileri kaydedebilir.

Müşterilerimiz, herhangi bir Kişisel Verilerinin değiştirilmesi, doğru olmayan verilerin silinmesi veya kendileri hakkında tuttuğumuz Kişisel Verilere erişmek ve düzeltmek istemeleri durumunda bizimle iletişime geçebilirler. Bizimle, Privacy@ForeSee.com adresine bir e-posta göndererek veya bu Gizlilik beyanının sonunda verilen bilgileri kullanarak iletişim kurabilirler. Kişisel Verilerinize erişme ve/veya düzeltme talebinize 30 gün içinde yanıt vereceğiz. Ayrıca, saklanan Kişisel Verileriniz hakkında soru sormak için size tayin edilen analistle de iletişim kurabilirsiniz.

ForeSee’nin Web Sitesini Ziyaret Eden Kişiler

www.foresee.com adresinde yer alan web sitemizi ziyaret eder ve bilgi indirir veya bizimle iletişim kurmayı tercih ederseniz, kendiniz hakkında adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya posta adresiniz gibi belli Kişisel Verileri sağlayabilirsiniz. Bu bilgileri sorunuzu yanıtlamak ve gerekirse sizinle yapacağımız yazışmalarda kullanırız.


Kişisel Verilerin İfşa Edilmesi

ForeSee, bireysel anketlere yanıt verenlerden toplanan herhangi bir Kişisel Veriyi satmaz ve herhangi bir Kişisel Veriyi kendi pazarlama amaçları doğrultusunda üçüncü taraflarla paylaşmaz. ForeSee tarafından toplanan Kişisel veriler, yalnızca ForeSee’nin Müşterisine veya Müşteri tarafından sözleşme ilişkisine uygun olarak talimat verildiği veya başka türlü bu Gizlilik Beyanında öngörüldüğü şekilde açıklanır.

ForeSee Kişisel Verileri, talep edilen hizmet veya çözümlerin yürütülmesi veya meşru bir iş gereksinimi ile bağlantılı olarak başka türlü uygun bir biçimde, çekiliş yöneticileri gibi iş ortakları ve yüklenicilere açıklayabilir. ForeSee, gerekirse işletmenin kısmen veya tamamen satışı veya devri ile bağlantılı olarak Kişisel Verileri ifşa edebilir. Bu durumlarda, ForeSee, Kişisel Verileri alan tarafa Kişisel Verilerin ilgili Gizlilik Kalkanı ilkelerine uygun olarak korunması koşulunu getirecek veya Kişisel Verilerin uygun bir biçimde korunmasını sağlamak için başka türlü önlemler alacaktır. ForeSee, yasaların öngördüğü veya izin verdiği hallerde veya ForeSee’nin bir yasa uygulama talebi ile bağlantılı olarak söz konusu açıklamaların uygun olduğu kanısına vardığı hallerde de Kişisel Verileri ifşa edebilir.

Bize Kişisel Veri sağladıysanız ve bu verileri kullanmamızı ve açıklamamızı sınırlandırmak istiyorsanız, Privacy@ForeSee.com adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Veri Saklama

ForeSee, hizmetleri sunmamız için gereken süre boyunca, Kişisel Veriler de dâhil olmak üzere, Müşterimiz adına işleme tabi tuttuğumuz tüm verileri saklar. Bunun yanında, yasal yükümlülüklerimize uymak, ihtilafları çözümlemek ve sözleşmelerimizi uygulamak için gerekli olduğu hallerde de bilgilerinizi saklayacak ve kullanacağız.

Sitemizde Bulunan Çerezler

Birçok web sitesi, bir web sitesi ziyaretçisinin çevrimiçi deneyimini kişiselleştirmesine yardımcı olmak için “çerezler” kullanır. Çerez, bir web sayfası sunucusu tarafından bir bilgisayarın sabit sürücüsüne yerleştirilen bir metin dosyasıdır. Çerezler, program çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs bulaştırmak için kullanılamaz. Çerezler sadece size tayin edilmiştir ve sadece bir web sunucusu tarafından çerezin size tayin edildiği etki alanı içinde okunabilir.

Sitemizde gezinmenizi kolaylaştırmak için, www.foresee.com sitemizde oturum düzeyi çerezleri kullanırız. Oturum düzeyi çerezinin geçerliliği, siz tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Sağladığınız herhangi bir Kişisel Veri ile çerezler arasında bağlantı kurmayız.

ForeSee ve ortaklarımız, çerezleri ve benzer teknolojileri eğilimleri analiz etmek, web sitesini yönetmek, kullanıcıların web sitesi içindeki hareketlerini izlemek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgileri toplamak amacıyla kullanır. Kullanıcılar, çerez kullanımını bireysel tarayıcı düzeyinde kontrol edebilir.

Çerezleri kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Çoğu web tarayıcı, çerezleri varsayılan olarak otomatik bir biçimde kabul eder; ancak genellikle tarayıcı tercihlerini değiştirerek tarayıcı ayarını çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi tercih ederseniz, hizmetlerin veya ziyaret ettiğiniz web sitelerinin etkileşimli özelliklerini tam olarak tecrübe edemeyebilirsiniz.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Üçüncü taraf takip aracı şirketimizin web sitemizde çerez kullanmasına izin veririz. Tarayıcınıza yerleştirdikleri çerezler üzerinde teknolojik bir kontrolümüz olmamasına rağmen, söz konusu çerezleri kullanım amaçları, sözleşme gereği bu Gizlilik beyanı ile tutarlı kullanım amaçları ile sınırlandırılmıştır. Takip aracı şirketimiz, sitemizde gezinmenizi kolaylaştırmak ve özel bir ziyaretçinin kaç sayfayı dolaştığını izlemek için oturum düzeyi çerezleri kullanır.

Web sitemizde reklâm göstermek veya diğer sitelerdeki reklâmlarımızı yönetmek için, üçüncü bir tarafla iş ortaklığı yapıyoruz. Üçüncü taraf iş ortağımız, gezinme faaliyetlerinizi ve ilgi alanlarınızı temel alarak, size reklâm sunmak üzere çerez ve benzeri teknolojileri kullanabilir. İlgi alanlarınıza dayalı reklâmları almak istemiyorsanız, buraya tıklayın.

Şeffaf Gifler (Web İşaretçileri/Web Böcekleri)

Üçüncü taraf takip aracı şirketimiz, hangi içeriklerin etkili olduğu bilgisini bize vererek, sitemizdeki içeriği daha iyi yönetmemize yardımcı olan şeffaf gif (diğer bir deyişle Web İşaretçileri/Web Böcekleri) adı verilen bir yazılım kullanmaktadır. Şeffaf gifler, işlev açısından çerezlere benzeyen eşsiz bir tanımlayıcı bilgisi olan çok küçük grafiklerdir ve web kullanıcılarının çevrimiçi hareketlerini takip etmek için kullanılır. Kullanıcının bilgisayar sabit diskinde saklanan çerezlerin aksine, şeffaf gifler görünmez bir biçimde web sayfalarına gömülüdür ve büyüklükleri yaklaşık olarak bu cümlenin sonundaki nokta kadardır. Şeffaf gifler aracılığıyla toplanan bilgiler ile web sitesi ziyaretçilerimizin Kişisel Verileri arasında bağlantı kurmayız. Sağladığınız herhangi bir Kişisel Veri ile şeffaf gifler arasında bağlantı kurmayız.

Anketlerimizdeki Çerezler

ForeSee’nin anketleri ile ilişkili bazı çerezler, Müşterinin web sitesi gizlilik politikası ile tutarlı olarak Müşteri tarafından yerleştirilir. Çerez kullanımları konusunda ek bilgi edinmek için Müşterinin web sitesi gizlilik politikasına başvurmalısınız.

Oturum düzeyi çerezleri, bir tarayıcıyı kapattığınız zaman oturumun sonunda otomatik olarak silinir. ForeSee’nin anket mekanizması, özel bir ziyaretçinin dolaştığı sayfa sayısı, anket görüntülendiğinde ziyaretçinin baktığı sayfa, ziyaretçinin kullandığı dil, tarayıcı ve işletim sistemi, yönlendiren web sitesi (başka bir deyişle Google) ve ziyaretçiyi web sitesine getiren tüm arama terimleri gibi kişisel olmayan bilgileri izlemek için, ankete yanıt verenlerin tarayıcısına bir oturum düzeyi çerez yerleştirir. Bu verileri, bir ziyaretçinin anketi yeterli ölçüde yanıtlamak için sitede yeteri kadar gezinmesini sağlamak ve bir bireyin ankete tek bir oturumda birden fazla girmesini önlemek amacıyla kullanırız.

Kalıcı çerezler, belirlenmiş bir son geçerlilik tarihinde otomatik olarak silinir. Bir kalıcı çerez, sadece ForeSee’nin Müşterisinin bu çerez türünün kullanılmasını istemesi halinde ve Müşterinin gizlilik politikasına uygun olarak yerleştirilecektir. Bu kalıcı çerez, sadece ankete yanıt veren kişinin ankete makul bir süre içinde yeniden girmesini önlemeye yardımcı olmak amacıyla, ankete yanıt veren özel bir kişiye anket davetinin gönderildiğini, bu kişinin anketi yanıtladığını veya reddettiğini takip etmek için kullanılacaktır. ForeSee, bu kalıcı çerezle herhangi bir Kişisel Veri toplamaz ve söz konusu siteyi terk ettikten sonra herhangi bir ziyaretçiyi takip etmez.

Günlük Dosyaları

Birçok web sitesinde olduğu gibi, belirli bilgileri otomatik olarak toplarız. Bu bilgiler İnternet Protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü, İnternet hizmeti sağlayıcısı (ISP), yönlendirme/çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/saat damgası ve/veya tıklama davranışı verilerini içerebilir. Bu bilgileri, web sitesi deneyiminizi daha iyi anlamak ve web sitemiz ile birlikte anket arayüzlerinin işlevselliğini en iyi duruma getirmek için kullanırız.

13 Yaşın Altındaki Çocuklar

Her ne kadar anketi yaptığımız siteler, erişkinler tarafından satın alınmak üzere çocuk ürünleri ve/veya çocuk hizmetlerini sunuyor olsa da, ForeSee’nin müşteri memnuniyeti anketleri ve web sitesi birçok durum için 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik olarak tasarlanmamıştır ve onların kullanımına yönelik değildir. 18 yaşın altındaysanız, bir ebeveyn veya vasinin iznini almadan veya onların eşliği olmadan anketimize katılmamalı veya sitemizi kullanmamalısınız. Nadir durumlarda bir ForeSee Müşterisi, 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik bir anket yapmayı tercih edebilir; bu tür anketlerde Kişisel Veriler istenmez. 13 yaşın altındaki çocuklar bize herhangi bir Kişisel Veri gönderemez ve 13 yaşın altındaki bir çocuktan kasıtsız olarak herhangi bir Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu verileri hemen silmek için uygun adımları atacağız. 13 yaşın üzerindeki çocuklar (14-17 yaşları) ancak bir ebeveyn veya yasal vasiden açık izinlerinin olması durumunda bize Kişisel Veri sağlamalıdır.

Veri Güvenliği ve Bütünlüğü

ForeSee, global barındırma merkezlerinde ve Birleşik Devletler’de bulunan diğer konumlarda saklanan Kişisel Verileri kayıp, kötüye kullanma ve yetkisiz erişim, ifşaat, değişiklik ve imhaya karşı korumak için makul önlemleri almaktadır. ForeSee, ayrıca tüm Kişisel Verileri kullanım amacı doğrultusunda güvenilir, doğru, güncel ve eksiksiz olarak tutmak amacıyla da makul çabayı göstermektedir. Kişisel Verilerinizi korumak için 7 gün 24 saat güvenlik takibi, güvenlik duvarı koruması, kontrollü erişim ve şifreleme tekniklerinin bulunduğu güvenli barındırma konumlarını kullanırız. Müşterilerimiz hassas bilgiler (örneğin, oturum açma bilgileri) girdiği zaman, güvenli soket katmanı teknolojisini (SSL) kullanarak söz konusu bilginin iletimini şifreleriz. İnternet üzerinden hiçbir iletim yöntemi veya elektronik saklama yöntemi %100 güvenli olmadığı için, bu işlemin mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Güvenlik uygulamalarımız konusunda herhangi bir sorunuz varsa, Privacy@ForeSee.com e-posta adresi aracılığıyla veya Gizlilik Beyanının sonunda yer alan bilgileri kullanarak bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Halka Açık Forumlar

Web sitemizde herkesin erişebileceği bloglar veya toplum forumları sunulmaktadır. Bu alanda sağladığınız herhangi bir bilginin, bunlara erişen başkaları tarafından okunabileceğini, toplanabileceğini ve kullanılabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Blog veya toplum forumumuzdan kişisel bilgilerinizi kaldırılmasını talep etmek için, bizimle Privacy@ForeSee.com adresi aracılığıyla iletişim kurun. Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizi kaldıramayabiliriz; bu durumda bunu yapamadığımızı ve neden yapamadığımızı size bildireceğiz.

Tanıklıklar

ForeSee, web sitemizde müşteri tanıklıklarına yer vermektedir. İçeriği web sitemizde paylaşmadan önce kişisel bilgileri veya video görsellerini içeren tanıklıkları paylaşmak için izin alırız. Tanıklığınızı güncellemek veya silmek isterseniz, Privacy@ForeSee.com adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sosyal Medya Araçları

Web sitemizde, Facebook paylaşım düğmesi gibi Sosyal Medya Araçları veya sitemizde çalışan etkileşimli mini programlar bulunmaktadır. Bu özellikler, IP adresiniz ve sitemizde hangi sayfayı ziyaret ettiğinize ilişkin bilgileri toplayabilir ve özelliğin doğru işlev görmesi için bir çerez yerleştirebilir. Sosyal Araçlar, üçüncü bir tarafça barındırılır veya doğrudan Sitemizde barındırılır. Bu özelliklerle etkileşimlerinizde, sağlayıcı şirketin gizlilik politikası geçerlidir.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Bir reklâm da dâhil olmak üzere bir üçüncü taraf web sitesine tıklarsanız, ziyaret etmekte olduğunuz ForeSee sitesinden çıkar ve seçtiğiniz siteye gidersiniz. Üçüncü tarafların faaliyetlerini kontrol edemediğimiz için, söz konusu üçüncü taraflarca Kişisel Verilerinizin herhangi bir şekilde kullanılmasına ilişkin sorumluluk kabul edemeyiz ve onların ForeSee ile aynı gizlilik uygulamalarına bağlı kalacaklarını garanti edemeyiz. Herhangi bir Kişisel veri sağlamadan önce, ziyaret ettiğiniz tüm üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

Bu Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Gizlilik uygulamalarımızda değişiklik yapmaya karar verirsek, bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri web sitemizin ana sayfasında ve uygun gördüğümüz başka yerlerde paylaşacağız; böylece hangi bilgileri topladığımız, bunları nasıl kullandığımız ve geçerli ise hangi koşullarda bunları açıkladığımız konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir zaman size önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz ve söz konusu tüm değişiklikler paylaşılır paylaşılmaz derhal yürürlüğe girecektir. Bu Gizlilik Politikasında maddi değişiklik yapmamız durumunda buradan, e-posta yoluyla veya ana sayfamızda bir bildirim aracılığıyla size bildirimde bulunacağız.


Sorular

Bu Gizlilik Beyanı ve gizlilik ve güvenlik uygulamalarımız konusunda herhangi bir sorunuz varsa veya hakkınızda tutuyor olabileceğimiz Kişisel Verilere erişim talebinde bulunmak istiyorsanız, lütfen bizimle aşağıdaki yollardan iletişim kurun:

ForeSee Results, Inc.
Dikkatine: Baş Gizlilik Yetkilisi
2500 Green Road, Suite 400
Ann Arbor, MI 48105
800-621-2850
Privacy@ForeSee.com


ForeSee ve Gizlilik Kalkanı

Bu Gizlilik Beyanı, ForeSee’nin Müşterileri ve ForeSee’nin Müşterilerinin müşterileri ve web sitesi ve mobil web sitesi ziyaretçilerine ait Kişisel Veri derlemesi dâhil olmak üzere, www.foresee.com web sitesini ve ForeSee tarafından barındırılan tüm anketleri kapsamaktadır.

Gizlilik Beyanımız veya uygulamalarımız konusunda sorularınız veya şikayetleriniz varsa, lütfen Privacy@ForeSee.com adresi aracılığıyla bizimle iletişim kurun. Bu e-posta, hukuk departmanımıza ve Baş Gizlilik Yetkilimize (Cara Edwards, Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri) yönlendirilecektir. Yanıtımızdan tatmin olmazsanız ve gizlilik uygulamalarımız konusunda bir şikayetiniz varsa Yerel Veri Koruma Makamı ile iletişime geçebilirsiniz.

ForeSee, ulusal güvenlik veya yasal uygulama koşullarını karşılamaya yönelik olanlar dâhil olmak üzere, resmi makamların yasal taleplerine yanıt olarak Kişisel Verileri paylaşmak durumunda kalabilir. ForeSee, Kişisel Verileri AB veya İsviçre tarafından getirilen koruma önlemlerine uymayan üçüncü taraflara aktardığı için (“müteakip aktarım”) sorumlu tutulabilir.


İhtilaf Çözümleri

ForeSee, Gizlilik Kalkanı Çerçevesine katılmaktadır. Bu programa katılımımızın bir parçası olarak, Gizlilik Kalkanına uymamızla ilişkili ihtilafların çözümlenmesine yönelik ilkelerine bağlı kalacağımızı kabul ettik. Gizlilik Kalkanına uymamızla ilişkili herhangi bir şikayetiniz, varsa ilk olarak bizimle iletişim kurmalısınız (yukarıda öngörüldüğü şekilde). Bizimle kurduğunuz iletişim şikayetinize bir çözüm getirmezse, https://ec.europa.eu/commission/index_en adresinde yayınlanmış olan Gizlilik Kalkanı Çerçevesi yönergesine uygun olarak yerel Veri Koruma Makamı nezdinde şikayette bulunabilirsiniz.

ForeSee, Birleşik Devletler Federal Ticaret Komisyonu ve diğer düzenleyici idarelerin soruşturma ve yasa uygulama yetkilerine tabidir. Bazı durumlarda, ForeSee ile bir ihtilafı olan bir birey, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf adresinde yayınlanmış olan Gizlilik Kalkanı Çerçevesi yönergesine uygun olarak bağlayıcı tahkim talebinde bulunabilir.